maandag 5 november 2007

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Amsterdam onderzoekt mogelijkheid gratis fiets voor kinderen

De gemeente Amsterdam gaat in samenwerking met de AFAC op zoek naar fietsen die geschikt zijn voor leerlingen uit het basisonderwijs. Dit naar aanleiding van een voorstel van de SP om meer kinderen het fietsexamen te laten doen.
Lees verder »

Overdekt fietspad in Noorwegen

plaatje

In de Noorse stad Bodø in Noorwegen bestaan plannen om een 8 km lange fietsverbinding tussen het stadscentrum en de universiteit te overkappen. Kosten: €15 miljoen.
Lees verder »

Belgisch onderzoek: Fietsvergoeding verdubbelt fietsgebruik

Wanneer een werkgever een fietsvergoeding toekent, stijgt het aantal fietsers met meer dan 50%. Dat is de uitkomst van een Belgisch onderzoek waarbij gegevens werden verzameld van een kwart van de beroepsbevolking.
Lees verder »

CROW: Lange vrachtauto binnen bebouwde kom alleen op gebiedsontsluitingswegen met geslotenverklaring

Verkeersveiligheidsorganisaties staan op de achterste benen omdat extra lange vrachtauto’s vanaf 1 november ook op het onderliggend wegennet mogen rijden. Tenminste, als de wegbeheerder daarvoor een vergunning afgeeft. CROW maakte een handleiding hoe wegbeheerders met dergelijke aanvragen om kunnen gaan. Binnen de bebouwde kom is de zogenaamde LZV volgens CROW op de meeste wegen taboe.
Lees verder »

Databank gestolen fietsen volgend jaar van start

Op 27 januari 2008 gaat de databank gestolen fietsen van start. Die maakt het mogelijk om fietsen die met een chip zijn uitgerust, op te sporen.
Lees verder »

Fietsen met een Ipod mag

plaatje

Verkeer & Waterstaat is niet van plan het luisteren naar muziek op de fiets strafbaar te stellen. Ook een verbod om al fietsend te bellen ziet de minister niet zitten.
Lees verder »

Fietsersbond presenteert: Voortgezet Fietsen

Wat kan het voortgezet onderwijs betekenen voor de veiligheid van hun fietsende leerlingen en voor bevordering van het fietsgebruik onder weinig of niet fietsende autochtone en allochtone leerlingen? Deze vragen staan centraal in een nieuwe brochure van de Fietsersbond ´Voortgezet fietsen´.
Lees verder »

Fietsles op de buitenschoolse opvang

Rotterdam wil kinderen via de buitenschoolse opvang fietsles geven. Het eerst project startte afgelopen zomer in Hoogvliet. Volgend jaar gaat Rotterdam ook fietsles op de basisschool promoten.
Lees verder »

Gemeenten investeren in stallingen

Om mensen aan te moedigen om in het weekend op de fiets naar het Dordtse centrum te komen, worden alle bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad op zaterdag gratis. En in Utrecht komen extra stallingsplaatsen rond het station.
Lees verder »

Oostenrijk schaft Licht Overdag al weer af

In Oostenrijk hoeven auto's vanaf 1 januari 2008 geen licht meer te voeren overdag. De verplichting tot het overdag ontsteken van de koplampen werd twee jaar geleden ingevoerd. De stijging van het aantal ongevallen met motorrijders is één van de overwegingen om de maatregel nu weer af te schaffen, zo heeft de minister van Verkeer in Oostenrijk laten weten.
Lees verder »

Politie gaat strenger controleren op fietsverlichting

De politie zal dit najaar strenger controleren op fietsverlichting. Daarbij worden draagbare lampjes die aan kleding of tassen bungelen niet meer geaccepteerd. Ook knipperende fietsverlichting kan een boete opleveren. Maar verschillende politiekorpsen hebben al laten weten het niet zo nauw te nemen.
Lees verder »

Fietsersbond: Bijrijder tegen dodehoekongevallen

De Fietsersbond pleit voor een experiment met bijrijders op vrachtwagens om het groeiend aantal dode hoekongevallen tegen te gaan. De bond stelt zich een soort loodsen voor die aan de rand van de bebouwde kom in de vrachtauto stappen en de chauffeur helpen veilig door de drukke steden te rijden.
Lees verder »

Prorail gaat capaciteit fietsenstallingen bij stations inventariseren

ProRail gaat onderzoeken of alle fietsenstallingen bij stations nog aan de capaciteitsbehoefte voldoen. De resultaten moeten in februari 2008 op tafel liggen. Op basis van die resultaten wordt besloten of, en zo ja hoe, de capaciteit van de stationsstallingen wordt uitgebreid.
Lees verder »

Schoolcampagne leidt tot gedragsverandering

plaatje

Een communicatiecampagne in Tilburg met als doel het fietsgebruik naar school te bevorderen, heeft effect gesorteerd. Meer ouders en kinderen kiezen voor de fiets.  Een campagne in Venlo om meer mensen op de fiets naar het centrum te lokken, leverde echter weinig resultaat op.
Lees verder »

Subsidieprogramma MobiliteitsManagement 2007 geopend

Vorige jaar kregen de Amsterdamse fietsdrips een bijdrage uit het subsidieprogramma Mobiliteitsmanagement. En ook dit jaar biedt het programma weer subsidiemogelijkheden om fiets- en andere mobiliteitsplannen te realiseren.
Lees verder »

Segway op het fietspad

plaatje

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft besloten de ‘Segway’-tweewieler voor algemeen gebruik op fietspaden en rijbanen toe te laten, onder nog te bepalen voorwaarden. Hiervoor is nog wel de instemming en medewerking van Europa nodig. De minister wil verder de beperkte groep gehandicapten voor wie de Segway een bruikbaar vervoermiddel is, niet in hun persoonlijke mobiliteit beperken.
Lees verder »