Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2018

14-05-2018 Het blijft onduidelijk wat het effect is van gedragsbeïnvloedingscampagnes in werkgerelateerde mobiliteit. Dat valt af te leiden uit een studie van het CPB naar campagnes als bijvoorbeeld het Low Car Diet.
11-05-2018 Sinds 1 mei is het voetgangersgebied in de binnenstad van Utrecht uitgebreid. Dat gaat deels ten koste van de fietsers. Die krijgen echter wel alternatieven aangeboden.
09-05-2018 De elektrische fiets is nog  geen vervanger van de auto. Maar dat kan gaan veranderen.
07-05-2018 Mensen die veel fietsen of veel gebruik maken van het ov, zouden ook vaker met het vliegtuig reizen. Waar of niet waar?
04-05-2018 Voor de speedpedelec gelden sinds 2017 dezelfde regels als bromfietsers. Dat betekent dat deze snelle e-fiets binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet in plaats van op het fietspad. In Gelderland wijkt men daar op een aantal locaties vanaf en mag de speedpedelec op het fietspad.
02-05-2018 Het loskoppelen van fietsroutes en autoroutes heeft in Enschede soms wel maar soms ook niet geleid tot verschuiving van fietsstromen, of tot meer fietsers.
30-04-2018 De proef met ‘alle fietsers tegelijk groen’ op het Rotterdamse kruispunt Boezemweg – Gerdesiaweg is geslaagd. Vele fietsers maken gebruik van de mogelijkheid om schuin over te steken. Ze zijn blij met hun snelle en veilige oversteek. De gemeente gaat later dit jaar de maatregel op meer kruispunten invoeren.
27-04-2018 Speciaal voor ouderen is het programma ‘Doortrappen’ ontwikkeld. In 2017 is deze aanpak getest in enkele pilots. En het krijgt nu een vervolg. 
26-04-2018 Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, maar ook over (fiets)infrastructuur en meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties. 
26-04-2018 In opdracht van CROW, is DTV Consultants bezig met een actualisering van de fietsparkeerkencijfers. Deze cijfers worden gebruikt om te bepalen hoeveel parkeergelegenheid voor fietsen bij verschillende voorzieningen nodig is. Om de cijfers te kunnen actualiseren, willen zij een beeld krijgen van hoeveel fietsen op dit moment geparkeerd staan bij allerlei voorzieningen. Zij voeren zelf tellingen uit, maar kunnen ook uw hulp goed gebruiken.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »