Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 november 2017

BIJEENKOMSTEN

Symposium Fiets- en Voetbruggen

2 november 2017

Tijdens dit symposium komen twee ingenieuze projecten uit het buitenland aan bod en de eerst geprinte fietsbrug. Verder aandacht voor duurzaamheid en mogelijkheden van houten bruggen.

Organisatie: Platform Fiets- en Voetbruggen
Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort
Tijd: 12:00 - 18:15 uur
Kosten: Zie website Platform Fiets- en Voetbruggen

Lees verder »

Werksessies 'Verder met de deelfiets'

2 november 2017

Het ministerie van IenM en CROW-Fietsberaad organiseren enkele werksessies over de deelfietsen. De werksessies maken onderdeel uit van de Tour de Force, de nationale agenda Fiets. De werksessies zijn bedoeld voor overheden en marktpartijen die op korte termijn aan de slag willen met deelfietsen. Enerzijds door het ontwikkelen van gemeentelijk deelfietsenbeleid, anderzijds door het opzetten van een open standaard.

Organisatie: CROW
Locatie: CROW Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 15:00 - 19:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

PILOT-FABRIEK - Veiligheid en ruimte voor fietsers

7 november 2017

CROW-Fietsberaad organiseert in samenwerking met diverse organisaties een PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers.

Organisatie: CROW
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3508 TH Utrecht
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Opm: maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt.

Lees verder »

Meer grip op fietsparkeren in Centrumgebieden

16 november 2017

Bijeenkomst over de vraag hoe gemeenten meer grip kunnen krijgen op fietsparkeerproblemen in centrumgebieden. Aansluitend een excursie naar de Pijp, waar allerlei pragmatische maatregelen zijn doorgevoerd.

Organisatie: CROW
Locatie: Cycle Space WTC-zuid Amsterdam
Tijd: 14:00 - 18:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Expertbijeenkomst Kruispunten hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen

21 november 2017

Bijeenkomst vooral bedoeld voor de direct betrokkenen bij het project Kruispunten hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen. Tijdens deze bijeenkomst wordt een eerste versie van de discussienotitie met voorlopige aanbevelingen gepresenteerd.

Organisatie: CROW
Locatie: CROW-locatie, Jaarbeursplein 22, Utrecht (zaal Metro)
Tijd: 13:30 - 16:30 uur
Kosten: -

Lees verder »

Inspiratiedag van de Tour de Force 2017

23 november 2017

Wat kunnen we verwachten van technologische ontwikkelingen, wat gebeurt er met onze mobiliteit en hoe past gezondheid hierin?

Organisatie: Tourbureau Tour de Force
Locatie: De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede
Tijd: 10:00 - 15:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Ontwerperscafé Fietsvoorzieningen Regio Noord-Veluwe en Vallei

28 november 2017

CROW-Fietsberaad organiseert in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio's Noord-Veluwe en Vallei een ontwerperscafé fietsvoorzieningen.

Organisatie: CROW
Locatie: Gemeentehuis Harderwijk, Havendam 56, Harderwijk
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Groei fietsgebruik in Kopenhagen stagneert

image

Het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer in Kopenhagen is aan het teruglopen. 

Lees verder »

Verkeerslicht ziet de bui al hangen

Op initiatief van de Gemeente Apeldoorn en het bedrijf Technolution is er in de Cleantech regio een koppeling gerealiseerd tussen een online regenradar en de eigen verkeerscentrales. Hierdoor kan een fietser voor de bui uit sneller groen krijgen. 

Lees verder »

Fietsvlonders leiden tot meer permanente fietsenrekken

image

Sinds twee jaar wordt in de binnenstad van Rotterdam geëxperimenteerd met fietsvlonders. En het concept lijkt goed te werken.

Lees verder »

Den Haag ruimt op grote schaal weesfietsen in de stad

In het najaar van 2017 begint in Den Haag de weesfietsenaanpak in 6 buurten. In bepaalde aangewezen gebieden kunnen fietsen die langer dan 28 dagen ongebruikt en onbeheerd op de openbare weg staan, worden weggehaald. 

Lees verder »

E-fiets niet meer alleen voor ouderen

image

De helft van de met een e-fiets verreden kilometers wordt afgelegd door 65-plussers. Maar ook het gebruik door mensen onder de 65 jaar neemt toe.

Lees verder »

Mobike komt naar Rotterdam

Mobike, naar eigen zeggen ’s werelds grootste aanbieder van deelfietsen, begint met een pilot in Rotterdam. 

Lees verder »

Onzichtbare fietsenstalling

image

Als hij niet in gebruik is, zie je hem nauwelijks. Een fietsenstandaard die in de grond verdwijnt als er geen fiets staat.

Lees verder »

FLO verbetert doorstroming met vier procent

image

De paal die in Utrecht aangeeft of je het groene verkeerslicht nog kunt halen, verbetert de doorstroming op het fietspad met gemiddeld vier procent. De fietsers zelf vinden het wel een aardige gadget.

Lees verder »

Rotterdam pakt overlast brom- en snorfietsen aan

Rotterdam gaat maatregelen nemen om de overlast en vervuiling door brom- en snorfietsen terug te dringen. Dit moet leiden tot minder stank en herrie, socialer en veiliger rijgedrag van brom- en snorfietsers en een betere naleving van de regels. 

Lees verder »

Deens onderzoek: Opwaarderen fietsroutes leidt nauwelijks tot extra fietsers

image

Het opwaarderen van twee fietsroutes in Kopenhagen heeft er maar beperkt toe geleid dat meer mensen zijn gaan fietsen. Degenen die al fietsten zijn wel tevredener.

Lees verder »

Simulatie neemt fietsers mee afweging om kruispunt om te zetten in rotonde

image

De gemeente Breda gaat met verkeerslichten geregelde kruispunten waar mogelijk vervangen door een rotonde. Speciale aandacht is er voor het langzame verkeer.

Lees verder »

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’

image

Als het aan de SWOV ligt verdwijnt de snorfiets uit het straatbeeld, nu de elektrische fiets een bruikbaar alternatief biedt.

Lees verder »

Regeerakkoord: 100 miljoen voor de fiets

Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het nieuwe kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit voor cofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Lees verder »

‘Seniorenproof wegontwerp’ slaat nog niet aan

image

In 2011 zijn ontwerpsuggesties voor seniorvriendelijke fietsinfrastructuur opgenomen in de CROW-publicatie ‘Seniorenproof wegontwerp’. Gemeenten doen er nog weinig mee: Geen geld, geen prioriteit, geen ruimte.

Lees verder »

Met connected auto’s en fietsen gedragsverandering monitoren

Binnenkort start in Nijmegen en Arnhem een onderzoekspilot met inzet van connected auto’s en fietsen. Doel hiervan is kijken of het mogelijk is om leaserijders te verleiden ook de fiets te gebruiken. Het project wordt uitgevoerd door Next Urban Mobility, een startup gelieerd aan Pon.

Lees verder »

Wordt lid van de 7 km-club

image

Vlaanderen is een fietsland in het weekend, maar op maandag gaan veel weekendfietsers weer in de file staan. Met een opvallende communicatiecampagne wil de Vlaamse overheid Vlamingen verleiden om ook tijdens de werkweek te kiezen voor de fiets. 

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter