Kenniscentrum voor fietsbeleid
Ga naar gemeente:

Provincie Groningen

  Nog niet bekend

 Maakt geen aanpak

 Start binnenkort met maken aanpak

 Werkt momenteel aan het opstellen van een aanpak 

 Gaat binnenkort bestaand plan actualiseren/versterken

 Aanpak is gereed

Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB Groningen)
Tel: 050-316 43 74
E-mail: c.j.vander.klaauw@provinciegroningen.nl
Internet: www.provinciegroningen.nl

Contactpersoon:
Cor van der Klaauw, c.j.vander.klaauw@provinciegroningen.nl

Plannen uit de provincie Groningen

Geen bestanden gevonden