Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

19-06-2017 Het inwinnen van gestandaardiseerde fietsdata is belangrijk om de fiets in heel Europa hoger op de agenda te krijgen. Het maakt betere reisinformatie mogelijk en men kan fietsmaatregelen doeltreffender evalueren.
15-06-2017 Kopenhagen is de meest fietsvriendelijke stad in de wereld. Tenminste, volgens Wired en Copenhagenize. Utrecht rukt op naar een tweede plaats.
14-06-2017 Ouders met kinderen kennen het probleem. Je koopt een fietsje voor de kleine, en een of twee jaar later staat die werkeloos in de gang omdat je kind de fiets ontgroeit is. In België maakt de bibliotheek voor kinderfietsen opgang.
13-06-2017 In 76 steden in Nederland (gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners) verplaatsen de inwoners voor ritten tot 7,5 km zich meer per fiets dan per auto. Op langere afstanden (7,5 tot 15 kilometer) wordt de auto het meest gebruikt, maar heeft de fiets ook een belangrijk aandeel en dát aandeel groeit.
12-06-2017 Een fiets neemt minder ruimte in beslag dan een auto. De deelfiets heeft in China ruimte vrijgemaakt voor 600.000 woningen.
09-06-2017 In Nederland zoekt men naar oplossingen om de speed-pedelec op gelecteerde fietstrajecten toe te laten. In Vlaanderen is men al een stap verder.
08-06-2017 Q-Park biedt in samenwerking met e-bike to go elektrische fietsen aan die via de smartphone te huren zijn. Hiermee kan eenvoudig de ‘last mile’ naar de eindbestemming in de binnenstad worden afgelegd.
06-06-2017 Tot een fijnmazig systeem van deelfietsen zoals we dat uit het buitenland kennen, zal het in Nederland voorlopig niet komen. Daarvoor hebben Nederlanders zelf al genoeg fietsen.
01-06-2017 Op drie plekken in Groningen liggen sinds kort oplichtende fietsoversteekplaatsen. Ze zijn voorzien van lichtgevende markeringsstrepen en een reflecterende asfaltlaag, die oplicht als er auto- of fietslichten op schijnen.
30-05-2017 Op dit moment moeten speed pedelecs voorzien zijn van een blauwe snorfietskentekenplaat, maar vanaf 1 juli moeten alle speed pedelecs als bromfiets zijn gekentekend. En moeten alle speed pedelecs naar de weg of naar fietspaden waar ook bromfietsen zijn toegestaan.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »