Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2018

16-03-2018 Het gebruik van de fiets en de e-fiets neemt toe maar er zijn wel grote ruimtelijke en sociale verschillen in de ontwikkelingen zichtbaar. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in de uitgave 'Fietsfeiten'. 
15-03-2018 Voortaan krijgen fietsers in ’s-Hertogenbosch sneller groen licht bij alle 50 oversteken die werken met fietsverkeerslichten. Het verkeerslicht signaleert naderende fietsers die een speciale app hebben geïnstalleerd en reageert daarop met aangepaste groentijden zodat fietsers minder hoeven te wachten.
13-03-2018 Ook op station Bilthoven kan men nu op de USP Campusbike stappen. Het aantal inleverlocaties van de deelfiets bedraagt inmiddels 11. 
13-03-2018 Je kon er op wachten en daar is hij dan: de zelfrijdende fiets. Een Duitse universiteit ontwikkelde een prototype van een driewieler die op afroep naar je toe komt rijden.
12-03-2018 Het aantal deelnemers aan de Fietstelweek vertoont een dalende lijn. Dat betekent dat er minder fietsritten worden geregistreerd. En daarmee neemt de bruikbaarheid van de data af. Maar er is ook twijfel over de kwaliteit en bruikbaarheid van de data. Bovendien zijn er andere partijen in het spel. Het is daarom de vraag of er in 2018 een Fietstelweek zal plaatshebben.
09-03-2018 De gemeente Wageningen is de eerste gemeente die de speedpedelec op een aantal fietspaden binnen de bebouwde kom gaat toestaan. Dit in aansluiting op het verkeersbesluit van de provincie Gelderland.
08-03-2018 Amsterdam, Utrecht en Rotterdam nemen de beste maatregelen om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer krijgen daar de beste voorzieningen.
07-03-2018 Snelfietsroutes hebben nog niet geleid tot een schaalsprong in de fietsmobiliteit. Onderzoek van de Radboud Universiteit moet duidelijk maken waar dat aan ligt.
05-03-2018 Kijken, kijken, niet kopen. Dat lijkt ook op de gaan voor veel e-fiets promotieacties. Hoewel de deelnemers vaak wel enthousiast zijn, gaat maar een beperkt deel tot aanschaf over. Een keuzehulp kan hier mogelijk verandering in brengen.
05-03-2018 Na een tijdje proefdraaien beschikt nu ook Enschede over een app die fietsers extra prioriteit geeft bij verkeerslichten.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »