PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers

Datum: 07 november 2017
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3508 TH Utrecht
Zaal open: 12:30
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: Gratis
Twitter hashtag: #PILOT-FABRIEK

Op dinsdag 7 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met diverse organisaties een PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers.

Programma

Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. Wilt u op de reservelijst komen stuur dan een e-mail naar fietsberaad@crow.nl 

 
Drukte op fietspaden, lange wachtrijen voor verkeerslichten. We zien het steeds meer. En de prognoses wijzen erop dat de groei van het fietsgebruik doorzet. Als we de voordelen van de fiets willen benutten, moeten we daar ook de ruimte voor creëren. En dat vergt soms de nodige creativiteit. Gelukkig is er dan ook een aantal organisaties voortvarend aan de slag om innovaties te beproeven in de praktijk. De koplopers van enkele pilots leggen tijdens deze PILOT-FABRIEK hun ideeën op tafel en gaan daarover graag in gesprek met de deelnemers. 
 
Het doel van de PILOT-FABRIEK is drieledig:
Het delen van kennis over deze pilots met de vakwereld.
Het voeden van de koplopers met suggesties/tips om de pilots (verder) uit te werken.
De mogelijkheid bieden aan andere organisaties om aansluiting te zoeken bij de pilots, of om initiatieven met elkaar te verbinden.
 

Pilots

De pilots komen onder andere voort uit het uitvoeringsprogramma van de doelstellingen ‘Meer ruimte voor de fiets in de steden’ & ‘Minder fietsslachtoffers’ van de Tour de Force en het project 'Drukte op fietspaden'. Wat kunt u zoal aan pilots verwachten:
 
 

Programma 

12.30 uur            Inloop 
13.00 uur            Opening PILOT-FABRIEK door Wim van Tilburg
13.05 uur            De fietser in de praktijk door Ton Hesselmans en Wim van Tilburg
13.15 uur            Korte pitch per pilot
3 Rondes werkbankgesprekken per pilot met koplopers en geïnteresseerde deelnemers.
13.45 uur            Ronde 1
14.15 uur            Pauze
14.30 uur            Ronde 2
15.10 uur            Ronde 3
15.40 uur            Terugblik door Eliane Gerrits en afsluiting door Wim van Tilburg
16.00 uur            Napraten met een drankje

Doelgroep

Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor medewerkers van overheden. Ook welkom zijn adviseurs, medewerkers van maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en ondernemers die actief zijn op het gebied pilots op bovengenoemde thema’s. Er is echter plek voor maximaal 80 deelnemers, en bij teveel aanmeldingen wordt voorrang gegeven aan medewerkers van overheden.