Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

15-03-2017 Na Siemens komt ook nu ook Vialis met een app waarmee fietsers de verkeerregeling kunnen beïnvloeden.
13-03-2017 De thermicam die de gemeente Rotterdam installeerde op de Coolsingel zorgt ervoor dat fietsers aanzienlijk minder lang hoeven te wachten.
10-03-2017 Komend half jaar worden ruim 1100 kilometer fietspaden en wegen voorzien van een CycleRap-score. Op basis van beeldmateriaal worden de verkeersveiligheidsaspecten beoordeeld.
08-03-2017 Weggehaalde fietsen moeten een tijdje worden opgeslagen in een fietsdepot om de eigenaar de kans te geven hem op te halen. De meeste gemeenten rekenen een vast tarief door aan de fietser. Door dit bedrag variabel te maken al naar gelang de duur van de opslag, bewijs je gemeente én fietser een dienst. 
06-03-2017 Heb je een goed idee om het fietsgebruik te bevorderen? De Tour de Force Innovatieprijs biedt de mogelijkheid dat aan een breed publiek te presenteren. En je maakt kans op een prijs van €10.000.
06-03-2017 Brommers en scooters zijn verantwoordelijk voor meer dan 20% van de luchtvervuiling op fietspaden, zo blijkt uit onderzoek van de GGD Gelderland-Midden.
02-03-2017 Groningen is een proef gestart met een deelfietssysteem onder de naam BikeShare 050. Zo'n honderd proefpersonen gaan gedurende een half jaar de 20 deelfietsen testen.
28-02-2017 D66 en GroenLinks hebben in hun verkiezingsprogramma de meeste aandacht voor fietsers. Ook de ChristenUnie, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren scoren bovengemiddeld in de programmavergelijking van de Fietsersbond. 
27-02-2017 Amsterdam onderzoekt op verschillende manieren hoe bestaande fietsparkeerplekken beter benut kunnen worden. Pilots richten zich onder meer op het duidelijker communiceren en het sneller vinden van een fietsparkeerplek. In de Zuidpleinstalling in Amsterdam onderzoekt men in dat kader of het papieren bonnetjes te vervangen is door een chip.
24-02-2017 Zeeland wil het voorzieningenniveau voor recreatieve fietsers opwaarderen naar 5-sterren niveau. Gemeenten en ondernemers krijgen 50 procent vergoed als ze een aantrekkelijke fietsvoorziening realiseren.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »