Fietsberaad
Nieuwsbrief
3 juli 2017

BIJEENKOMSTEN

CROW Summer School Mobiliteit

Voor de verkeersprofessionals organiseren Goudappel Coffeng en CROW de 'Summer School Mobiliteit'. Een driedaagse topcursus waarin sprekers en gerenommeerde docenten vanuit het onderwijs, de advieswereld en de praktijk kennis, ervaringen, visie en oplossingen voor vraagstukken met u bespreken.

Locatie: CROW vestiging Utrecht
Data: 12 t/m 14 september
Kosten: €1.695,-

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Fietsverkeer 40

plaatje

In Fietsverkeer 40 onder andere de volgende artikelen:

Dossier buitenland
Fietsverkeer werpt een blik over de grens. Onder meer naar aanleiding van het internationale Velo-City congres in Arnhem/Nijmegen.

Stefan Bendiks over Nederland en het buitenland: Kijken hoe je de stad beter maakt
Van huis uit architect richt Stefan Bendiks zich vooral op de combinatie stedelijke inrichting en (fiets)infrastructuur. Op dat punt kunnen we in Nederland nog wat opsteken van het buitenland. 

Hogerop
Het zal niet altijd en overal de meest efficiënte oplossing zijn. Maar een fietsverbinding hoog in de lucht vormt wel meteen een niet te onderschatten landmark in de stad.  

OhBoy - de fietsflat in Malmö
In Nederland is een fietsflat een stalling met verdiepingen. In het Zweedse Malmö is het een appartementengebouw dat speciaal is ingericht voor fietsers. 

Nudging in Kopenhagen
Ervaringen met gedragscampagnes en nudging in de Deense hoofdstad. En of we er in Nederland iets van kunnen opsteken.

Kunnen we wat leren van de Chinese deelfietsexplosie
De opkomst van deelfietsen in China heeft het afgelopen jaar gezorgd voor een ander straatbeeld in de grote steden. Na jaren van teruglopend fietsgebruik maakt de fiets daar nu een comeback. 

Meer ruimte voor de fietser
Vooral de grote steden worstelen ermee: overvolle fietspaden. Wat kun je er aan doen? In Amsterdam weet men bijvoorbeeld met relatief simpele ingrepen meer capaciteit op kruispunten te realiseren. En een onderzoek van het Fietsberaad bracht nog een aantal kansrijke opties naar voren, als aanzet tot een brede studie naar duurzame oplossingen.

En verder: Krachten bundelen. Vier vragen aan Mirjam Borsboom (Dutch Cycling Embassy).  

U kunt de artikelen cq. het complete nummer hier downloaden en u kunt zich via Mijn Fietsberaad gratis abonneren op het tijdschrift.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsen naar 2040

image

De fiets speelt, ook in 2040, een onmisbare rol in thema’s op het gebied van ruimte, mobiliteit, klimaat, gezondheid, geluk en sociale cohesie. Dat is de conclusie die te trekken valt uit het boek “Fietsen naar 2040”. Het boek is een verkenning van de Fietsersbond en tien koplopers op fietsgebied, aan de hand van maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

Lees verder »

Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen voor het toelaten van de speed-pedelec op fietspaden binnen de bebouwde kom in 13 gemeentes.

Lees verder »

Fiets verovert terrein op auto, óók buiten de grote steden

image

In 76 steden in Nederland (gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners) verplaatsen de inwoners voor ritten tot 7,5 km zich meer per fiets dan per auto. Op langere afstanden (7,5 tot 15 kilometer) wordt de auto het meest gebruikt, maar heeft de fiets ook een belangrijk aandeel en dát aandeel groeit.

Lees verder »

Lokfietsen schrikken fietsdieven af

De inzet van lokfietsen resulteert in een sterke daling van het aantal aangiften van fietsdiefstal. Gemiddeld genomen gaat het aantal aangiften na inzet met 40 procent omlaag. De daling houdt tenminste een jaar aan. 

Lees verder »

Druk op de knop voor het volgende nummer

image

In Rotterdam is een bijzonder verkeerslicht in gebruik genomen dat fietsers erop attent maakt dat het gevaarlijk is om te fietsen terwijl je op je telefoon kijkt. Om de twee maanden wordt het op een ander kruispunt neergezet.

Lees verder »

De frietzak in beeld

In Fietsverkeer 40 schreven we over 'Vernuftige aanpassingen in Amsterdam'; slimme oplossingen om het groeiende fietsverkeer te faciliteren, zoals bijvoorbeeld de frietzak. De gemeente heeft een video uitgebracht waarin enkele van die oplossingen in beeld zijn gebracht.

Lees verder »

Onkraakbaar fietsenrek

image

Bij metrostations in San Francisco beproeft men op dit ogenblik een nieuw type fietsenrek, dat nagenoeg onkraakbaar zou moeten zijn.

Lees verder »

Smartphone blokkeert als fiets van slot gaat

KPN ontwikkelt met AXA een fietsslot dat tijdelijk internet en bellen kan blokkeren zodra de fiets van het slot gehaald wordt. 

Lees verder »

Fietstoren biedt fietsers veilige stallingsplek

image

Fietsers kunnen op station Meijersplein in Rotterdam hun fiets kwijt in een fietstoren. Plaats de fiets achter een fietskluisdeur en vervolgens wordt die opgeborgen in een soort magazijnstelling.

Lees verder »

ECF-manifest onderschrijft belang van fietsdata

Het inwinnen van gestandaardiseerde fietsdata is belangrijk om de fiets in heel Europa hoger op de agenda te krijgen. Het maakt betere reisinformatie mogelijk en men kan fietsmaatregelen doeltreffender evalueren.

Lees verder »

‘Deelfiets schept ruimte voor woningbouw’

image

Een fiets neemt minder ruimte in beslag dan een auto. De deelfiets heeft in China ruimte vrijgemaakt voor 600.000 woningen.

Lees verder »

‘Utrecht na Kopenhagen meest fietsvriendelijke stad’

Kopenhagen is de meest fietsvriendelijke stad in de wereld. Tenminste, volgens Wired en Copenhagenize. Utrecht rukt op naar een tweede plaats.

Lees verder »

Kinderfiets altijd op de goede maat

image

Ouders met kinderen kennen het probleem. Je koopt een fietsje voor de kleine, en een of twee jaar later staat die werkeloos in de gang omdat je kind de fiets ontgroeit is. In België maakt de bibliotheek voor kinderfietsen opgang.

Lees verder »

Elektrische deelfiets bij de parkeergarage

Q-Park biedt in samenwerking met e-bike to go elektrische fietsen aan die via de smartphone te huren zijn. Hiermee kan eenvoudig de ‘last mile’ naar de eindbestemming in de binnenstad worden afgelegd.

Lees verder »

Vlaanderen maakt uitzondering voor speed pedelec op jaagpaden

image

In Nederland zoekt men naar oplossingen om de speed-pedelec op gelecteerde fietstrajecten toe te laten. In Vlaanderen is men al een stap verder.

Lees verder »

Oplichtende fietsoversteekplaatsen in Groningen

Op drie plekken in Groningen liggen sinds kort oplichtende fietsoversteekplaatsen. Ze zijn voorzien van lichtgevende markeringsstrepen en een reflecterende asfaltlaag, die oplicht als er auto- of fietslichten op schijnen.

Lees verder »

Invloed deelfiets blijft voorlopig beperkt

image

Tot een fijnmazig systeem van deelfietsen zoals we dat uit het buitenland kennen, zal het in Nederland voorlopig niet komen. Daarvoor hebben Nederlanders zelf al genoeg fietsen.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter