maandag 4 juni 2012

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Autokilometer zes keer zo duur als fietskilometer

plaatje

Een fietskilometer kost de maatschappij 8 cent. Een autokilometer 50 cent. Dat is becijferd in Denemarken, waar men de sociaal-economische kosten en baten van auto en fiets naast elkaar heeft gezet.
Lees verder »

Amsterdam onderzoekt fietsenstallingen op daken

Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om fietsen automatisch op daken van gebouwen te parkeren. Daarmee zou de huidige overlast door wildparkeren op straat teruggedrongen kunnen worden.
Lees verder »

Achterhoek scoort beste in nieuwe Kwaliteitsmonitor Fietsplatform

plaatje

De Achterhoek is voor de recreatieve fietser de beste fietsregio. En van de provincies biedt Overijssel de beste mogelijkheden. Dat is het resultaat van een onderzoek van de Stichting Landelijk Fietsplatform.
Lees verder »

Fietsersbond zoekt Fietsstad 2014

Gemeenten kunnen zich vanaf november kandidaat stellen voor de titel Fietsstad 2014. Het thema ‘Fietsen zonder hindernissen’ staat daarbij centraal.
Lees verder »

Australisch onderzoek: effect verplichte fietshelm gering of zelfs negatief

plaatje

Het verplicht stellen van de fietshelm heeft in streken waar het onveilig fietsen is mogelijk een klein positief effect. Maar als het met de verkeersveiligheid goed geregeld is, werkt de fietshelm juist averechts. Dat stelt een Australische studie naar de gezondheidseffecten die een gevolg zijn van eventuele invoering van de helmdraagplicht.
Lees verder »

Bewoners kiezen zelf campagne voor veiliger buurt

Bewoners en wijkverenigingen uit Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten zetten zich actief in voor een veiligere buurt. Sinds vorige maand kunnen bewoners en verenigingen uit de vier plaatsen zelf gratis activiteiten rondom verkeersveiligheid aanvragen.
Lees verder »

Fietsbrug ook 's avonds een eye-catcher

plaatje

Een brug die er niet alleen overdag mooi uitziet, maar ook 's avonds het aanzien waard is. Dat kan gezegd worden van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij de Maasboulevard in Venlo.
Lees verder »

Depot Enschede schept ruimte in de stalling

Het weesfietsenbeleid van de gemeente Enschede heeft een positief effect op de hoeveelheid beschikbare stallingsruimte en de aanblik van het station van Enschede. Sinds de opening van het Depot Enschede vorig jaar is in de stationsomgeving 39% stallingscapaciteit vrijgemaakt.
Lees verder »

Eerste Fietsroute Plus in Groningen in gebruik

Verder van de autoweg en breed. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe fietsverbinding tussen Zuidhorn en Groningen. Het is de eerste Fietsroute Plus in de provincie Groningen.
Lees verder »

Proef met Calllock fietsverhuursysteem geslaagd

plaatje

De proef met het eerste leenfietssysteem in Nederland is volgens AgentschapNL een succes. Vanaf oktober 2011 is Calllock fietsverhuur als experiment ingezet in het station-, haven-, en centrumgebied van Middelburg.
Lees verder »

Gebruiker bepaalt vergoeding fietsenstalling Breda

Fietsparkeerders in Breda gaan zelf bepalen welk bedrag ze betalen voor het stallen van hun fiets in de fietsstallingen Oude Vest en Nieuwstraat. Vanaf 1 juli vraagt de gemeente voor het gebruik van deze stallingen een bijdrage waarbij de hoogte van het bedrag aan de gebruiker wordt overgelaten.
Lees verder »

Stadsbewoners bewegen meer

plaatje

Wie in de stad woont, wandelt en fietst per dag gemiddeld een kwartier meer dan een plattelandsbewoner. Dat stelt Delfien Van Dyck van de Universiteit Gent in een doctoraatsonderzoek.
Lees verder »

Nieuw fietsparkeersysteem in stalling Zutphen

Sinds kort is een fietsparkeersysteem met tijdregistratie actief in de gratis bewaakte fietsenstalling onder het treinstation in Zutphen. Daarmee is eenvoudig na te gaan hoe lang een gestalde fiets er staat. Het systeem maakt het ook mogelijk dat fietsers bij aankomst in de stalling op een digitaal scherm kunnen zien waar vrije plaatsen zijn. Tegelijk met de invoering van het systeem is de maximale gratis stallingsduur teruggebracht naar tien dagen.
Lees verder »

Nederland helpt Rio op de fiets

plaatje

Rio de Janeiro, gaststad voor de Rio+20 conferentie over Sustainable Development, wil voorrang geven aan fietsen en openbaar vervoer en zo de verkeersdruk en daarmee gepaard gaande luchtvervuiling terugdringen. De Dutch Cycling Embassay zal gesteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de stad Rio de Janeiro een plan maken om het fietsen en openbaar vervoer te stimuleren.
Lees verder »

Ondergrondse stalling Leidseplein is onhaalbaar

De ondergrondse fietsenstalling op het Leidseplein komt er niet. Het college van B&W en het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum vinden de aanleg van een stalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen onhaalbaar. 
Lees verder »

Snelfietsroute Amsterdam-Zaandam stap dichterbij

Het college van B&W van Amsterdam heeft ingestemd met de aanleg van de ontbrekende schakel van de snelfietsroute tussen Amsterdam en Zaandam. Het traject zal een alternatief bieden voor ongeveer 30.000 mensen die dagelijks tussen beide steden reizen.
Lees verder »