Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 juli 2016

BIJEENKOMSTEN

Workshop Capaciteit fietspaden bij VRI's

5 juli 2016

In samenwerking met DTV Consultants organiseert CROW-Fietsberaad een workshop over de capaciteit van fietspaden bij VRI's. Deze workshop is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations

6 september 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet 'Fietsparkeercommunity'.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 10:00 - 13:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Innovatie Overleg Fietsparkeren

22 september 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. Ook ProRail en NS zijn uitgenodigd.

Locatie: CROW-Fietsberaad - Utrecht
Tijd: 10:00 - 13:00
Kosten: gratis

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Fietsverkeer 38 is verschenen

plaatje
In Fietsverkeer 38 onder andere de volgende artikelen:

Dossier Fietsdata
Fietsdata: hoe kom je eraan
Er zijn verschillende manieren om data over fietsgebruik te verzamelen. En daar komen er steeds meer bij. Ze hebben allemaal voor- en nadelen.

 

Fietsdata: wat kun je er nu al mee
Fietsdata helpt om betere verkeersmodellen te ontwikkelen en om het gebruik van fietsenstallingen te optimaliseren. Maar het combineren dan data uit verschillende bronnen is omslachtig. Het Data Platform Fiets wil daar verbetering in brengen.

Het vergevingsgezinde fietspad
Bredere fietspaden, betere markering en veiliger bermen kunnen het aantal enkelvoudige ongevallen terugdringen.

Buitenmodelfietsen: een flinke groep in de stationsstalling
De fiets met het kratje voorop levert stallingsbeheerders de nodige zorgen op. Ze passen niet in het rek. Dat geldt ook voor bakfietsen, ligfietsen en andere buitenmodelfietsen. 

En verder: Je volgende fiets kun je updaten. Vier vragen aan Taco Carlier van VANMOOF fietsen. 

U kunt de artikelen cq. het complete nummer hier downloaden en u kunt zich via Mijn Fietsberaad gratis abonneren op het tijdschrift.

Lees verder »

Fietsberaadpublicatie 29 - Buitenmodelfietsen in stationstallingen

plaatje

Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek te starten naar de zogenaamde ‘buitenmodelfietsen’. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe beheerstrategieën. Deze publicatie bestaat globaal uit twee delen. In het eerste deel analyseren we de feiten en cijfers. In het tweede deel worden oplossingsrichtingen geschetst

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Nieuwe versie Ontwerpwijzer fietsverkeer

image

De vorige Ontwerpwijzer fietsverkeer verscheen in 2006. In 10 jaar tijd is het nodige gebeurd op het gebied van fietsvoorzieningen.  Daarom is het standaardwerk voor de fietsontwerper ingrijpend herzien.

Lees verder »

Fietsdeelsysteem Velo groot succes in Antwerpen

De helft van de Antwerpenaren heeft een eigen fiets, toch is de Velo, een fijnmazig stadsdeelfietsensysteem, een groot succes. Juist de Antwerpenaren gebruiken het deelfietssysteem. Hoe zou zo’n deelfietsensysteem in een Nederlandse stad functioneren? Die vraag kwam begin juni aan de orde tijdens een excursie voor ambtenaren en beleidmakers naar de Scheldestad. 

Lees verder »

Kratjesfietsen verstoppen de stalling

image

In sommige stationsstallingen heeft al één op de vijf fietsen een kratje of een mand voorop. Beheerders van de stallingen krijgen er steeds meer problemen mee.

Lees verder »

Het Safety in Numbers effect bestaat echt

image

Als het aantal fietsers op de weg toeneemt, neemt het risico op een ongeval of bijna-ongeval voor de individuele fietser af. Dat wordt aangeduid als het Safety in Numbers effect. In Scandinavië heeft men onderzocht of dit effect wetenschappelijk is te onderbouwen.

Lees verder »

Amsterdam schept meer ruimte voor fietsers

image

De komende tijd wil Amsterdam met relatief kleine maatregelen de doorstroming van fietsers verbeteren op de drukste kruispunten van de stad. Men werkt aan vergroten van opstelstroken, het anders afstellen van verkeerslichten en het verwijderen van ‘eilandjes’.

Lees verder »

OV-reiziger heeft liever hogere frequentie dan dichter lijnennet

Reizigers hebben liever hogere frequenties in het openbaar vervoer, en nemen daarbij wat verder lopen of fietsen naar de halte op de koop toe. Dat maakt het interessant te investeren in bijvoorbeeld een fietsenstalling.

Lees verder »

Egels en fietsers delen de brug

image

In Groningen is het eerste fietsecoduct in een stedelijk gebied in gebruik genomen. Egels, reeën, hazen, vossen en fietsers maken gezamenlijk gebruik van de oversteek.

Lees verder »

Voorrang aan locaties op fietsafstand station

Noord-Holland zet in op het bundelen van woningen en bedrijven binnen een straal van 1200 meter om stations. Het gebied wordt nu uitgebreid. Ook woningbouwplannen tot op 10 minuten fietsen van een station krijgen een voorkeursbehandeling.

Lees verder »

Ook dit jaar Fietstelweken in Nederland en Vlaanderen

image

Dit jaar vindt de Fiets Telweek in Nederland plaats van 19 – 25 september. Nagenoeg tegelijkertijd wordt er ook in Vlaanderen een week lang geteld.

Lees verder »

Call for papers voor Velo-city 2017

Wie volgend jaar rond deze tijd een presentatie wil geven op Velo-City, heeft nog drie maanden de tijd een paper in te dienen.

Lees verder »

Beep de burgemeester

image

Druk op de gele knop op het stuur, en er gaat automatisch een mailtje naar de burgemeester dat hij nu toch wat moet doen aan dat gevaarlijke punt.

Lees verder »

VVN opent Paticipatiepunt

VVN heeft een Participatiepunt geopend. Op deze website kunnen bewoners verkeersonveilige situaties melden, maar ook informatie vinden over hoe ze samen met buurtbewoners en VVN aan slag kunnen om de verkeersveiligheid te vergroten. Er zijn tien acties voor in de buurt ontwikkeld, zoals het plakken van 30 km stickers op vuilcontainers, verkeersonderzoek, snelheidsmetingen en de remwegdemonstratie. 

Lees verder »

'P-route fiets' op zonne-energie

image

De P-route voor fietsers in Utrecht wordt uitgebreid. En steeds meer informatiepanelen worden omgezet op zonne-energie.

Lees verder »

Rotterdamse Fietspaden ‘metro stijl’

Een kaart van het Rotterdamse fietsnetwerk in de stijl van de Londense ondergrondse. Het is een idee van de Rotterdamse ontwerper Bas Van Der Noordt.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter