Kenniscentrum voor fietsbeleid

Pilots moeten ongevalsrisico’s van tweerichtingsfietspaden terugdringen

30-03-2018

In Nederland ligt 16.000 km fietspad, exclusief solitaire fietspaden. Hiervan is 72% een tweerichtingsfietspad. Binnen de bebouwde kom is dat 62%. Een voorrangskruispunt met een tweerichtingsfietspad is duidelijk onveiliger dan die met een eenrichtingsfietspad. Daar valt dus nog volop winst te behalen. CROW-Fietsberaad zoekt gemeenten die mee willen werken pilots om een nieuwe aanpak in de praktijk te testen.  

plaatje

Niet alleen op voorrangskruisingen met tweerichtingsfietspaden vinden meer botsingen plaats tussen motorvoertuigen en fietsers, ook rotondes zijn een bron van zorg. Aanleiding is meestal dat automobilisten er niet op bedacht zijn dat fietsers van twee kanten kunnen komen.

Een recente notitie van CROW-Fietsberaad laat zien dat de risico’s zich laten beperken door adequate maatregelen. Voorop staan snelheidsremmers en het zorgen voor voldoende ruim zicht. Daarnaast komen maatregelen in aanmerking als het aanbrengen van doorgaande markering over het kruispunt, het plaatsen van een stopbord, opvallende voorrangsborden met fluorescerende kleur als achtergrond of - in het uiterste geval - extra knipperlampen of verkeerlichten.

CROW-Fietsberaad wil graag het stappenplan dat in de notitie ‘Aanpak veiligheid kruispunten met tweerichtingsfietspaden’ wordt beschreven uittesten in de praktijk en zoekt hiervoor geïnteresseerde gemeenten. Gekeken zal worden naar de aanwezigheid van adequate snelheidsremmers en op verschillende locaties zal een maatwerkanalyse worden toegepast om een nadere inschatting te kunnen maken van de risico’s op deze kruispunten.
Met gemeenten die interesse hebben wil CROW-Fietsberaad graag in gesprek over de concrete aanpak. In principe zijn voldoende middelen beschikbaar om de pilot bij enkele gemeenten uit te voeren. Voor gemeenten die mogelijk buiten de selectie vallen en alsnog willen aansluiten, zal mogelijk een kleine financiële vergoeding gevraagd worden.

Wie interesse heeft kan contact opnemen met Robert Hulshof (robert.hulshof@crow.nl en 06-22947072).

Notitie
Maria Kuiken (Dobe), Paul Schepers (Rijkswaterstaat WVL) , CROW-Fietsberaad
2017
Deze notitie geeft handvatten om het risico van tweerichtingsfietspaden bij voorrangskruispunten en rotondes te beperken. 
Roland Haffmans (-)
30-03-2018 @ 14:06

Blijkbaar is de aanwezigheid van een tweerichting fietspad een gegeven en komt voorkomen niet in aanmerking. Ruimtebesparing door een tweerichtingen fietspad met meer ruimte voor de auto zie je vaker, een politieke keuze, die je met "een stopbord, opvallende voorrangsborden met fluorescerende kleur als achtergrond" niet ongedaan maakt. Waarom ontbreekt een oplichtende oversteek bij naderende fietsers? 

Joop Nijenhuis
30-03-2018 @ 17:24

Kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier weer te veel naar de auto wordt gekeken in plaats van naar de fiets. Stel je voor dat de automobilist moet stoppen!, dat kan toch niet. Ik ben van mening dat veel kruispunten onveilig zijn omdat de fiets geen voorrang krijgt, terwijl dat op grond van wat een fietser bij de oversteek van die kruising kan zien wel wenselijk zou zijn. Ik moet zelf dagelijks een aantal kruisingen over waarbij de auto met voorrang van achter mij als fietser komt. Die kan ik helemaal niet zien. Pas op de kruising kun je zien wat van links komt, niet eerder. Bij dergelijke oversteken moet de fietser voorrang hebben. De automobilist heeft op die kruising namelijk veel beter zicht op de verkeerssituatie. Oh ja, dat tweerichtingen verkeer. Wanneer gaan we nu eens de fietspaden zo aanpassen dat ze voldoen aan wat er in de wet staat? Een fiets mag in de wet maximaal 1,50 meter breed zijn, heeft dan wel drie of vier wielen, maar is nog steeds een fiets die het verplichte fietspad moet volgen. Alleen dat kan vaak niet omdat die fietspaden veel te smal zijn. En dan een agent tegenkomen die dat maar niet snapt en perse wil dat je op het fietspad gaat. En is het verder niet een beter idee om in de rijbaan van auto's snelheidsremmers op te nemen. De automobilist behoeft alleen maar het gaspedaal in te drukken om vooruit te komen. Een zware fiets op gang brengen is dan wel heel wat anders. En veel vrouwen en ouderen hebben het moeilijk met die elektrische e-bike omdat die voor hen te zwaar zijn. Je moet namelijk eerst een paar kilometer per uur rijden voordat die "e" in actie komt. Dat komt omdat er een cadans meting wordt gedaan en je moet trappen voordat die ondersteuning mag inkomen, allemaal fijntjes geregeld in die Europese wet.

Theo van Soest (NVHPV)
03-04-2018 @ 09:23

Naar mijn indruk gaat het vooral mis op tweerichtingfietspaden waar de fietser al voorang heeft. Pijlen op de grond zouden het tweerichtingkarakter voor de automobilist kunnen benadrukken zodat deze inderdaad naar twéé richtingen kijkt.
Het ontbreken van opstelruimte tussen fietspad en rijbaan leidt tot harde conflicten en het nemen van grote risico's door automobilisten. Als er dan toch plannen gemaakt worden voor uitbuigen, neem daar dan ook de ruimte voor, zonder snelheidsremmende bochten voor fietsers. Dat laatste legt weer een rijtaak op aan de fietser die zijn aandacht voor andere zaken nodig heeft.

Reijnoud de Haan (Fietsersbond)
03-04-2018 @ 09:56

Ik verbaas me over het hoge aantal tweerichtingenfietspaden in Nederland. Deze zijn onlogisch en inherent gevaarlijk: kruisend verkeer verwacht jou als fietser niet ‘aan de verkeerde kant van de weg’ en er is fors risico op ongevallen tussen elkaar tegemoet komende fietsers [vaak niet geregistreerd]; als er dan ook nog scooters / brommers op rijden, is de gezamenlijk snelheid bij een botsing 100 km / uur. Zolang deze 2richtingspaden er nog zijn, is veilige kruispuntvormgeving met fietsers in de voorrang een noodzak.

Paul Plak (Agora)
03-04-2018 @ 10:33

Tweerichtingsfietspaden zijn er eigenlijk ook omdat de fietser niet 2x een belangrijke autorijbaan wil oversteken en aan dezelfde zijde van de rijweg wil blijven fietsen. Het totale gevaar met 2x oversteken naar een éénrichtingsfietspad is dan wellicht groter dans het extra gevaar van in de "verkeerde" richting fietsen op een 2-richtingsfietspad.

Hoe kunnen wij op de hoogte blijven van de onderzoeksresultaten ? Uiterst belangrijk probleem, wij hebben een case in Brussel voor een hoofdfietsroute aan de Havenlaan, en die moet nog aangelegd worden.

Reactie plaatsen

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Vul a.u.b. uw e-mailadres in om uw registratie te controleren

E-mail: