woensdag 1 juni 2011

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Scala aan mogelijkheden om fietsongevallen te verminderen

plaatje

Het aantal ongevallen met fietsers is te verminderen door de wegen, fietspaden en andere infrastructuur zorgvuldiger vorm te geven. Dat kan zowel een bijdrage leveren aan het voorkomen van zogenaamde enkelvoudige fietsongevallen, zoals aanrijdingen met paaltjes, als aan het terugdringen van ongelukken met motorvoertuigen. Dat is de conclusie van twee nieuwe Fietsberaadpublicaties die onder de noemer ‘Samen werken aan een veilige fietsomgeving’ door het Fietsberaad zijn uitgebracht voor het ministerie van IenM.
Lees verder »

Brussel wil fietsaandeel verdubbelen

Zo’n 5 procent van alle verplaatsingen in Brussel gaat met de fiets. Dat aantal moet in 2015 zijn verdubbeld en in 2020 ligt het aandeel op 20 procent, als het aan de Brusselse overheid ligt.
Lees verder »

Discussie over veiligheid elektrische fiets

plaatje

Volgens Duitse verzekeraars kleven er de nodige veiligheidsrisico’s aan de elektrische fiets. Vooral de snelle varianten die Duitsland kent – eigenlijk elektrische snorfietsen die tot 45 km/uur halen - vormen een gevaar voor zowel de berijder als andere verkeersdeelnemers.
Lees verder »

Fietsenberging terug in het bouwbesluit

In het nieuwe Bouwbesluit dat door de ministerraad aan de Kamer is gezonden is weer plaats ingeruimd voor het fietsenschuurtje. Die was in 2003 uit het Bouwbesluit geschrapt, in de veronderstelling dat marktwerking voldoende zou zijn om nieuwbouwhuizen te voorzien van een deugdelijke fietsenberging.
Lees verder »

Helft minder fiets-vrachtauto ongevallen haalbaar

plaatje

Als een aantal maatregelen wordt genomen om het vrachtverkeer veiliger te maken, kan het aantal vrachtauto-fietsongevallen met de helft worden teruggedrongen. Daarbij kan men denken aan het instellen van andere routes, maar ook aan het aanpassen van de vrachtauto’s zelf.
Lees verder »

Proef: fiets gratis mee in de trein

In juli en augustus kunnen reizigers in de treinen Leeuwarden - Sneek/Stavoren en Leeuwarden - Harlingen Haven gratis hun fiets meenemen. Dit geldt alleen doordeweeks na 9.00 uur en in het weekend de hele dag.
Lees verder »

Oostenrijk voert helmplicht in voor kinderen

plaatje

Vanaf 31 mei moeten kinderen in Oostenrijk verplicht een helm dragen op de fiets. Volgens de minister van Verkeer behoedt dat jaarlijks 900 kinderen voor hoofdletsel.
Lees verder »

Tot 1000 euro subsidie op elektrische fiets

Forenzen in de regio Eindhoven kunnen tot 1000 euro subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische fiets. Het gaat om forensen die werkzaam zijn op een zestal bedrijventerreinen in Eindhoven. Ze moeten wel een overeenkomst aangaan voor 2 jaar waarin geschat wordt hoeveel dagen de deelnemer per jaar zal fietsen.
Lees verder »

Amerikaanse ontwerpwijzer Fietsverkeer

plaatje

The Urban Bikeway design Guide. Zo heet de Amerikaanse variant van de ontwerpwijzer Fietsverkeer. Niet dat de Amerikaanse gids inhoudelijk veel overeenkomsten vertoont met de Nederlandse. Daarvoor verschillen de omstandigheden teveel. Maar de uitgave kwam wel tot stand met enige Nederlandse inbreng.
Lees verder »

€96 miljoen voor stationsstallingen

Minister Schultz werkt aan een actieplan fietsparkeren bij stations. Dat is nog niet klaar, maar vooruitlopend daarop is voor de periode tot 2020 €96 miljoen euro opzij gezet.
Lees verder »

Klantvriendelijke ov-leenfiets

plaatje

Het Duitse ministerie van Verkeer trekt ruim 12 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van nieuwe fietsverhuursystemen. Met de eerste 1,9 miljoen is de NorisBike ontwikkeld, die dezer dagen in Nuernberg van start is gegaan.
Lees verder »