Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

16-02-2017 Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leert dat in ieder geval vijf partijen meer geld willen uittrekken voor de fiets.
15-02-2017 De snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe komt bij voorkeur te liggen op de voormalige spoorlijn tussen deze twee plaatsen. Dat hebben de gemeenten Epe en Apeldoorn besloten.
13-02-2017 Arriva en Maastricht Bereikbaar presenteren begin april een pilot met een fietsdeelsysteem in Maastricht. En Groningen start deze maand met een pilot met 20 deelfietsen.
10-02-2017 De ‘fiets van de zaak’ was ook in 2016 populair als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden.  
08-02-2017 Met beperkte investeringen is het fietsgebruik in korte tijd aanzienlijk op te voeren. Deze conclusie trekt de Duitse minister van verkeer van de deelstaat Baden-Württemberg op grond van een onderzoek naar het effect van fietsmaatregelen.
08-02-2017 Middels een aantal campagnes heeft Groningen het gedrag van de fietsers zodanig weten te beïnvloeden dat zij alternatieve routes – de Slimme Routes – zijn gaan gebruiken om zo drukke en onveilige routes te ontlasten.
06-02-2017 Stadsdeel Zuid in Amsterdam worstelt met de toegenomen vraag naar fietsparkeerplaatsen. Die moeten vooral op straat gevonden worden.
04-02-2017 Franc Weerwind - burgemeester van Almere - is benoemd tot voorzitter van de Fietsersbond.
03-02-2017 Fietsers en voetgangers zijn er nog niet zeker van dat automatisch rijdende auto’s hen zullen zien en voor hen zullen stoppen. Zolang zij daarvan niet overtuigd zijn, zullen zij zich over het algemeen behoedzaam gedragen als ze er een tegenkomen.
01-02-2017 Sinds Den Haag een paar jaar geleden een subsidieregeling invoerde voor buurtfietsenstallingen zijn 40 nieuwe stallingen geopend.
« 1 2 3 4 5 6 »