Kenniscentrum voor fietsbeleid

Gemeenten doen weinig tot niets aan fietseducatie

01-02-2018

Gemeenten houden zich nauwelijks bezig met het verbeteren van de fietsvaardigheden van kinderen en Nieuwe Nederlanders. Meestal nemen organisaties als ANWB en VVN het voortouw.

plaatje

Dat is de uitkomst van een onderzoek van de provincie Utrecht naar de inspanningen om fietsvaardigheden van basisschoolkinderen en Nieuwe Nederlanders op een hoger plan te brengen.

Ooit fietsten we omdat we arm waren, nu omdat we rijk zijn’, zo verzuchten de opstellers van het rapport over het onderzoek.

Ze geven aan dat bijvoorbeeld VVN afnemend fietsbezit en afnemende fietsvaardigheden in stedelijke achterstandswijken constateert. En dat de SWOV stelt dat fietslessen en fietseducatie vaak te weinig tijd nemen waardoor er logischerwijs ook weinig ervaring wordt opgebouwd.

Er moet wel het nodige gebeuren om daar verandering in te brengen. Want de gemeentelijke afdeling Verkeer houdt zich nu vooral bezig met infrastructurele verkeersveiligheid en de bemoeienis met verkeers-/fietseducatie gaat meestal niet verder dan het plaatsen van borden op de praktische-verkeersexamenroutes. Afstemming met andere gemeentelijke afdelingen en instanties vindt niet of nauwelijks plaats. Fietsvaardigheden worden gezien als verantwoordelijkheid van ouders en/of scholen. En gemeenten trekken er ook geen geld voor uit.

Bij de grotere gemeenten ligt het beeld wel wat genuanceerder. Vooral in de stad Utrecht wordt vanuit verschillende disciplines en met verschillende organisaties gewerkt aan verkeers- en fietseducatie.

De provincie Utrecht wil naar aanleiding van het onderzoek in drie gemeenten pilots opzetten om kinderen te gaan leren fietsen en meer informatie te verzamelen over de fietsvaardigheid van kinderen.

Het onderwerp staat ook op de Agenda van Tour de Force, die er op 8 februari bij de ANWB in Den Haag een symposium over organiseert, waar ook dit rapport aan de orde komt.

 

Nieuws
2018
Gemeenten houden zich nauwelijks bezig met het verbeteren van de fietsvaardigheden van kinderen en Nieuwe Nederlanders. Meestal nemen organisaties als ANWB en VVN het voortouw.
Angela van der Kloof (Mobycon)
01-02-2018 @ 20:35

Goed dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp. De organisaties die al meer dan 25 jaar het voortouw nemen bij fietslessen voor volwassenen vanuit de hele wereld zijn toch vooral welzijnsorganisaties, stichtingen gericht op emancipatie voor vrouwen of nieuwkomers en zelforganisaties. Zij weten de doelgroep goed te bereiken en aan te spreken en de manier om het aan te pakken is bekend en werkt. Budgetten voor dit soort activiteiten zijn echter beperkt en zelden structureel, terwijl er wel structureel vraag naar is.

Ronald Wittenberg (Wittenberg-Verkeerseducatie)
02-02-2018 @ 09:42

Gelukkig in Zuid-Holland veel positieve ervaringen. In veel gemeenten kunnen basisscholen kosteloos meedoen aan SCHOOL op SEEF. Een educatief programma dat borging vindt binnen de school.

Jos Smulders (Goed Verzet)
05-02-2018 @ 10:33

Meer informatie over de onderzoeken en de vervolgacties: mail naar jossmulders@provincie-utrecht.nl 

Jacqueline Pieters (Gemeente Den haag)
06-02-2018 @ 15:20

De gemeente Den Haag besteedt jaarlijks € 300.000 aan praktische verkeerseducatie voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarmee kunnen ieder jaar circa 10.000 Haagse basisschoolkinderen meedoen met fietslessen op school. Kinderen hoeven geen eigen fiets te hebben om mee te doen aan de fietslessen. De gemeente zorgt ervoor dat de scholen fietsen in bruikleen hebben voor de lessen. Het resultaat is dat jaarlijks bijna 5.000 kinderen in Den Haag slagen voor hun fietsexamen. Ook doen nog eens 500 leerlingen uit het voortgezet onderwijs (met name de internationale schakelklassen) mee aan het project Biking2Skool om hun fietsvaardigheid te verbeteren en te stimuleren om op de fiets naar school te komen.

Jacqueline Pieters (Gemeente Den haag)
06-02-2018 @ 15:20

De gemeente Den Haag besteedt jaarlijks € 300.000 aan praktische verkeerseducatie voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarmee kunnen ieder jaar circa 10.000 Haagse basisschoolkinderen meedoen met fietslessen op school. Kinderen hoeven geen eigen fiets te hebben om mee te doen aan de fietslessen. De gemeente zorgt ervoor dat de scholen fietsen in bruikleen hebben voor de lessen. Het resultaat is dat jaarlijks bijna 5.000 kinderen in Den Haag slagen voor hun fietsexamen. Ook doen nog eens 500 leerlingen uit het voortgezet onderwijs (met name de internationale schakelklassen) mee aan het project Biking2Skool om hun fietsvaardigheid te verbeteren en te stimuleren om op de fiets naar school te komen.

