Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 februari 2016

BIJEENKOMSTEN

Innovatie Overleg Fietsparkeren

12 februari 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. 

Locatie: CROW-Fietsberaad - Utrecht
Tijd: 10:00 - 13:00
Kosten: gratis

Lees verder »

Landbouwverkeer in goede banen

18 februari 2016

Door allerlei ontwikkelingen in de landbouwsector komen er meer en grotere voertuigen op de weg die harder kunnen rijden. De VerkeersnetAcademy organiseert hierover een bijeenkomst met onder andere aandacht voor de vraag wat dit betekent voor de veiligheid en het comfort van fietsers. 

Locatie: Utrecht
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: €125,-

Lees verder »

De Slimme Stad

25 februari 2016

CROW-KpVV start in 2016 met de themareeks De Slimme Stad, die dit jaar uit zes themamiddagen bestaat. Op 25 februari is de eerste themamiddag ,die ook live als webcast te volgen is. Deze bijeenkomst staat in het teken van slimme beleidsontwikkeling. Hoe organiseren we beleid op een slimme manier? Hoe kunnen we hierbij gebruik maken van de technieken van deze tijd?

Locatie: Utrecht
Tijd: 13:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Fietsverkeer 37

plaatje

Het nieuwe nummer van Fietsverkeer is verschenen. U kunt de artikelen hier downloaden en u kunt zich via Mijn Fietsberaad gratis abonneren op het tijdschrift.

In Fietsverkeer 37 onder andere de volgende artikelen:

Fietsstroken de maat genomen
Onderzoek van CROW-Fietsberaad maakt duidelijk hoe je fietsstroken zo goed mogelijk inpast.
Dossier ouderen
De centrale vraag voor de komende jaren is hoe je de voordelen van de fiets voor ouderen benut en de nadelen minimaliseert. Dit dossier laat zien wat ons te wachten staat en presenteert enkele initiatieven die op dit vlak worden ondernomen. Met onder meer:
Meer oudere fietsers
De cijfers over de toename van het aantal oudere fietsers.
Op de fiets of toch maar niet?
Je kunt nog heel lang blijven fietsen.
Realistisch naar het eigen fietsgedrag leren kijken
Het project ‘Zolang ik fiets’ laat ouderen het eigen fietsgedrag onder ogen zien.
Gezond ouder worden begint jong
Wetenschapper dr. David van Bodegom over gezond ouder worden.
Ouderen stappen anders op
Innovaties aan de fiets.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Waarheen met de fiets?

image

Binnen de bebouwde kom mag de e-fiets met ingeschakelde motor alleen worden gebruikt op de blauwe fietspaden. En veel parkeergarages worden omgebouwd tot fietsenstalling.

Lees verder »

Antivriesasfalt doorstaat korte wintertest

Het antivriesasfalt dat is aangebracht op De Snelbinder, de fietsverbinding over het Vlietpolderplein in Naaldwijk,blijkt te werken,, aldus de provincie Zuid Holland. 

Lees verder »

VNG: Rijk moet ook na 2017 meebetalen aan stationsstallingen

image

Het Rijk moet ook voor de periode 2017-2030 voldoende geld beschikbaar stellen om fietsenstallingen bij stations te realiseren. En de NS moet aanzienlijk meer bijdragen aan die stallingen, dan nu het geval is. Dat stelt de VNG in een brief aan de Kamer.

 

Lees verder »

Fiets en lopen hebben meer potentie dan gedacht

De keus tussen fiets en auto wordt door veel meer factoren bepaald dan tot nu toe veelal werd aangenomen. Door daar rekening mee te houden, kun je meer mensen bewegen om de fiets te nemen of te gaan lopen, in plaats van de auto te pakken.

Lees verder »

Ook Den Haag komt met fietsparkeernormen voor bedrijven

image

Nu de fietsparkeereis voor bedrijven binnenkort definitief uit het Bouwbesluit gaat verdwijnen, is het aan gemeenten om dit via bestemmingsplannen in goede banen te leiden. Na Utrecht, Deventer en Wageningen is nu ook Den Haag bijna klaar voor de toekomst.

Lees verder »

Gratis stallen mag van de Mededingingswet , mits…

Het gratis maken van een gemeentelijke fietsenstalling stuit op het probleem dat de Mededingingswet eist dat de kosten van een stalling worden doorberekend aan de gebruiker. Maar er is een uitweg.

Lees verder »

Bio-fietspad in Drenthe

Drenthe krijgt het eerste ‘biologische fietspad’. Tussen Klazienaveen en Weiteveen wordt een proefstuk van 200 meter ‘Biobased Fietspad’ aangelegd, grotendeels opgebouwd uit hout.

Lees verder »

Fietspaden te smal

image

Fietspaden zijn overvol en bovendien zijn de meeste fietsers aan het bellen of whatsappen. Zijn het vooroordelen? De SWOV zocht het uit.

Lees verder »

Utrecht vraagt ideeën voor beheer nieuwe stationsstalling

Utrecht bouwt met de fietsenstalling Stationsplein aan de grootste stalling ter wereld, met plaats voor 12.500 fietsen. De gemeente vraagt samen met partners NS en ProRail aan marktpartijen om met innovatieve oplossingen te komen voor het beheer en de toegangscontrole.

Lees verder »

Fietsenstalling in de woonomgeving moet vlakbij zijn

image

Vooral de locatie van een fietsparkeervoorziening bepaalt of een fietser er gebruik van gaat maken. Men loopt liever niet meer dan 2 minuten. De prijs maakt niet zo veel uit.

Lees verder »

3500 speed pedelecs verkocht in 2015

De opkomst van de 45km-uur e-fiets zet door. In 2015 zijn er 3500 van verkocht.

Lees verder »

Start-up fietsnelweg door Berlijn

image

Het is nog maar een idee en de vraag is of het ooit realiteit wordt. Maar een aantal enthousiaste ontwerpers in Berlijn zien het helemaal voor zich: een fietssnelweg onder de hooggelegen U-bahn, dwars door de stad. Ideaal voor fietsers, en voor start-ups.

Lees verder »

Deelfiets Hopperpoint in Eindhoven gelanceerd

In Eindhoven is het eerste Hopperpoint van Nederland in gebruik genomen. Het is een volledig geautomatiseerd fietsdeelsysteem.

Lees verder »

Iedereen is fietser

image

Uit een Deens onderzoek blijkt dat vrijwel alle Denen zichzelf beschouwen als ervaren fietser. Het heeft dan ook geen zin om communicatiecampagnes te richten op ‘nieuwe fietsers’.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter