Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2018

23-03-2018 In aansluiting op de landelijke campagne 'Onderweg ben Ik Offline' kunnen basisscholen in Groningen deelnemen aan klassikale activiteiten. Op de fiets? Even niets… is een interactieve verkeersles die leerlingen van groep 7 en 8 bewust maakt van de risico’s van bellen en muziek luisteren op de fiets.
21-03-2018 Rotterdam heeft een parkeernorm voor de fiets geïntroduceerd. Ook P-garages voor de auto moeten – met het oog op de toekomst - toegankelijk zijn voor de fiets.
21-03-2018 Rotterdam gaat proberen fietsers ertoe te verleiden om een andere route te kiezen dan over de Coolsingel en Schiekade. De belangrijkste reden is dat de andere route minder druk is dan de Noord-/Zuidfietsroute.
19-03-2018 Zo’n 5 procent van de fietsongevallen zou te maken hebben met zijwind. En veel van die ongevallen kennen een ernstige afloop. Op de TU Delft onderzoekt men wat er nu precies gebeurt bij een windvlaag.
19-03-2018 Het fietsgebruik in Den Haag is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral de stroom fietsers naar het centrum en de stations groeit. Om dit in goede banen te leiden, investeert de gemeente in het verbeteren van fietspaden, kruispunten en fietsparkeerplekken in de stad.
16-03-2018 Het gebruik van de fiets en de e-fiets neemt toe maar er zijn wel grote ruimtelijke en sociale verschillen in de ontwikkelingen zichtbaar. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in de uitgave 'Fietsfeiten'. 
15-03-2018 Voortaan krijgen fietsers in ’s-Hertogenbosch sneller groen licht bij alle 50 oversteken die werken met fietsverkeerslichten. Het verkeerslicht signaleert naderende fietsers die een speciale app hebben geïnstalleerd en reageert daarop met aangepaste groentijden zodat fietsers minder hoeven te wachten.
13-03-2018 Ook op station Bilthoven kan men nu op de USP Campusbike stappen. Het aantal inleverlocaties van de deelfiets bedraagt inmiddels 11. 
13-03-2018 Je kon er op wachten en daar is hij dan: de zelfrijdende fiets. Een Duitse universiteit ontwikkelde een prototype van een driewieler die op afroep naar je toe komt rijden.
12-03-2018 Het aantal deelnemers aan de Fietstelweek vertoont een dalende lijn. Dat betekent dat er minder fietsritten worden geregistreerd. En daarmee neemt de bruikbaarheid van de data af. Maar er is ook twijfel over de kwaliteit en bruikbaarheid van de data. Bovendien zijn er andere partijen in het spel. Het is daarom de vraag of er in 2018 een Fietstelweek zal plaatshebben.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »