Fietsberaad
Nieuwsbrief
3 april 2018

BIJEENKOMSTEN

Tour de Force - Kennissessie MKBA, opbrengsten en effecten van snelle en hoogwaardige fietsroutes

3 april 2018

De Tour de Force organiseert een kennissessie over de uitkomsten van de evaluaties van snelfietsroutes en over de MKBA Fiets en toepassing van het instrument.

Organisatie: Tour de Force 
Locatie: CROW, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 13:00 - 14:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Bijeenkomst kopgroep E-kluizen

4 april 2018

Kopgroepbijeenkomst over E-kluizen. De bijeenkomst is bedoeld voor overheden die al E-kluizen hebben of er serieuze interesse in hebben.

Organisatie: CROW
Locatie: CROW, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Leren van Amsterdam: Hoe kan ik als wegbeheerder het ontwerpbesluit ‘snorfiets naar de rijbaan’ toepassen?

12 april 2018

Een voorlichtingssessie voor gemeenten die overwegen om de maatregel SNOR toe te passen.

Organisatie: Gemeente Amsterdam, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CROW
Locatie: CROW, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 14:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

OVERIG NIEUWS

Tour de force Innovatieprijs 2018

plaatje

Verkeerslichtenapps die fietsers eerder groen geven bij het verkeerslicht. Nieuwe kansen voor de deelfiets. Promotie van de e-fiets. ITS in dienst van de verkeersveiligheid. Thema's die terug te vinden bij de inzendingen voor Tour de Force Innovatieprijs 2018 die al binnen zijn.
Ook meedoen en kans maken op een prijs van €10.000? Schrijf u dan nu in voor de Tour de Force Innovatieprijs 2018.
Inzenden kan tot 27 april 2018!

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Grootschalige proef met connected bike in Kopenhagen

image

Tijdens het ITS World Congress dat in september plaats heeft in Kopenhagen wil de European Cyclists’ Federation laten zien wat de connected bike allemaal aan mogelijkheden biedt.

Lees verder »

Rotterdam heeft nu ook fietsparkeernorm

Rotterdam heeft een parkeernorm voor de fiets geïntroduceerd. Ook P-garages voor de auto moeten – met het oog op de toekomst - toegankelijk zijn voor de fiets.

Lees verder »

Pilots moeten ongevalsrisico’s van tweerichtingsfietspaden terugdringen

image

In Nederland ligt 16.000 km fietspad, exclusief solitaire fietspaden. Hiervan is 72% een tweerichtingsfietspad. Binnen de bebouwde kom is dat 62%. Een voorrangskruispunt met een tweerichtingsfietspad is duidelijk onveiliger dan die met een eenrichtingsfietspad. Daar valt dus nog volop winst te behalen. CROW-Fietsberaad zoekt gemeenten die mee willen werken pilots om een nieuwe aanpak in de praktijk te testen.  

Lees verder »

Zijwind is serieus verkeersveiligheidprobleem voor de fietser

image

Zo’n 5 procent van de fietsongevallen zou te maken hebben met zijwind. En veel van die ongevallen kennen een ernstige afloop. Op de TU Delft onderzoekt men wat er nu precies gebeurt bij een windvlaag.

Lees verder »

E-fietser rijdt vaker met licht aan

image

Fietser op een elektrische fiets doen veel vaker hun licht aan als het donker is dan gewone fietsers. Dat is één van de bevindingen een onderzoek naar het gebruik van fietsverlichting door de jaren heen. 

Lees verder »

Op de fiets? Even niets…

image

In aansluiting op de landelijke campagne 'Onderweg ben Ik Offline' kunnen basisscholen in Groningen deelnemen aan klassikale activiteiten. Op de fiets? Even niets… is een interactieve verkeersles die leerlingen van groep 7 en 8 bewust maakt van de risico’s van bellen en muziek luisteren op de fiets.

Lees verder »

Den Haag gaat voor haaientanden en kruisen op kruispunten

Het fietsgebruik in Den Haag is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vooral de stroom fietsers naar het centrum en de stations groeit. Om dit in goede banen te leiden, investeert de gemeente in het verbeteren van fietspaden, kruispunten en fietsparkeerplekken in de stad.

Lees verder »

De zelfrijdende fiets is gearriveerd

image

Je kon er op wachten en daar is hij dan: de zelfrijdende fiets. Een Duitse universiteit ontwikkelde een prototype van een driewieler die op afroep naar je toe komt rijden.

Lees verder »

Rotterdam wil fietsers overhalen een minder drukke route te kiezen

Rotterdam gaat proberen fietsers ertoe te verleiden om een andere route te kiezen dan over de Coolsingel en Schiekade. De belangrijkste reden is dat de andere route minder druk is dan de Noord-/Zuidfietsroute.

Lees verder »

Wageningen laat speedpedelec toe op fietspad

image

De gemeente Wageningen is de eerste gemeente die de speedpedelec op een aantal fietspaden binnen de bebouwde kom gaat toestaan. Dit in aansluiting op het verkeersbesluit van de provincie Gelderland.

Lees verder »

Fietsfeiten op een rij

Het gebruik van de fiets en de e-fiets neemt toe maar er zijn wel grote ruimtelijke en sociale verschillen in de ontwikkelingen zichtbaar. Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in de uitgave 'Fietsfeiten'. 

Lees verder »

Bij alle fietsverkeerslichten sneller door groen dankzij app

image

Voortaan krijgen fietsers in ’s-Hertogenbosch sneller groen licht bij alle 50 oversteken die werken met fietsverkeerslichten. Het verkeerslicht signaleert naderende fietsers die een speciale app hebben geïnstalleerd en reageert daarop met aangepaste groentijden zodat fietsers minder hoeven te wachten.

Lees verder »

USP Campusbike nu ook op station Bilthoven

Ook op station Bilthoven kan men nu op de USP Campusbike stappen. Het aantal inleverlocaties van de deelfiets bedraagt inmiddels 11. 

Lees verder »

Komt er dit jaar een Fietstelweek?

image

Het aantal deelnemers aan de Fietstelweek vertoont een dalende lijn. Dat betekent dat er minder fietsritten worden geregistreerd. En daarmee neemt de bruikbaarheid van de data af. Maar er is ook twijfel over de kwaliteit en bruikbaarheid van de data. Bovendien zijn er andere partijen in het spel. Het is daarom de vraag of er in 2018 een Fietstelweek zal plaatshebben.

Lees verder »

App biedt fietsers sneller groen

Na een tijdje proefdraaien beschikt nu ook Enschede over een app die fietsers extra prioriteit geeft bij verkeerslichten.

Lees verder »

Grote steden scoren hoger met duurzame verkeersvoorzieningen

image

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam nemen de beste maatregelen om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer krijgen daar de beste voorzieningen.

Lees verder »

Onderzoek naar vraag waarom snelfietsroutes niet leiden tot fors meergebruik

Snelfietsroutes hebben nog niet geleid tot een schaalsprong in de fietsmobiliteit. Onderzoek van de Radboud Universiteit moet duidelijk maken waar dat aan ligt.

Lees verder »

Keuzehulp geeft aankomende e-fietsers duwtje in de rug

image

Kijken, kijken, niet kopen. Dat lijkt ook op de gaan voor veel e-fiets promotieacties. Hoewel de deelnemers vaak wel enthousiast zijn, gaat maar een beperkt deel tot aanschaf over. Een keuzehulp kan hier mogelijk verandering in brengen.

Lees verder »

Fietsverkopen na jaren weer in de lift

Na jaren van daling steeg in 2017 het aantal verkochte nieuwe fietsen met 3,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor, naar 957.000 stuks.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter