dinsdag 6 mei 2008

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

OV-fiets blijft groeien

plaatje

De groei van OV-fiets verloopt sneller dan de NS had verwacht. In het eerste kwartaal maakten Nederlanders 90.000 ritten op de huurfiets. De doelstelling lag op 78.000 ritten.
Lees verder »

80 miljoen voor ketenmobiliteit

Voor het verbeteren van reizigersinformatie, uitbreiding van P&R-terreinen en uitbreiding van fietsenstallingen bij de NS stations, trekt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat dit jaar nog € 80 miljoen uit.
Lees verder »

Minder fietsdoden in 2007

plaatje

In 2007 kwamen 791 mensen om in het Nederlandse verkeer. Dit zijn er 20 minder dan een jaar eerder, een afname van 2,5 % ten opzichte van 2006. Toen eiste het verkeer nog 811 dodelijke slachtoffers. Het aantal dodelijke fietsslachtoffers liep terug van 216 in 2006 naar 189 in 2007 (- 12,5%). In 2007 vielen er 13 doden als gevolg van een ongeval met een rechtsafslaande vrachtauto, tegenover 26 in 2006. Hierbij ging het in 8 gevallen om een fietser, tegenover 19 doden onder fietsers in 2006.
Lees verder »

CO2-reductie drijfveer achter Oostenrijks fietsbeleid

plaatje

Niet het ministerie van Verkeer en Waterstaat maar het Lebensministerium is de aanjager van het Oostenrijkse fietsbeleid. Met CO2-reductie en een betere gezondheid als belangrijkste drijfveren.
Lees verder »

Amsterdamse fietsers: meer aandacht voor verkeersveiligheid

Fietsende Amsterdammers vinden verkeersveiligheid het belangrijkste aandachtpunt voor de gemeente. Daarna volgt het fietsparkeren en de kwaliteit van fietspaden.
Lees verder »

Amsterdam gaat fiets inzetten voor citymarketing

Wethouder Tjeerd Herrema en Amsterdamse bedrijven en instellingen hebben op 1 april een intentieverklaring voor een duurzaam mobiel Amsterdam ondertekend en een platform opgericht voor duurzame mobiliteit. Doel is onder meer het ondersteunen en ontwikkelen van projecten waarmee allerlei vormen van duurzame mobiliteit gestimuleerd worden. De fiets staat daarvoor symbool.
Lees verder »

Brabant: extra subsidie voor projecten die luchtkwaliteit verbeteren

Per 1 april 2008 is de nieuwe subsidieregeling ‘Verbeteren luchtkwaliteit in Brabant' van kracht. Op grond van deze regeling kunnen de zes regio's in Brabant, die via de gebiedsgerichte aanpak (GGA) samenwerken op het gebied van verkeer en vervoer, extra geld krijgen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de regio.
Lees verder »

Duitse Call a Bike gaat fors uitbreiden

plaatje

De Duitse spoorwegen zijn van plan om in 2009 op 100 ICE-stations het Call a Bike systeem neer te zetten. In 2007 maakten 68000 mensen gebruik van het fietsverhuursysteem en dat is 50 procent meer dan het jaar ervoor.
Lees verder »

Eerste gratis bewaakte fietsenstalling voor Heerlen centrum

Ook in Heerlen worden bewaakte fietsenstallingen gratis. De eerste die dezer dagen open gaat biedt plaats aan 240 fietsen. En ook Vlaardingen krijgt gratis bewaakt stallen.
Lees verder »

Eindhoven krijgt markante fietsbrug

plaatje

Over een paar jaar heeft Eindhoven er een landmark bij. Een soort rotonde op niveau voor fietsers en voetgangers als overbrugging van een groot kruispunt. Naar verwachting start de bouw in 2009.
Lees verder »

Airbags op auto's schelen 60 fietsdoden per jaar

Airbags aan de buitenkant van de auto kunnen op jaarbasis 60 dode fietsers en 1500 zwaargewonden schelen. Dat concludeert de Fietsersbond na onderzoek van TNO naar botsingen tussen auto’s en fietsers.
Lees verder »

EU zoekt fiets-communicatieprojecten

75% projectsubsidie is beschikbaar voor consortia die met een plan komen om het aandeel van het fietsverkeer in de modal split te verhogen. Bijvoorbeeld door mensen te laten overstappen van andere vervoerwijzen. Of bijvoorbeeld door de inzet van elektrische fietsen.
Lees verder »

Noordelijke werknemers enthousiast gemaakt voor de fiets

plaatje

Zeven grote organisaties uit Noord-Nederland zijn vorige week op de fiets gestapt voor de Noord-Nederlandse actie Fiets het Verschil. Ruim 300 medewerkers meldden zich tot nu toe aan om 7 weken lang op de fiets naar het werk te gaan.
Lees verder »

Fietspad Groningen - Bedum wordt Fietsroute Plus

Dagelijks fietsen zo’n 1200 mensen over het fietspad tussen Groningen en Bedum. Toch laat het fietspad te wensen over op het gebied van comfort en verkeersveiligheid. Daarom gaat de provincie Groningen van de fietsroute een ‘Fietsroute Plus’ maken.
Lees verder »

Gratis stallen van fietsen in de Lockerstallingen

Vanaf 1 april zijn de Lockerstallingen in Amsterdam gratis. Het gaat om een proef die inhoudt dat de eerste dag stallen gratis wordt evenals het abonnement voor de Lockerstallingen (behalve Tolhuisplein).
Lees verder »

LZV brengt meer risico's met zich mee voor fietsers

plaatje

De kans op dodehoekongevallen met extra lange vrachtauto's (LZV's) is waarschijnlijk groter dan met gewone vrachtauto's. Dit stelt de SWOV die in opdracht van CROW heeft bekeken of de risico's toenemen door op het onderliggend wegennet LZV's toe te laten.
Lees verder »

Ondanks slecht weer meer gefietst in 2007

Het aantal fietskilometers is vorig jaar een fractie gestegen. Volgens het Fietsberaad valt dat alles mee. Want gezien de weersomstandigheden vorig jaar, zou een daling van het aantal fietskilometers niet onverwacht zijn gekomen.
Lees verder »

OV Fiets wil Segway inzetten

OV Fiets overweegt de Segway te gaan verhuren. De Segway mag, vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, vanaf uiterlijk 1 juli voor algemeen gebruik op fietspaden en rijbanen worden gebruikt.
Lees verder »

Scheiden vanwege ultrafijnstof

Laat fietsroutes door verblijfsgebieden lopen en zet de verkeerslichten vaker op groen voor fietsers. Die adviezen geeft de Fietsersbond aan wegbeheerders na onderzoek naar de blootstelling van fietsers aan ultrafijnstof.
Lees verder »