Fietsberaad

maandag 3 juni 2013

Kenniscentrum voor Fietsbeleid

Engels bezoek

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert AgentschapNL een bezoek aan Nederland voor politici en beleidsmakers uit het Verenigd Koninkrijk. Het bezoek zal plaatsvinden van 10-12 juni 2013. AgentschapNL vraagt of bedrijven en organisaties die belangstelling hebben om de delegatie te ontmoeten zich willen melden. 

Lees verder...

Fietsverkeer 32

plaatje

Het Fietsberaad geeft twee keer per jaar het magazine Fietsverkeer uit. In het laatste nummer  onder meer de volgende artikelen:

Autostad Breda wordt Fietsstad
Breda timmert aardig aan de weg met het gemeentelijk fietsbeleid. Van oorsprong toch min of meer een autostad, is er de laatste jaren veel aandacht voor maatregelen die het fietsklimaat verbeteren.

Dossier besparen
Hoewel de schade nog redelijk meevalt, ondervindt ook het fietsbeleid bij gemeenten de gevolgen van bezuinigingen. Vooral de post infra gaat het merken. Maar een creatieve beleidsambtenaar is niet voor één gat te vangen. Je kunt bijvoorbeeld meeliften op onderhoudswerkzaamheden of meer het accent leggen op goedkope maatregelen die toch goed scoren. Of je verdiepen in de Nederlandse en Europese subsidiemogelijkheden. Meer inzetten op gedragsbeïnvloeding is ook een optie, mede omdat daar in een volgend programma 'Beter Benutten' het accent op wordt gelegd.

Dossier gladheidsbestrijding

De laatste jaren is er vele nieuwe kennis opgedaan over gladheidsbestrijding op fietsroutes. Het is zaak de opgedane ervaring om te zetten in maatregelen om het volgende winters weer beter te kunnen doen. Het stappenplan van het Fietsberaad is daarbij een handig hulpmiddel. En ook kunnen we het een en ander opsteken van de diverse pilotprojecten die afgelopen winter zijn gehouden.

Dossier Mobiliteitsmanagement
Fietsprojecten zijn populair als het gaat om mobiliteitsmanagement. De deskundigen zijn van mening dat ze ook effectief zijn, als je tenminste de doelgroep goed in het oog houdt. Met name projecten rond de elektrische fiets leveren sprekende resultaten op.

Verder met de e-fiets

Omdat er in de huidige statistieken nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen, weten we nog niet zo heel veel over de elektrische fiets. Maar via omwegen komt er toch steeds meer informatie boven tafel. Bijvoorbeeld op basis van de data die de fietscomputers van de e-fietsen verzamelen. Die geven een goede indicatie van de afstanden die e-fietsers rijden en met welke snelheid ze dat doen. Aangevuld met markt- en andere informatie wordt het beeld van de e-fietser zo duidelijker. Ook dat er nog een grote potentie ligt voor het woon-werkverkeer.

Lees verder...

Fietsberaadpublicatie 24 Feiten over de elektrische fiets

plaatje

Het aantal elektrische fietsen neemt snel toe. Beleidsmakers hebben hoge verwachtingen van de bijdrage die de e-fiets kan leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen. Aan de andere kant vrezen sommigen dat de e-fiets kan leiden tot meer verkeersonveiligheid en minder lichaamsbeweging. Hoe het precies zit weten we eigenlijk niet want de huidige statistieken maken nog geen onderscheid tussen e-fietsen en ‘gewone’ fietsen. Daarom heeft het Fietsberaad op basis van het wel beschikbare materiaal onderzocht wat we nu wel weten over het vervoermiddel, het bezit, het gebruik, de verkeersveiligheid en het beleid.

Lees verder...

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsberaadvoorzitter Tymon de Weger: werken aan imago van de fiets als gezond, flexibel en goedkoop vervoermiddel

image

Hij is enthousiast fietser én frequent gebruiker van het openbaar vervoer. Maar Tymon de Weger heeft ook een verkeerskundige achtergrond én een rijke bestuurlijke ervaring in kleine en grote gemeenten. De rol van voorzitter van het Fietsberaad is hem dan ook op het lijf geschreven. Per 1 juni volgt hij Victor Molkenboer op, die onlangs als burgemeester van Woerden werd aangesteld.

Lees verder...

Verkeersveiligheid oudere fietser vraagt ook vanwege de e-fiets om extra maatregelen

image

Ouderen vormen de meest kwetsbare groep fietsgebruikers. Door hun leeftijd zijn de gevolgen van een ongeval vaak ernstiger. Dat vraagt om maatregelen, zeker nu de e-fiets ouderen aanzet tot meer fietsen.

Lees verder...

Proef Spitsmijden leidt niet tot veel extra fietskilometers

Ruim de helft minder ritten in de spits én automobilisten die er voor kiezen de spits te blijven mijden. Het zijn de eindresultaten van de proef Spitsmijden in Brabant. De fiets vormde maar in beperkte mate een alternatief.

Lees verder...

Snelfietsroutes Den Haag - Leiden geopend

image

Op 15 mei zijn de snelfietsroutes Velostrada en Via 44 tussen Den Haag en Leiden officieel in gebruik genomen. Meerdere delen van de snelfietsroutes zijn al een tijdje klaar. De provincie heeft voor en na de werkzaamheden tellingen laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat het aantal fietsers op de route tussen Voorschoten en Leiden met 25% is toegenomen en het aantal fietsers tussen Den Haag en Wassenaar met 30%.

Lees verder...

Fietsverlichting helpt echt

Het risico voor fietsers om bij duisternis slachtoffer te worden van een ongeval neemt met circa 17% af met een werkende voor- en achterverlichting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Ministerie van IenM/DVS.

Lees verder...

Amsterdam vraagt welke fietspaaltjes weg kunnen via Fietspaaltjes.nl

image

Vanaf 23 mei tot 1 september 2013 kunnen inwoners uit de omgeving van Amsterdam gevaarlijke paaltjes of obstakels doorgeven en stemmen op gevaarlijke locaties. De Stadsregio Amsterdam doet, in navolging van onder andere de gemeente Amersfoort, mee aan een project om het aantal gevaarlijke paaltjes te verminderen.

Lees verder...

Spoorwegkruising strak getrokken

image

Waar vroeger kruisende fietspaden bij voorkeur haaks op de spoorrails werden gelegd, is dat nu niet meer nodig. Een speciale techniek maakt het mogelijk de groef in de spoorrails op te vullen, waardoor schuin oversteken geen gevaar meer oplevert voor de fietser.

Lees verder...

ANWB lanceert pechhulp voor scholieren

De ANWB lanceert pechhulp voor scholieren. Scholieren fietsen jaarlijks zo’n 1.3 miljard kilometer. Lekke banden en kapotte fietskettingen zijn daarbij veel voorkomende problemen, aldus de ANWB.

Lees verder...

Rotondetest schaal 1 op 1

image

Waar in Nederland de meeste verkeerskundige problemen worden onderzocht aan de hand van verkeersmodellen, kiest men in Engeland voor een andere aanpak om de ideale rotonde te ontwerpen. Men bouwde er één na op ware grootte. 

Lees verder...

Voor hetzelfde geld een fietspad

image

De Natuurbrug Laarderhoogt wordt voorzien van een fietspad. Dat is nieuws, gezien het feit dat Rijkswaterstaat daar in eerste instantie niet voor koos. Dankzij een Design & Construct-contract komt het er nu toch.

Lees verder...

Breda trapt door

image

Onder de noemer ‘Breda trapt door’ start de gemeente samen met verschillende (fiets)organisaties en partners een campagne om het gebruik van de fiets te bevorderen. Met onder meer inzet van social media.

Lees verder...

New York eindelijk aan de deelfiets

image

Het heeft wat langer geduurd dan gepland, maar ook in New York rijdt sinds deze week de deelfiets. Op ruim 300 stations staan 6000 fietsen klaar. Daarmee is in één klap het grootste systeem in de VS gerealiseerd. 

Lees verder...

Rekentool Verkeersgeneratie en Parkeren online

De Rekentool Verkeersgeneratie is vanaf nu online te raadplegen. De tool is vernieuwd met de nieuwe kencijfers uit CROW-publicatie 317 en uitgebreid met de parkeerkencijfers

Lees verder...


Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Info

Het Fietsberaad is bereikbaar via de coördinator, Otto van Boggelen.
T: 030-2918217
E: vanboggelen@fietsberaad.nl

Fietsberaad
Jaarbeursplein 22
3521 AM Utrecht

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de Nieuwsbrief redactie,
Ron Hendriks: fietsberaad@crow.nl

Abonnement

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Add to Google
Met deze knop krijgt u automatisch het laatste Fietsberaadnieuws op uw iGoogle.


Fietsberaad is ook actief op Twitter. Met deze knop kunt u zich abonneren op de nieuwsberichten van het Fietsberaad.