Fietsberaad

donderdag 1 augustus 2013

Kenniscentrum voor Fietsbeleid

Digitaal abonnement Fietsverkeer

Ontvangt u het magazine Fietsverkeer per post, maar zou u deze liever via de e-mail ontvangen? Of heeft u eerder uit milieu overwegingen afgezien van een abonnement op Fietsverkeer?

Het Fietsberaad biedt nu een digitaal abonnement Fietsverkeer aan. Met dit abonnement ontvangt u tweemaal per jaar een e-mail met een link naar de nieuwe Fietsverkeer.

>> Wijzig uw abonnement in Mijn Fietsberaad

Lees verder...

CROW-publicaties

plaatje
CROW heeft meerdere uitgaven waarin aandacht is voor de fiets(er). Hier vindt u een overzicht en kunt u de publicaties bestellen.

Lees verder...

Nieuw in de voorbeeldenbank: Proeflocaties fietspaaltjes

Het kenniscentrum CROW-Fietsberaad heeft in samenwerking met het ministerie IenM op zes plekken in Nederland proeflocaties met veiliger fietspaaltjes ingericht. Dit betreft de proeflocatie in Hardenberg.

Lees verder...

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Proef met veiliger fietspaaltjes van start

image

In Hardenberg is de eerste proeflocatie met fietspaaltjes in gebruik genomen. Op de proeflocatie zijn flexibele fietspaaltjes met led-verlichting aangebracht, inclusief een inleidende ribbelmarkering. De aanpassingen zijn gedaan om de kans op fietsongevallen te verminderen. De flexibele paal zorgt ervoor dat een fietser in geval van een botsing geen ernstige verwondingen oploopt doordat de paal de botsenergie beter absorbeert. Het project is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu als een van de maatregelen om lokale fietsveiligheid te verbeteren.

Lees verder...

19 gemeenten willen Fietsstad 2014 worden

Negentien gemeenten hebben zich bij de Fietsersbond gemeld omdat ze Fietsstad 2014 willen worden. Met de vaststelling van de genomineerden is de volgende stap gezet in de zoektocht naar de gemeente die het beste is in het wegnemen van hindernissen voor fietsers. Het is de vijfde keer dat de Fietsersbond de Fietsstadverkiezing organiseert.

Lees verder...

Fietser koopt half zoveel als automobilist

image

Per trip naar de winkel geeft een fietser gemiddeld de helft uit van wat een automobilist binnenbrengt voor de winkelier. Dat blijkt uit een onderzoek in Kopenhagen. Maar de plaatselijke middenstand kan niet zonder ze.

Lees verder...

E-fietsers pakken vaker routes langs wegen met autoverkeer

E-fietsers rijden niet alleen verder, maar ook via andere routes. Tot deze conclusie komen Zwitserse onderzoekers. Ze volgden de sporen van gewone fietsers en berijders van elektrische fietsen door deze te voorzien van GPS-tracking. En ze vroegen de fietsers naar hun ervaringen.

Lees verder...

Modelaanpak helpt gemeenten bij aanpak fietsonveiligheid

image

De VNG heeft samen met het ministerie van I&M en het Fietsberaad een Modelaanpak Veilig fietsen opgesteld. Een stappenplan dat gemeenten helpt om te komen tot een lokale fietsveiligheidsaanpak of om de bestaande aanpak te versterken.

Lees verder...

Some Things You Might See While In Amsterdam

 De passie van Clarence Eckerson, Jr. uit New York is het maken van video's over verkeer en vervoer. En ook hij verwondert zich over de Amsterdamse fietsers.

Lees verder...

Den Haag gaat weesfietsen in woonwijken ruimen

image

'Het is verboden fietsen of bromfietsen zonder wezenlijke tijdsonderbreking te laten staan op een door het college aangewezen weg of weggedeelte, langer dan een door het college te bepalen periode.' Deze tekst wordt in Den Haag toegevoegd aan het APV als het aan het college ligt. Daarmee is de weg open om weesfietsen uit woonwijken af te voeren. De wijk Regentesse-Valkenbos is als eerste aan de beurt.

Lees verder...

CROW vraagt inbreng voor ontwikkeling landbouwsluis

CROW en Provincie Gelderland zijn bezig met het ontwikkelen van richtlijnen voor een landbouwsluis. Dat is een verkeersvoorziening voor selectieve toegang die alleen geschikt is voor landbouwverkeer, maar tegelijkertijd fietsvriendelijk is. Wie actief wil deelnemen aan de totstandkoming van een ontwerpsuggestie of richtlijn kan zich melden bij CROW.

Lees verder...

Fiets tot 5 km veel sneller dan ov en even snel als de auto

Op afstanden tot vijf kilometer is de fiets of bromfiets bijna even snel als de auto. Met de bus, tram of metro kost een reis over deze afstand ongeveer twee keer zoveel tijd. Dit blijkt uit cijfers van de CBS.

Lees verder...

Canadese helmplicht helpt hoogstens een klein beetje

image

De fietshelm vermindert de kans op ernstig hersenletsel na een ongeval aanzienlijk. Maar een wettelijke verplichting tot het dragen van een fietshelm levert waarschijnlijk maar beperkt winst op, zo blijkt uit Canadees onderzoek.

Lees verder...

Onderzoek ‘het vergevingsgezinde fietspad’ van start

Dit voorjaar zijn video-opnamen gemaakt op het fietspad langs de N229 in de provincie Utrecht. Na de verbreding van het fietspad, in juli, wordt er opnieuw gefilmd. De opnamen gebeuren in het kader van de pilot van het project 'het vergevingsgezinde fietspad' van de Rijksuniversiteit Groningen, ingenieursbureau Royal Haskoning DHV, een aantal lagere overheden en de Fietsersbond.

Lees verder...

Vergevingsgezind asfalt

Het Zweedse Royal Institute of Technology werkt aan asfalt dat de klap enigszins opvangt als een fietser tegen de grond gaat. In plaats van stenen en bitumen, vormt rubber een belangrijk bestanddeel.

Lees verder...

Fietsbrug op hoogte

image

In 's-Hertogenbosch is gestart de bouw van de fietsbrug tussen de Bruistensingel en de Empelseweg. De fietsbrug is onderdeel van de fietsroutes over de nieuwe Zuid-Willemsvaart en verbindt Rosmalen-Noord en ’s-Hertogenbosch met elkaar.

Lees verder...

Fietscommunity wil wetenschap en praktijk koppelen

VerDuS-programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad, Transumo Footprint, Fietsersbond en Fietsberaad/CROW hebben het initiatief genomen tot het opzetten van een Community of Research & Practice voor de Fiets. De 'fietscommunity' gaat tot medio 2014 twee onderzoeksprojecten faciliteren.

Lees verder...

Groen licht voor snelfietsroute tussen Den Bosch en Oss

De provincie en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss gaan samen een snelfietsroute tussen 's-Hertogenbosch en Oss aanleggen. De route is in het najaar van 2015 klaar voor gebruik.

Lees verder...


Fietsberaad

Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid.

Info

Het Fietsberaad is bereikbaar via de coördinator, Otto van Boggelen.
T: 030-2918217
E: vanboggelen@fietsberaad.nl

Fietsberaad
Jaarbeursplein 22
3521 AM Utrecht

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de Nieuwsbrief redactie,
Ron Hendriks: fietsberaad@crow.nl

Abonnement

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Add to Google
Met deze knop krijgt u automatisch het laatste Fietsberaadnieuws op uw iGoogle.


Fietsberaad is ook actief op Twitter. Met deze knop kunt u zich abonneren op de nieuwsberichten van het Fietsberaad.