Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2017

09-06-2017 In Nederland zoekt men naar oplossingen om de speed-pedelec op gelecteerde fietstrajecten toe te laten. In Vlaanderen is men al een stap verder.
08-06-2017 Q-Park biedt in samenwerking met e-bike to go elektrische fietsen aan die via de smartphone te huren zijn. Hiermee kan eenvoudig de ‘last mile’ naar de eindbestemming in de binnenstad worden afgelegd.
06-06-2017 Tot een fijnmazig systeem van deelfietsen zoals we dat uit het buitenland kennen, zal het in Nederland voorlopig niet komen. Daarvoor hebben Nederlanders zelf al genoeg fietsen.
01-06-2017 Op drie plekken in Groningen liggen sinds kort oplichtende fietsoversteekplaatsen. Ze zijn voorzien van lichtgevende markeringsstrepen en een reflecterende asfaltlaag, die oplicht als er auto- of fietslichten op schijnen.
30-05-2017 Op dit moment moeten speed pedelecs voorzien zijn van een blauwe snorfietskentekenplaat, maar vanaf 1 juli moeten alle speed pedelecs als bromfiets zijn gekentekend. En moeten alle speed pedelecs naar de weg of naar fietspaden waar ook bromfietsen zijn toegestaan.
29-05-2017 De aanleg van een rotonde is bijna altijd goed voor de verkeersveiligheid. Alleen fietsers worden nogal eens het slachtoffer. Vooral als ze ‘in de voorrang’ worden meegenomen, zoals bij ons veelal gebruikelijk is binnen de bebouwde kom. Duitse onderzoekers stellen dat de afmetingen van een rotonde daarbij een belangrijke rol spelen. 
26-05-2017 De campus van de TU-Delft wordt opengesteld als proefterrein om onderzoek te doen naar automatische voertuigen en fietsers en de interactie tussen beide.
24-05-2017 Bij 7 procent van de ongevallen waarbij een automobilist en een fietser zijn betrokken ligt de oorzaak in een opslaand autoportier. Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse instituut UDV (Unfallforschung der Versicherer). 
22-05-2017 Nederlanders zijn wel gewend aan volle fietspaden. Maar nu het steeds drukker wordt, rijst de vraag tot welk niveau een fietser het nog aangenaam fietsen vindt? Nieuw onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.
19-05-2017 E-fietsers die op de spoedeisende hulp belanden blijken vaker ernstig gewond dan gewone fietsers. Maar ze zijn ook vaak ouder en fietsen meer.  
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »