Kenniscentrum voor fietsbeleid

Komt er dit jaar een Fietstelweek?

12-03-2018

Het aantal deelnemers aan de Fietstelweek vertoont een dalende lijn. Dat betekent dat er minder fietsritten worden geregistreerd. En daarmee neemt de bruikbaarheid van de data af. Maar er is ook twijfel over de kwaliteit en bruikbaarheid van de data. Bovendien zijn er andere partijen in het spel. Het is daarom de vraag of er in 2018 een Fietstelweek zal plaatshebben.

plaatje

De fietsdata die via de Fietstelweek wordt gegenereerd is hoofdzakelijk GPS-data die via een applicatie op een smartphone wordt ingewonnen. Deelnemers aan de Fietstelweek wordt gevraagd de app één week aan te zetten. Op die manier kan men herkomst-bestemming relaties en routekeuzes registreren. In 2015 deden 32.000 fietsers mee, in 2016 waren dat er 29.000 en in 2017 gebruikten 15.000 fietsers de app.

In de stad
In hoeverre de data uit de Fietstelweek bruikbare informatie oplevert blijkt voor een belangrijk deel samen te hangen met het gebruiksdoel. In centrumgebieden met een hoog aandeel deelnemers geeft de data betere resultaten dan in buitengebieden met slechts een beperkt aantal deelnemers, zo zeggen deskundigen. Of zoals onderzoekers van het bureau achter de Fietstelweek - Keypoint - het zelf formuleren: ‘Bij het uitvoeren van de analyses moet goed nagedacht worden over de te hanteren gebiedsindeling en het aantal waarnemingen in een gekozen gebied. Daarnaast leidt een analyse van data niet tot kant-en-klare informatie en zal altijd rekening gehouden moeten worden met de lokale situatie, een portie gezond verstand moet worden gebruikt en moet in ogenschouw worden genomen met welke methode en door welke doelgroep de data is aangeleverd.’

Stallingbezoek
Met dat in het achterhoofd, is er al een aantal nuttige exercities uitgevoerd met de data. In Utrecht werd de data bijvoorbeeld gebruikt om te bekijken van waar en via welke routes fietsers aankomen in het stationsgebied. Uit de data van de Fietstelweek bleek onder meer dat de meeste fietsparkeerders afkomstig zijn uit de postcodegebieden in de directe omgeving van het stationsgebied, het centrumgebied en de Uithof. En in Alphen aan de Rijn gebruikte men de data om het hoofdfietsnetwerk te ijken en om vertragingspunten op de sporen in het fietsnetwerk.

Er deden in Alphen niet meer dan 320 fietser mee, aanvullend is daarom gebruik gemaakt van de Alphense fietstellingen. De uitkomsten op deze telpunten zijn vergeleken met de tellingen tijdens de Fietstelweek. Daaruit bleek dat het aantal fietsers dat een telpunt passeert redelijk correleert met het aantal met de Fietstelweek app geregistreerde fietsers, waardoor de resultaten meer gewicht konden krijgen.
Nieuw tijdens de 2017 editie van de Fietstelweek was overigens dat deelnemers via de app feedback konden geven over verkeersveiligheid en fietsroutes konden beoordelen.

NDW
Opdrachtgevers van de Fietstelweek zijn vijf provincies, de metropoolregio Rotterdam Den Haag, vervoerregio Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die zijn ook allemaal partners binnen de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) (inclusief alle overige provincies). Die organisatie werkt nu aan een plan om landelijke fietsdata te gaan inwinnen en verspreiden. De financieringsopzet daarbij is om fietsdata landelijk in te kopen. Waar die data vandaan komt, is dan minder belangrijk, aldus een woordvoerder. Dat zou de Fietstelweek kunnen zijn, maar het ligt niet in de bedoeling dat de deelnemende partijen de Fietstelweek nog langer rechtstreeks zullen steunen. Hierdoor lijkt het voortbestaan van de Fietstelweek onzeker, hoewel Keypoint laat weten dat men de conclusie dat de Fietstelweek niet doorgaat nog niet heeft getrokken. ‘De voorbereidingen voor 2018 zijn in gang. Momenteel zijn we in gesprek met een aantal mogelijke opdrachtgevers’, zo laat men desgevraagd weten.

Kees van Malssen
07-04-2018 @ 08:13

Heel goed dat er vooral ook met gezond verstand naar de data gekeken wordt en ook niet verrassend dat buitengebieden dunner gesampled worden. De allermakkelijkste manier om de kwaliteit van de data te verbeteren, is om niet 1 week, maar 2 weken of zelfs een maand te laten tellen. Juist de meer incidentele ritten zullen dan beter tot uitdrukking komen, herhaalpatronen (elke woensdag hetzelfde ritje) worden scherper neergezet. Bovendien is het voor de deelnemende fietsers geen extra werk om iets langer de app actief te houden.

Dit geldt allemaal ook als via een ander kanaal zoiets gedaan wordt.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: