Fietsberaad

dinsdag 3 september 2013

Kenniscentrum voor Fietsbeleid

Nieuw in de Kennisbank

In de Kennisbank van het Fietsberaad is de relevante kennis over fietsbeleid overzichtelijk geordend per categorie: rapporten, onderzoeken, artikelen, links, etc. Hieronder een selectie van recent toegevoegde uitgaven:

Factsheet Hoe gevaarlijk is fietsen in het donker
Het risico om als fietser ernstig gewond te raken bij een ongeval is het hoogst in het donker ’s ochtends vroeg.

Folder veilig wielrennen
In deze folder zijn tips opgenomen om het wielrennen in Nederland veiliger te maken.

Modelaanpak Veilig Fietsen - Een handreiking voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak
De 'Modelaanpak Veilig fietsen' geeft handvatten om fietsveiligheid structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid.

Fietsberaadpublicatie 23 Best practices Nederlandse gemeenten in 2012
Deze publicatie brengt 34 best practices fietsveiligheid in beeld.

Heeft de culturele achtergrond invloed op iemands fietsgebruik
Wat zijn de verschillen tussen het fietsgebruik van dé autochtoon en dé allochtoon? En kunnen die worden verkleind door ander fietsbeleid? 

Lees verder...

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Kopenhagen introduceert leenfiets met tablet

image

In Kopenhagen zijn de eerste leenfietsen gepresenteerd die zijn voorzien van een tablet. Niet alleen krijg je daarop informatie te zien over de deelfietsen en stations, ook kun je een route plannen of de ov-planner raadplegen.

Lees verder...

SWOV: te weinig bekend over effect fietsverlichting op veiligheid

Over het effect van fietsverlichting op de veiligheid van fietsen in het donker is te weinig informatie beschikbaar om conclusies te trekken. Dit stelt de SWOV in een nieuwe factsheet 'Hoe gevaarlijk is fietsen in het donker?' Eerder meldde het ministerie van IenM/DVS dat het effect van fietsverlichting wel is aan te tonen.

Lees verder...

Brussel test gedeelde verkeerslichten voor voetgangers en fietsers

image

In Brussel worden op twee kruispunten gedeelde verkeerslichten voor voetgangers en fietsers getest. Het Brussels Gewest wil nagaan of hierdoor de veiligheid voor voetgangers en fietsers wordt verbeterd.

Lees verder...

Geen verplicht framenummer voor fietsen

Er komt geen verplicht framenummer voor fietsen. Volgens het ministerie van IenM helpt een framenummer niet om het aantal fietsdiefstallen te verminderen.

Lees verder...

Fietsgebruik in Kopenhagen blijft toenemen

image

De fiets scoort in Kopenhagen alsmaar beter. Inmiddels wordt 26 procent van alle trips in de Deense hoofdstad per fiets afgelegd. En 36 procent van de ritten naar werk of school gaat op de fiets.

Lees verder...

De scholen zijn weer begonnen

De scholen zijn weer begonnen. Reden voor VVN om de gelijknamige campagne weer op te starten.  Het aantal verkeersdoden onder jonge fietsers daalt de laatste jaren, het aantal ernstig gewonden stijgt weer enigszins. 

Lees verder...

Elektrische fietsers niet vaker betrokken bij ongelukken

Berijders van elektrische fietsen zijn niet vaker bij ongelukken betrokken, maar de gevolgen zijn wel ernstiger. Tot deze conclusie komt een Duits onderzoek.

Lees verder...

Zürich test fietsvriendelijke tramrails

image

Zürich gaat een nieuw product testen dat moet voorkomen dat fietsers ten val komen omdat ze met het wiel in een tramrails blijven hangen. Een speciaal ontwikkelde rails wordt daarbij met een rubberprofiel gevuld.

Lees verder...

Volgende Velo-City conferentie in Australië

In het Australische Adelaide wordt in mei 2014 de volgende Velo-city Global conferentie gehouden. De deadline van de call-for-papers ligt op 11 oktober 2013.

Lees verder...

E-bikes goed 50 procent omzet vakhandel

De elektrische fietsen is bij de vakhandel goed voor een omzet van 50 procent. Dat record werd gevestigd over de maand juni van dit jaar.

Lees verder...

ProRail test hobbel voor fiets in de klem

image

Lang niet iedereen zet zijn fiets met het voorwiel in de fietsklem, zo is de ervaring van Prorail. En dat vreet ruimte. Want een fiets op de standaard neemt twee keer zoveel ruimte in beslag als een fiets in een fietsklem.Een 'hobbel' moet het probleem oplossen.

Lees verder...

Gent stimuleert gebruik bakfiets

Bakfietsen worden steeds populairder in Gent. Niet alleen verleent de gemeente subsidie op de aanschaf, er is ook een deelbakfietsproject opgezet.

Lees verder...

Hoffelijkheidscode voor fietsers

image

'Als getraind fietser vermijd ik zo veel mogelijk de tijdstippen waarop tragere weggebruikers op het jaagpad of fietspad onderweg zijn'. Dat is één van de punten in de nieuwe hoffelijkheidscode waarmee Vlaanderen probeert conflicten tussen wielrenners en gewone fietsers te beteugelen.

Lees verder...

Brochure met tips om gebruik elektrische tweewielers te stimuleren

Agentschap NL heeft een brochure uitgebracht met tips hoe gemeenten het gebruik van elektrische tweewielers kunnen stimuleren. Aan de orde komen onder andere sloopregelingen en aanschafsubsidies.

Lees verder...

Pilot voor het registreren van verkeersongevallen door slachtoffers

Flevoland start met een pilotproject om te onderzoeken of slachtoffers van verkeersongevallen het ongeval zelf willen registreren. 

Lees verder...

Fietsongevallen met afslaande auto's zijn vaak vermijdbaar

image

Een grootschalig onderzoek in Duitsland naar de oorzaken en gevolgen van ongevallen tussen afslaande automobilisten en rechtdoorgaande fietsers leidt tot de conclusie dat er duidelijke oorzaken zijn aan te wijzen.

Lees verder...


Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Info

Het Fietsberaad is bereikbaar via de coördinator, Otto van Boggelen.
T: 030-2918217
E: vanboggelen@fietsberaad.nl

Fietsberaad
Jaarbeursplein 22
3521 AM Utrecht

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de Nieuwsbrief redactie,
Ron Hendriks: fietsberaad@crow.nl

Abonnement

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Add to Google
Met deze knop krijgt u automatisch het laatste Fietsberaadnieuws op uw iGoogle.


Fietsberaad is ook actief op Twitter. Met deze knop kunt u zich abonneren op de nieuwsberichten van het Fietsberaad.