maandag 2 april 2012

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsenberging weer in bouwbesluit

plaatje

Vanaf 1 april geldt het nieuwe Bouwbesluit waarin de fietsenberging bij de woning weer verplicht wordt gesteld. Daar staat tegenover dat de fietsparkeernormen voor utilitaire gebouwen uit het Bouwbesluit zijn verdwenen. Dat laatste is volgens deskundigen minder erg dan het lijkt. Via bestemmingsplannen zijn betere oplossingen te realiseren.
Lees verder »

Fiets belangrijk vervoermiddel voor 75-plusser

Zelfstandig reizende 75-plussers gaan het meest lopend of met de fiets op pad. Het autogebruik ligt relatief laag met 35%. In bijna een kwart van de trips van 75-plussers gaat er iemand mee, meestal wordt dan de auto gebruikt. 
Lees verder »

Alleen ouderen en invaliden op de snorfiets door de duinen

plaatje

Of het juridisch waterdicht in elkaar zit, betwijfelt ook Staatsbosbeheer. Maar effect heeft het wel: een onderbord dat snorfietsen op het fietspad door de duinen alleen toelaat als de berijder 65+ of invalide is.
Lees verder »

Amersfoort verwijdert onveilige fietspaaltjes

In Amersfoort wordt de fietsveiligheid verbeterd door paaltjes van fietspaden te verwijderen. Hiervoor hebben de inwoners van 1 november tot 1 februari kunnen stemmen op onveilige fietspaaltjes. De website waarop dit kon, is onderdeel van een proefproject van het Fietsberaad om het aantal paaltjes op fietspaden te verminderen en de fietsveiligheid te verbeteren. Er worden nu 90 paaltjes verwijderd.
Lees verder »

Fietspaden moeten ook in verblijfsgebieden mogelijk blijven

plaatje

Hoewel er veelal geen verkeersveiligheidsargumenten zijn om in verblijfsgebieden een fietspad aan te leggen, is dat geen reden om de aanleg via richtlijnen onmogelijk te maken. Er zijn altijd situaties denkbaar waar een fietspad in een verblijfsgebied wel zinvol is, bijvoorbeeld als het gaat om hoofdfietsroutes, stelt de Fietsersbond.
Lees verder »

VNG wijzigt model APV omtrent fietsverwijdering

Den Haag mag haar APV-bepaling niet handhaven over het weghalen van buiten de rekken geplaatste fietsen. Deze uitspraak deed de Haagse bestuursrechter in januari. Vanwege deze uitspraak zal de VNG een aantal bepalingen in de model APV aanpassen, zo laat de vereniging weten. Ondertussen weten sommige gemeenten zich even geen raad met foutgeparkeerde fietsen.
Lees verder »

Fietsplatform werkt aan benchmark fietsregio's

plaatje

Welke regio's hebben hun zaakjes perfect voor elkaar als het gaat om de recreatieve fietser? Die krijgen het maximale aantal sterren van het Fietsplatform.
Lees verder »

Gezocht: gemeenten met fietsregeling voor lage inkomens

Die Fietsersbond wil graag weten of er gemeenten zijn met een regeling om mensen met een laag inkomen aan een fiets te helpen. De fiets heeft juist voor deze groep grote voordelen, aldus de Bond.  
Lees verder »

Leiden wil fietsgebruik met tien procent laten groeien

plaatje

Leiden streeft er naar de komende jaren het fietsgebruik met tien procent te laten groeien. Het spiegelt zich daarbij aan een studie die het Fietsberaad deed naar de effecten van zo'n toename op de bereikbaarheid.
Lees verder »

Met alleen een stalling ben je er nog niet

Een verdubbeling van de stationsstalling in Breda levert in tien jaar tijd bijna 1 miljoen euro op. Dat bedrag loopt steil op als tegelijk het fietsnetwerk wordt verbeterd, zo blijkt uit een berekening van adviesbureau SOAB. Die nam nu eens niet het aantal voertuigverliesuren als maatstaf, maar rekende het voordeel om in fietswinsturen.
Lees verder »

Prijsvraag: de fietsenstalling over tien jaar

U-Stal bestaat dit jaar 25 jaar. Dat viert de organisatie onder andere met een prijsvraag, onder het motto: Hoe ziet het stallen van fietsen er in een stedelijk gebied over 10 jaar uit?
Lees verder »

Amsterdam scherpt fietsparkeerregels aan

plaatje

Fietsen mogen in Amsterdam Centrum rond het Leidseplein maximaal 7 dagen in een parkeervoorziening staan. Verder moeten (brom)fietsen verplicht in een parkeervoorziening (rek, stalling of vak) worden geplaatst.
Lees verder »

Veel gemeente onveiliger dan gedacht

VIA.nl heeft onderzoek verricht naar de positie van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Nederlandse gemeenten. Volgens het bureau zijn veel Nederlandse gemeenten onveiliger dan gedacht.
Lees verder »