Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

23-10-2017 De helft van de met een e-fiets verreden kilometers wordt afgelegd door 65-plussers. Maar ook het gebruik door mensen onder de 65 jaar neemt toe.
19-10-2017 Rotterdam gaat maatregelen nemen om de overlast en vervuiling door brom- en snorfietsen terug te dringen. Dit moet leiden tot minder stank en herrie, socialer en veiliger rijgedrag van brom- en snorfietsers en een betere naleving van de regels. 
18-10-2017 De paal die in Utrecht aangeeft of je het groene verkeerslicht nog kunt halen, verbetert de doorstroming op het fietspad met gemiddeld vier procent. De fietsers zelf vinden het wel een aardige gadget.
16-10-2017 De gemeente Breda gaat met verkeerslichten geregelde kruispunten waar mogelijk vervangen door een rotonde. Speciale aandacht is er voor het langzame verkeer.
12-10-2017 Vlaanderen is een fietsland in het weekend, maar op maandag gaan veel weekendfietsers weer in de file staan. Met een opvallende communicatiecampagne wil de Vlaamse overheid Vlamingen verleiden om ook tijdens de werkweek te kiezen voor de fiets. 
10-10-2017 Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.
09-10-2017 Binnenkort start in Nijmegen en Arnhem een onderzoekspilot met inzet van connected auto’s en fietsen. Doel hiervan is kijken of het mogelijk is om leaserijders te verleiden ook de fiets te gebruiken. Het project wordt uitgevoerd door Next Urban Mobility, een startup gelieerd aan Pon.
05-10-2017 In 2011 zijn ontwerpsuggesties voor seniorvriendelijke fietsinfrastructuur opgenomen in de CROW-publicatie ‘Seniorenproof wegontwerp’. Gemeenten doen er nog weinig mee: Geen geld, geen prioriteit, geen ruimte.
04-10-2017 Het opwaarderen van twee fietsroutes in Kopenhagen heeft er maar beperkt toe geleid dat meer mensen zijn gaan fietsen. Degenen die al fietsten zijn wel tevredener.
02-10-2017 Als het aan de SWOV ligt verdwijnt de snorfiets uit het straatbeeld, nu de elektrische fiets een bruikbaar alternatief biedt.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »