Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 november 2016

BIJEENKOMSTEN

Nationaal verkeerskundecongres 2016

plaatje

3 november 2016

Met onder meer presentaties over fietsstraten, CycleRAP, de capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten, oudere fietsers, de Veloviewer en de Fietsmonitor. 

Locatie: IJsseldelta Center, Zwolle
Tijd: 09:35 uur
Kosten: €395,- (ex. btw)

Lees verder »

Fietscommunity 2.0: bijeenkomst Cycling Cities

9 november 2016

Bijeenkomst over het fietsbeleid van verschillende Europese steden Wat zijn succesfactoren? En wat kunnen we leren van andere (buitenlandse) steden?

Locatie: Pieterskerkhof 23, Utrecht (Vergaderruimte Utrecht) 
Tijd: 13:15 - 18:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Eerste bijeenkomst kopgroep Huur- en deelfiets-initiatieven

6 december 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet 'Fietsparkeercommunity'.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 14:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Ontwerpwijzer Fietsverkeer herzien

plaatje

Ontwerpwijzer fietsverkeer is een bron van kennis voor beleid, ontwerp, inrichting en onderhoud van een toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De nieuwe editie van het boek (juni 2016) geeft praktisch handvatten voor zowel ontwerpers als wegbeheerders en beleidsmakers.

Lees verder »

OVERIG NIEUWS

Wat is uw mening over fietsstraten?

plaatje

CROW-Fietsberaad heeft In het najaar van 2016 een discussienotitie gepubliceerd over fietsstraten. Om de discussie een beetje op gang te helpen, willen we graag uw mening over een aantal zaken uit de notitie. Klik 'Lees verder' voor een korte enquête.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Hoe ziet de ideale fietsstraat eruit?

image

Een fietsstraat kan een oplossing bieden in situaties waar ruimte ontbreekt voor een apart fietspad of een fietsstrook niet voldoet, maar waar toch veel fietsers langskomen. Bovendien sluit een fietsstraat goed aan bij het karakter van verblijfsgebieden. Maar hoe ziet een ideale fietsstraat eruit? 

Lees verder »

NS Stations, ProRail en gemeente delen beheerskosten stallingen rond CS

NS Stations, ProRail en gemeente Utrecht spraken bij de opening van de fietsenstalling Jaarbeursplein af dat de beheerskosten gelijk zouden worden verdeeld en stallen voor de eerste 24 uur voor de fietser gratis is. Dat concept gaat nu ook worden toegepast in de nieuwe stallingen rond Utrecht CS.

 

Lees verder »

€ 40 miljoen extra voor fietsenstallingen op stations

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt € 40 miljoen extra vrij voor de uitbreiding van fietsenstallingen bij NS-stations. 

Lees verder »

Steeds meer plannen voor deelfietsen, maar coördinatie ontbreekt

image

Op tientallen locaties in Nederland ontstaan plannen en initiatieven voor huur- en deelfietssystemen. Alleen al in Amsterdam en Rotterdam staan meerdere deelfietssystemen op stapel. Elders verschijnt de deelfiets op steeds meer bedrijfsterreinen. Maar de coördinatie tussen de verschillende systemen ontbreekt nog.

Lees verder »

Meer fietsers door groen

image

Fietsers noemen het één van de grootste ergernissen: wachten voor een rood verkeerslicht. Onderzoek van DTV Consultants in opdracht van CROW-Fietsberaad wijst uit dat er het nodige te winnen valt door de opstelruimte bij verkeerslichten aan te passen en de groentijden beter af te stemmen op de aantallen fietsers.

Lees verder »

Financiering knelpunt bij realisatie snelle fietsroutes

Bij elkaar opgeteld is er 833 miljoen nodig om de plannen voor snelle regionale routes in heel Nederland gerealiseerd te krijgen. Maar op dit moment is daarvan maar een derde, 260 miljoen, gedekt. Dat blijkt uit het eindrapport van de ploeg snelle regionale routes van Tour de Force dat werd gepresenteerd tijdens het symposium op 13 oktober in Arnhem.

Lees verder »

50- tot 65-jarigen lijken de e-fiets te hebben ontdekt

image

Sinds 2005 is het fietsgebruik toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. 

Lees verder »

Informatiebord ‘fiets buiten rek = fiets weg’ overtuigt Raad van State

Een bord dat aangeeft waar fietsen van foutparkeerders zullen worden weggeknipt door de gemeente, ontneemt fietsers het excuus dat men onbekend was met de maatregel.

Lees verder »

Milieuvriendelijke fietspaden

image

Bij een milieuvriendelijk vervoermiddel past een milieuvriendelijk fietspad, zo vinden sommige wegbeheerders. Vandaar dat innovatieve oplossingen worden bedacht om de milieubelasting van betonnen en asfalt wegdekken terug te dringen.

Lees verder »

Veel fietsongevallen halen de statistieken niet

Er vallen aanzienlijk meer verkeerslachtoffers dan uit officiële cijfers blijkt. Dat is de conclusie van een pilot in Friesland, waar slachtoffers die de Spoedeisende Hulpafdeling bezochten werden ondervraagd over de oorzaak van het letsel. 

Lees verder »

Fietsersbond maakt Fietsagenda voor Rijkswaterstaat

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de Fietsersbond een ‘Fietsagenda Rijkswaterstaat’ opgesteld. Rijkswaterstaat heeft 550 km fietspad in eigen beheer en nog eens 1500 km in gemeenschappelijk beheer rond het snelweg- en waternetwerk. 

Lees verder »

Draadloos de elektrische fiets opladen

image

De TU Delft heeft het eerste draadloze laadstation op zonne-energie voor elektrische fietsen ontwikkeld.

Lees verder »

Motivatie om te gaan fietsen wordt niet extra getriggerd met financiële vergoedingen

Werknemers doen niet mee aan fietsstimuleringsprogramma’s omdat ze er door de werkgever toe worden aangezet met bijvoorbeeld financiële vergoedingen. Veel meer speelt de mate van controle die de fietser ervaart door te gaan fietsen.

Lees verder »

Bel waarschuwt berijder voor gevaarlijke locaties

image

Een smartphone-app in combinatie met een slimme fietsbel waarschuwt fietsers voor gevaarlijke locaties. SAP Nederland lanceert samen met verzekeraar Interpolis het Safe2Bike-project.

Lees verder »

Blue-bike ook bij de bushalte

image

De Belgische tegenhanger van de OV-fiets, de Blue bike, is nu ook te vinden bij de bushalte.

Lees verder »

‘Fietspaden kosten-effectiever dan nierdialyse’

Het is maar hoe je je punt wilt maken. De vergelijking is in ieder geval nogal curieus, maar de boodschap is duidelijk. Investeringen in fietsvoorzieningen zijn uitermate lonend.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter