Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 juni 2017

BIJEENKOMSTEN

Velo-city 2017 en CROW Master Classes

13 - 16 juni 2017

Op dinsdag 13 juni begint Velo-city 2017 in Arnhem/Nijmegen. Een uniek evenement waar kennisdeling en kennisuitwisseling door specialisten vanuit de hele wereld op het gebied van fietsbeleid, fietsinfrastructuur en duurzame mobiliteit centraal staan.

Bekijk het complete programma-overzicht van Velo-city 2017

Als onderdeel van het programma organiseert CROW onder de titel ‘Meet the Makers’ een aantal deelsessies (masterclasses) op de congreslocatie 'De Villa' in Nijmegen (500 meter vanaf de hoofdlocatie). Elke sessie verdiept kennis over fietsverkeer en -voorzieningen.

Lees verder »

Fietstocht Fietsberaad 2017

12 juni 2017

De jaarlijkse excursie van CROW-Fietsberaad vindt dit jaar plaats in Den Haag en is gekoppeld aan een excursie voor buitenlandse deelnemers aan het Velocity. Daarom is de voertaal tijdens deze excursie Engels. 

Locatie: Den Haag
Tijd: 10:00-16:00 uur
Kosten: gratis
 

Lees verder »

Kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid

15 juni 2017

De Rijksoverheid organiseert in samenwerking met VNG en IPO de landelijke kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid.

Locatie: Arnhem, Rozet, Kortestraat 16
Tijd: 09:15 - 13:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Innovatie-OVERLEG Fietsparkeren

21 juni 2017

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. Ook ProRail en NS zijn uitgenodigd.

Locatie: Amsterdam
Tijd: 13:30 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

CROW Summer School Mobiliteit

Voor de verkeersprofessionals organiseren Goudappel Coffeng en CROW de 'Summer School Mobiliteit'. Een driedaagse topcursus waarin sprekers en gerenommeerde docenten vanuit het onderwijs, de advieswereld en de praktijk kennis, ervaringen, visie en oplossingen voor vraagstukken met u bespreken.

Locatie: CROW vestiging Utrecht
Data: 12 t/m 14 september
Kosten: €1.695,-

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Fietsverkeer 40

plaatje

In Fietsverkeer 40 onder andere de volgende artikelen:

Dossier buitenland
Fietsverkeer werpt een blik over de grens. Onder meer naar aanleiding van het internationale Velo-City congres in Arnhem/Nijmegen.

Stefan Bendiks over Nederland en het buitenland: Kijken hoe je de stad beter maakt
Van huis uit architect richt Stefan Bendiks zich vooral op de combinatie stedelijke inrichting en (fiets)infrastructuur. Op dat punt kunnen we in Nederland nog wat opsteken van het buitenland. 

Hogerop
Het zal niet altijd en overal de meest efficiënte oplossing zijn. Maar een fietsverbinding hoog in de lucht vormt wel meteen een niet te onderschatten landmark in de stad.  

OhBoy - de fietsflat in Malmö
In Nederland is een fietsflat een stalling met verdiepingen. In het Zweedse Malmö is het een appartementengebouw dat speciaal is ingericht voor fietsers. 

Nudging in Kopenhagen
Ervaringen met gedragscampagnes en nudging in de Deense hoofdstad. En of we er in Nederland iets van kunnen opsteken.

Kunnen we wat leren van de Chinese deelfietsexplosie
De opkomst van deelfietsen in China heeft het afgelopen jaar gezorgd voor een ander straatbeeld in de grote steden. Na jaren van teruglopend fietsgebruik maakt de fiets daar nu een comeback. 

Meer ruimte voor de fietser
Vooral de grote steden worstelen ermee: overvolle fietspaden. Wat kun je er aan doen? In Amsterdam weet men bijvoorbeeld met relatief simpele ingrepen meer capaciteit op kruispunten te realiseren. En een onderzoek van het Fietsberaad bracht nog een aantal kansrijke opties naar voren, als aanzet tot een brede studie naar duurzame oplossingen.

En verder: Krachten bundelen. Vier vragen aan Mirjam Borsboom (Dutch Cycling Embassy).  

U kunt de artikelen cq. het complete nummer hier downloaden en u kunt zich via Mijn Fietsberaad gratis abonneren op het tijdschrift.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Openslaande autoportieren veroorzaken soms zwaar letsel

image

Bij 7 procent van de ongevallen waarbij een automobilist en een fietser zijn betrokken ligt de oorzaak in een opslaand autoportier. Dat blijkt uit een onderzoek van het Duitse instituut UDV (Unfallforschung der Versicherer). 

Lees verder »

Elektrische fiets voor veel forenzen Groningen goed alternatief

image

Met een elektrische fiets kom je verder. Hoe dat er in de praktijk uit kan zien, laten twee kaarten zien die het bereik aangeven van de e-fiets rond Groningen.

Lees verder »

Koning opent Velo-city 2017

Koning Alexander opent 13 juni 2017 in Nijmegen Velo-city 2017. Het meerdaagse congres wordt georganiseerd door de steden Arnhem en Nijmegen in samenwerking met de European Cyclists’ Federation (ECF) en de provincie Gelderland.

Lees verder »

Fietsgebruik kan fors toenemen bij nieuw fietsbeleid

image

Het fietsgebruik kan bij verdere verbetering van de elektrische fiets - en het fietsnetwerk - fors groeien. Maar daar is dan wel extra beleid voor nodig.

Lees verder »

Researchlab voor ‘slim fietsen’ en ‘automatisch rijden’

De campus van de TU-Delft wordt opengesteld als proefterrein om onderzoek te doen naar automatische voertuigen en fietsers en de interactie tussen beide.

Lees verder »

Pleidooi voor gerichte vrijstelling speed pedelecs op fietssnelwegen

Op dit moment moeten speed pedelecs voorzien zijn van een blauwe snorfietskentekenplaat, maar vanaf 1 juli moeten alle speed pedelecs als bromfiets zijn gekentekend. En moeten alle speed pedelecs naar de weg of naar fietspaden waar ook bromfietsen zijn toegestaan.

Lees verder »

Duits onderzoek: fietsongevallen op rotondes afhankelijk van afmetingen rotonde

De aanleg van een rotonde is bijna altijd goed voor de verkeersveiligheid. Alleen fietsers worden nogal eens het slachtoffer. Vooral als ze ‘in de voorrang’ worden meegenomen, zoals bij ons veelal gebruikelijk is binnen de bebouwde kom. Duitse onderzoekers stellen dat de afmetingen van een rotonde daarbij een belangrijke rol spelen. 

Lees verder »

E-fietsers raken vaker ernstig gewond na fietsongeval

image

E-fietsers die op de spoedeisende hulp belanden blijken vaker ernstig gewond dan gewone fietsers. Maar ze zijn ook vaak ouder en fietsen meer.  

Lees verder »

Hoe druk mag het zijn op het fietspad?

Nederlanders zijn wel gewend aan volle fietspaden. Maar nu het steeds drukker wordt, rijst de vraag tot welk niveau een fietser het nog aangenaam fietsen vindt? Nieuw onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.

Lees verder »

Gelderland hoger gewaardeerd door recreatieve fietser

image

Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland zijn de provincies die het recreatieve fietsen het beste op orde hebben. Noord-Holland en Zuid-Holland blijven wat achter.

Lees verder »

‘Vonkjes’ markeren fietspad onvoldoende

Oplichtende stippen als nachtmarkering voldoen in de praktijk niet, ondervond Waterschap Scheldestromen.

Lees verder »

Monteurs met bakfiets in Utrechtse binnenstad

image

Monteurs van Coca-Cola, Douwe Egberts en KPN gaan hun klanten in de binnenstad van Utrecht bezoeken met een elektrische bakfiets. 

Lees verder »

Vlaanderen kiest voor okerkleurige fietssugestiestroken

Er is een nieuwe versie van het Vlaamse Vademecum Fietsvoorzieningen dat onder meer wordt gebruikt door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer bij investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur.

Lees verder »

Haagsche stadsfiets wordt ingezet voor Parkeer + Fiets

Het bedrijf dat de Haagsche stadsfiets vorig jaar introduceerde, gaat ook Parkeer + Fietsvoorzieningen rond de stad opzetten.

Lees verder »

Engelse studie: fietsen naar het werk vermindert risico op hartkwalen en kanker

image

Een nieuwe Engelse studie onder meer dan een kwart miljoen forensen van de universiteit van Glasgow laat overtuigend zien dat fietsen bijdraagt aan een goede gezondheid.

Lees verder »

Geavanceerde regenradar helpt ook fietsers

Rotterdam gaat de verzamelde gegevens van het gemeentelijk Regenradar-systeem toegankelijker maken. Met de gegevens kunnen bijvoorbeeld verkeersinformatiesystemen proactief inspelen op extreme weersomstandigheden.

Lees verder »

Aantal verkeersdoden daalt niet

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Het aantal fietsdoden bedroeg 189, in 2015 waren dat er 185.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter