woensdag 3 oktober 2007

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Rotterdam wil de fiets beter laten doorstromen

plaatje

Het stedelijk fietsnetwerk zal worden voltooid, verkeerslichten worden beter op fietsers afgesteld en er komen meer fietsenstallingen. En de recreatieve fietsers krijgen knooppuntbewegwijzering. Dat staat in het ‘Actieplan Rotterdam Fietst’ waarin het college de plannen voor de komende jaren ontvouwt.
Lees verder »

Fietsmodel voorspelt rijeigenschappen

Een fiets is uit zichzelf al behoorlijk stabiel. Maar wetenschappers wisten tot nu toe eigenlijk niet waarom dat het geval is. Aan de universiteit Delft is het tot de bodem uitgezocht om een model te kunnen ontwikkelen die de rijeigenschappen van een fiets in kaart brengt. Fietsfabrikanten kunnen het model gebruiken om betere fietsen te ontwikkelen voor ouderen en gehandicapten.
Lees verder »

Fietsen, net zo gemakkelijk

plaatje

Om het fietsklimaat in Breda te verbeteren komt er een programma infrastructuur en een programma stimuleringsmaatregelen. Dit moet mensen die nu al fietsen belonen en aan het fietsen houden. Tevens moet het programma de mensen die nog niet fietsen verleiden om vaker de fiets te pakken.
Lees verder »

Jongeren speerpunt in Dordrecht

Dordrecht wil krachtig gaan inzetten op verkeerseducatie voor jongeren. Daarbij richt het vizier zich zowel op de basisschoolleerlingen als op leerlingen van het voorgezet onderwijs. Daarnaast staat het voorkomen van fietsdiefstal hoog op de gemeentelijke agenda.
Lees verder »

Provincie Utrecht financiert fietscampagnes

Om het fietsgebruik te stimuleren, starten in 2008 verschillende campagnes in de provincie Utrecht. De campagnes richten zich op het woon- en winkelverkeer. Ook wordt fietsen naar het werk gestimuleerd. De campagnes zijn onderdeel van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit.
Lees verder »

Provincies willen meer grip op besteding gemeentelijke subsidies

Regelmatig valt te beluisteren dat gemeenten niet optimaal gebruikmaken van provinciale fietssubsidies. Hebben gemeenten niet tijdig hun plannen klaar of zijn het de gecompliceerde procedures? Een rol speelt in ieder geval dat provincies een vinger in de pap willen houden bij de besteding van de subsidies.
Lees verder »

Psychosociale factoren geven de doorslag om wel of niet naar het werk te fietsen

plaatje

Persoonlijke omstandigheden bepalen vooral of iemand de fiets naar het werk neemt. De kwaliteit van fietsvoorzieningen komt op de tweede plaats. Dat concludeert Bas de Geus in een doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel.
Lees verder »

Blootstelling fietsers aan fijn stof direct zichtbaar

Utrecht heeft een start gemaakt met een project waarbij fjjn stof metingen bij fietsers worden gecombineerd met video-opnamen. Daarbij wordt de fietser gefilmd terwijl tegelijkertijd het fijn stof gemeten wordt dat de fietser inademt.
Lees verder »

Routecraft gaat eigen weg met fietsrouteplanners

Terwijl het aantal provincies met een fietsrouteplanner volgens het model ‘Fietsersbond’ snel toeneemt - onlangs ging de planner voor Zuidoost-Brabant de lucht in - volgt het Amsterdamse bedrijf Routecraft een geheel eigen route. Het bedrijf ontwikkelde zelfstandig een fietsrouteplanner voor Amsterdam, die inmiddels een aantal jaren draait. Onlangs werd een nieuwe versie in gebruik genomen, met enige Web 2.0 trekjes. En voor scholen is een speciale versie van de planner beschikbaar.
Lees verder »

Studentenfiets voor eerstejaars

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) biedt haar eerstejaarsstudenten dit studiejaar voor een bescheiden bedrag van € 140 een speciale fonkelnieuwe fiets aan. De TU/e-studentenfiets wordt aangeboden in de kleur wit, is voorzien van het universiteitslogo en heeft een winkelwaarde van circa € 600. Voorwaarde is wel dat de eerstejaars niet thuis blijven wonen maar zich als student in Eindhoven vestigen.
Lees verder »

OV-fiets toch naar NS

NS, ProRail en de Stichting OV-fiets hebben hun conflict over de toekomst van OV-fiets bijgelegd.
Lees verder »

Verkeersorganisaties: extra lange vrachtauto niet op lokale wegen

plaatje

Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond vinden dat extra lange vrachtauto's niet op het onderliggend wegennet thuishoren. Langere en zwaardere vrachtauto's (LZV's) leveren op regionale en lokale wegen onnodig gevaar op voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De ervaringsfase met deze LZV's, met een lengte tot ruim 25 meter, die de minister van Verkeer en Waterstaat op 1 november 2007 in wil laten gaan, moet dan ook beperkt blijven tot de auto(snel)wegen.
Lees verder »