Jos Smulders (Goed Verzet)
06-02-2018 @ 15:28

@Jacqueline Pieters dat is goed nieuws. Ik ben benieuwd of jullie ook monitoren of de kinderen gaan en vooral blijven fietsen en of ze ook een (berijdbare) fietsen tot hun beschikking hebben en blijven houden?

Danny van Oss (ADVOSS Verkeersveiligheid)
06-02-2018 @ 16:32

Gelukkig vormt Zuid-Holland daar een uitzondering op met gemeenten die samen met de Provincie Zuid-Holland of de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het programma School op SEEF financieren voor de basisscholen en vaak ook het verkeersexamen bekostigen. Den Haag en Rotterdam hebben daarnaast ook nog verkeersprojecten waarbij fietsen beschikbaar gesteld worden zodat ook kinderen zonder fiets kunnen leren fietsen en Den Haag richt zich zelfs op het fietsen van ouder en kind samen. In veel regio's wordt samengewerkt door scholen, gemeente, politie en lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland zodat een integrale benadering van verkeersveiligheid rondom scholen ontstaat. De budgetten daarvoor komen uit de portefeuille verkeer.

Mooi dat Utrecht ook aan de slag gaat.

Jacqueline Pieters (Gemeente Den haag)
06-02-2018 @ 16:41

@Jos Smulders In Den Haag is in 2016 een start gemaakt met het inventariseren van het fietsbezit op enkele scholen waar Veilig Leren fietsen wordt afgenomen. In 2017 is het aantal scholen uitgebreid, in 2018 weer een aantal scholen. Zo kan na verloop van tijd wellicht een ontwikkeling zichtbaar worden.

Ivo Smit (Fietsersbond)
07-02-2018 @ 18:49

In 2016 is de ambitie neergezet om in Gelderland en Overijssel 2000 kinderen enthousiast te maken voor fietsen door middel van een korte fietseducatie op school. Dit in het kader van de GIRO. Dat project is uitgevoerd door de Fietsschool van de Fietsersbond.

 

Arjan van der Zwaag (Verkeer en Vervoerberaad Groningen)
17-02-2018 @ 10:07

De gemeenten en de provincie Groningen besteden samen jaarlijks 1.2 miljoen euro aan verkeerseducatie en verkeersveiligheidscampagnes voor alle leeftijden. Wij bereiken bij onze interventies op straat en bij activiteiten op BO-VO-MBO scholen hierbij de laatste drie jaar +/_ 75.000 mensen.  Wij organiseren o.a. fietsvaardigheidslessen en de verkeersexamens . Daar bereiken wij jaarlijks ruim 5.000 kinderen.

Voor nieuwe Nederlanders organiseren wij verkeerslessen op AZC's en ISK klassen. Daarnaast hebben wij een brochure in vijf talen met hierin de voornaamste verkeersregels uitgegeven. Zie:  http://www.verkeerswijzergroningen.nl/verkeersbrochure-nieuwkomers-in-nederland

Wij voeren dit alles gezamenlijk uit vanuit onze uitvoeringsorganisatie Verkeerswijzer Groningen. Zie: www.verkeerswijzergroningen.nl

 

 

 

 

Henk Tromp (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg)
01-03-2018 @ 16:55

De provincie Overijssel investeert fors in verkeersveiligheid. Per gemeente wordt jaarlijks € 2,-- per inwoner besteedt aan voorlichting, educatie en gedragsbeinvloeding, waarvan 75% door de gemeente wordt gesubsidieerd. Fietsveiligheid is hierbij in de laatste jaren in belangrijkheid toegenomen en neemt nog verder toe. In de gemeenten Ommen en Hardenberg doen nagenoeg alle basisscholen mee met de aangeboden (fietsveiligheids)activiteiten (ANWB-Streetwise, Dode Hoek, VOMOL, verkeersexamen en 'Op de fiets? Even niets..'). Daarnaast zijn alle VO-scholen in beide gemeenten zgn. VEVO-scholen, ofwel besteden structureel aandacht aan verkeersveiligheid. Ook bij het AZC in Hardenberg is er aandacht voor verkeersveiligheid, in het bijzonder fietsveiligheid. Dit is niet alleen de verdienste van bijv. een VVN, maar ook door de aandacht en betrokkenheid, in welke vorm dan ook, van het lokaal bestuur en de betrokken medewerkers van de bestuursdienst. In die zin heb ik wat moeite met de titel en worden hiermee de ongetwijfeld vele gemeenten, waar wel veel aandacht is voor fietseducatie tekort gedaan.  

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: