Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 april 2015

BIJEENKOMSTEN

Afstemming fietsparkeren bij stations april 2015

21 april 2015

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet "Fietsparkeercommunity'.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22
Tijd: 10:00-13:00 uur
Kosten: Gratis
   

Lees verder »

Fietsparkeren

21 april 2015
Tijdens dit symposium georganiseerd door bureau Berenschot staan twee aspecten rond het fietsparkeren bij stations centraal: de financiering en het besluitvormingsproces.

Locatie: Berenschot Utrecht
Tijd: 14:00 uur
Kosten: gratis
   

Lees verder »

ParkeerVak 2015

21-23 april 2015
De ParkeerVak toont de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (fiets)parkeren. CROW heeft gedurende deze drie dagen een kennistheater met meerdere lezingen. Op woensdag 22 april worden twee lezingen over Fietsparkeren gegeven

Locatie: Brabanthallen ‘s Hertogenbosch
Tijd: 10.00-17.00 uur
Kosten: Gratis
   

Lees verder »

Congres Verkeer in de slimme stad

12 mei 2015

Hoe kun je met inzet van onder andere Big Data, Internet of Things, Open Data, de mobiliteit verzekeren van het sterk groeiende aantal inwoners in de steden? Hoe geef je de fiets daarin een plaats? En wat kan de deeleconomie bijdragen, bijvoorbeeld door de inzet van deelfietsen? Congres georganiseerd door Verkeersnet.

Locatie: Utrecht - DeFabrique
Tijd: 10:00 - 17:00 uur
Kosten: €365,-
   

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Instellen maximale fietsparkeerduur schept ruimte op straat

image

Ongeveer 15% van de bestaande fietsparkeercapaciteit op straat in Amsterdam is bezet door ongebruikte fietsen. Het instellen van een maximale fietsparkeerduur blijkt een effectieve maatregel om plaatsen vrij te maken voor fietsen die wel worden gebruikt.

Lees verder »

Kopenhagen investeert in intelligent verkeerssysteem

Met als doel in 2025 ‘s werelds eerste co2-neutrale stad te worden, trekt Kopenhagen zo’n 8 miljoen euro uit voor een nieuw intelligent verkeersysteem. De smartphone wordt daarbij gebruikt als sensor,  vooral om fietsers en bussen voorrang te geven.

Lees verder »

Groningen komt met ambitieuze fietsstrategie

image

‘Nergens ter wereld wordt zoveel gefietst als in Groningen’. Zo begint de ‘Fietsstrategie 2015-2025’ van de gemeente. En dat willen de Stadjers weten. In de nota wordt een campagne aangekondigd om Groningen wereldwijd als fietsstad (nog meer) op de kaart te zetten. Maar de nota gaat vooral over de keuzes die nodig zijn om het groeiende fietsverkeer in Groningen ruimte te bieden.

Lees verder »

Verkeersveiligheid fietsers blijft achter in EU

Acht procent van de dodelijke verkeersslachtoffers in Europa zijn fietsers en dat aantal loopt de laatste jaren maar mondjesmaat terug. Tussen 2010 en 2013 met 3 procent, terwijl het totale aantal verkeersdoden met 18 procent verminderde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Lees verder »

TNO demonstreert kruispunt van de toekomst

image

TNO heeft in een bijna real-life demonstratie laten zien hoe automobilisten worden gewaarschuwd voor een plotseling overstekende fietser dankzij speciale sensoren.

Lees verder »

Verkeersveiligheid met dummies

image

Eerder al werden in België dummies van politieagenten ingezet in de strijd tegen hardrijders. Die lijn werd onlangs doorgetrokken in een campagne om fietsende studenten te wijzen op onveilig gedrag.

Lees verder »

Opnieuw in beeld: snorscooters naar rijbaan

Er lijkt weer enige hoop voor de voorstander van het plan om in Amsterdam snorscooters naar de rijbaan te verplaatsen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht een nieuw onderzoek op te starten.

Lees verder »

VNG mist aandacht voor de fiets in SWOV-plannen

image

Het SWOV-rapport “Opschakelen naar meer verkeersveiligheid” somt een aantal maatregelen op die nodig zijn om de doelstelling voor verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2020 te kunnen halen. Maar de VNG mist een aantal onderwerpen.

Lees verder »

Fietsambassadeurs zetten automobilisten aan tot fietsen

Een actie van Twente Mobiel om automobilisten op de fiets te krijgen met geld en goede woorden, heeft vruchten afgeworpen. Negen van de tien deelnemers zegt voortaan vaker te fietsen naar het werk.

Lees verder »

Den Haag lost fietsparkeerproblemen in de binnenstad op

image

Volgens verkeerswethouder Tom de Bruijn is het probleem rond het tekort aan stallingsplekken in het centrum van Den Haag binnenkort opgelost.

Lees verder »

'Countdown' voor fietsers en voetgangers in opmars

Countdown voor fietsers en voetgangers wordt gemeengoed. Negen jaar na de eerste toepassing van een zogeheten 'wachttijdvoorspeller' in Zwolle zijn de technische ontwikkelingen en verbeteringen zo ver gevorderd, dat steeds meer gemeenten tot plaatsing zullen overgaan, zoals bijvoorbeeld Deventer en Zoetermeer.

Lees verder »

Eneco Veluwe fietsroute verdwijnt

De bewegwijzerde Eneco Veluwe fietsroute verdwijnt. Eneco stopt met de subsidie.

Lees verder »

Lane Keeping voor de fiets

image

Keep your lane is het principe dat de automobilist op de eigen rijstrook blijft. Het idee daarachter is dat weefbewegingen naar links of rechts onverwachte remacties kunnen veroorzaken. ‘Andermans Sporen’ is de variant voor fietsers. 

Lees verder »

Kosten fietsongevallen in Zeeland ruim 8 miljoen per jaar

Gemiddeld komen vier op de duizend Zeeuwen jaarlijks op de Spoed Eisende Hulp van de Admiraal de Ruyter ziekenhuizen in Goes en Vlissingen terecht met letsel door een fietsongeval.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter