Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 augustus 2018

BIJEENKOMSTEN

Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations sept 2018

4 september 2018

Het afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations. Alleen medewerkers van overheden kunnen deelnemen aan dit overleg.

Organisatie: CROW
Locatie: CROW-Fietsberaad, Utrecht
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Masterclass Lokaal beleid verkeersveiligheid

9 oktober 2018

Masterclass waarin wordt uitgelegd wat er in uw gemeente voorhanden is aan data, en hoe u die moet interpreteren. Wat verkveersveiligheidsbeleid uw gemeente financiëel kan opleveren en hoe u het probleem integraal en effectief kunt aanpakken.

Organisatie: VeiligheidNL
Locatie: Kantoor VeiligheidNL, Amsterdam
Tijd: 09:30 - 13:00 uur
Kosten: €200,-

Lees verder »

Ontwerperscafé Fietsers over plattelandswegen

18 oktober 2018

Tijdens deze middag bespreken verkeerskundige ontwerpers hun actuele complexe ontwerpopgaven met collega’s uit andere gemeenten en deskundigen van o.a. CROW-Fietsberaad. Alleen voor verkeerskundig ontwerpers (en beleidsmedewerkers verkeer) uit de provincie Zuid-Holland. 

Organisatie: CROW-Fietsberaad, provincie Zuid-Holland
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Nationaal Verkeerskundecongres 2018

1 november 2018

Jaarlijkse kennis- en netwerk evenement voor verkeerskundige specialisten en mobiliteitsgeneralisten.

Organisatie: CROW, ANWB, Verkeerskunde, Acquire Publishing
Locatie: 's Hertogenbosch
Tijd: 09:30-17:00
Kosten: €395,-

Lees verder »

Symposium Fiets en Voetbruggen - Call for Papers

1 november 2018

Het Platform Fiets + Voetbruggen organiseert voor de vierde keer het symposium Fiets- en Voetbruggen in Amersfoort. Voor de invulling van het programma vraagt men papers.

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Vragenlijst Omgevingswet en mobiliteit

De Tour de Force houdt een kleinschalig gebruikersonderzoek onder gemeenten waar ze staan als het gaat om mobiliteit en de Omgevingsvisie-/-programma/planniveau en waar hulpvragen liggen.
Door het invullen van een vragenlijst - als vervolg op de White paper 'Lopen en Fietsen: Goud in Handen' - kunnen gemeenten hun betrokkenheid kenbaar maken.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Elektrische fietser loopt niet meer risico dan gewone fietser

image

Het aantal ongevallen met e-bikes is dit jaar toegenomen. In 2017 waren in de eerste 5 maanden 270 e-bikes betrokken bij een ongeval, in 2018 zijn dat er 341, een stijging van 26% zo meldt het Verbond van verzekeraars. Dat suggereert dat een e-fiets gevaarlijker is. Een gewone fietser loopt echter evenveel risico door een ongeval in het ziekenhuis te belanden als een elektrische fietser. 

Lees verder »

7 tips om fietsen te stimuleren met beloningen

image

Binnen het Europese project Empower is in 11 Europese steden onderzocht of duurzaam reisgedrag te stimuleren is met beloningssystemen. Voor Nederland werden daarbij de resultaten van de Enschedese SMART-app ingebracht. Dat alles leverde de nodige kennis op over wat werkt, en wat niet werkt bij beloningssystemen. Zeven aanbevelingen die uit het project voortkwamen.

Lees verder »

Minder vervuilende brom- en snorfietsen in Amsterdam

De invoering van de milieuzone brom- en snorfietsen begin dit jaar heeft ertoe geleid dat er minder vervuilende brom- en snorfietsers rondrijden in Amsterdam. Bijna 97% van de rondrijdende brom- en snorfietsen voldoet nu aan de Amsterdamse milieuzone. In 2016 was dit nog 80%.

Lees verder »

E-fietsers rijden veel vaker met licht

image

Het gebruik van de elektrische fiets heeft een tot nu toe onbelicht veiligheidsvoordeel. Fietsers op een elektrische fiets voeren namelijk aanzienlijk vaker licht dan fietsers op een gewone fiets.

Lees verder »

Provincie Utrecht werkt aan ‘Fietspad van de toekomst’

Provinciale Staten van Utrecht hebben een motie aangenomen die moet leiden tot de aanleg van een ‘Fietspad van de toekomst’.

Lees verder »

Call for papers Nationaal Verkeerskundecongres 2018

De mobiliteitsopgaven waar we voor staan, lossen we samen op door elkaar te informeren, te inspireren en te motiveren. CROW, Verkeerskunde en Brabant(Stad) nodigen u daarom uit om úw bijdrage te leveren. En dagen u uit om uw kennis, visie, inspiratie en ideeën te delen.

Lees verder »

De elektrische step komt eraan

image

Het ziet er naar uit dat na de deelfiets nu de deelstep aan een opmars begint. In Parijs starten de eerste al. En ook in Amsterdam zijn de eerste exemplaren gesignaleerd.

Lees verder »

Fietsparaplu komt niet in aanmerking voor MIA\Vamil

De Veloplu fietsparaplu komt niet in aanmerking voor fiscaal voordeel met MIA\Vamil. Dat stelt RVO.nl na onderzoek van de Veloplu in combinatie met fiscale aftrek voor de elektrische fiets. De leverancier van de Veloplu deelde de afgelopen weken de boodschap dat dit wel mogelijk zou zijn.

Lees verder »

Slimme fietsbel voor senioren

image

In ’s-Hertogenbosch is een pilot gestart waarbij een groep senioren gebruik maakt van een slimme fietsbel. De fietsbel geeft aan of men een gevaarlijk punt nadert.

Lees verder »

Nissan Leaf krijgt 5 Euro NCAP-sterren mede dankzij fietsersdetectie

image

De nieuwste uitvoering van de elektrische Nissan Leaf heeft als eerste auto dit jaar vijf sterren gekregen van Euro NCAP, onder meer vanwege een automatisch noodstopsysteem dat fietsers kan detecteren.

Lees verder »

Minister komt met verbod op handheld telefoongebruik op de fiets

Bellen op de fiets wordt verboden. Later dit jaar komt minister Carla van Nieuwenhuizen met een voorstel hiertoe.

Lees verder »

De elektrische snorfiets wordt het nog even niet

image

Als de overheid zou besluiten om benzinesnorfietsen af te schaffen, stappen de berijders niet massaal over op de elektrische variant. Die zijn gewoonweg te duur.

Lees verder »

Ede experimenteert met persoonlijke groene golf voor fietsers

Ede experimenteert met de Connected iBike. Fietsers krijgen voorrang bij verkeerslichten en als het regent. Zelfs een gepersonaliseerde groene golf behoort tot de mogelijkheden.

Lees verder »

Zonnefietspad nog niet uit het experimentele stadium

image

De resultaten van de pilot met het zonnefietspad in Krommenie zijn veelbelovend, aldus het consortium achter de proef. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren om de panelen productierijp te maken.

Lees verder »

Fietspad van Olifantsgras laat zien wat de mogelijkheden zijn van circulair bouwen

image

In Zevenaar is een fietspad in gebruik genomen dat gebouwd is met ‘grasfalt’ en platen van grasbeton. Circulair bouwen, het is één van de voorwaarden die I&W aanhoudt bij de verdeling van de 26 miljoen euro subsidie die beschikbaar is voor nieuwe snelfietsroutes.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter