Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 december 2015

BIJEENKOMSTEN

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - Noord Nederland

9 december 2015

CROW-Fietsberaad organiseert samen met ROV's Noord Nederland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Locatie: Provinciehuis Friiesland in Leeuwarden
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Regiobijeenkomst Fietsstroken: wel, niet, hoe? - West Nederland

15 december 2015

CROW-Fietsberaad organiseert samen met ROV Zuid Holland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstroken op wegen bibeko en bubeko. Centrale vragen: wanneer niet doen, wanneer wel en wat is dan de gewenste wegindeling?

Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland in Den Haag
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations

26 januari 2016

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations en lid zijn van het intranet 'Fietsparkeercommunity'.

Locatie: CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
Tijd: 10:00 - 13:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

OVERIG NIEUWS

Nieuw: Webtool fiets- en kantstroken

plaatje

De website van CROW-Fietsberaad biedt ook toegang tot een aantal handige tools en webapps voor fietsbeleidsambtenaren. Nieuw is de webtool fiets- en kantstroken.

Webtool fiets- en kantstroken
CROW-Fietsberaad heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een webtool ontwikkeld waarmee wegbeheerders concrete maatadviezen krijgen over de inrichting van een weg met fiets- of kantstroken voor wegen binnen de bebouwde kom op basis van de aanwezige verhardingsbreedte, auto-intensiteit en de aanwezigheid van parkeervoorzieningen.

Webtool MKBA fiets
Met de webtool MKBA Fiets kunnen maatschappelijke kosten-batenanalyses voor fietsprojecten gemaakt worden. 

Webtool Aanpak Veilig Fietsen
De webtool Aanpak veilig fietsen geeft concrete suggesties om de fietsveiligheid te verbeteren.

Burgerparticipatietools
Om burgers te betrekken bij het fietsbeleid, in het bijzonder bij de aanpak van enkelvoudige fietsongevallen, zijn inmiddels drie webtools beschikbaar: fietspaaltjes.nl, fietsmeldpunt.nl en gladdefietsroutes.nl. 

Fietsparkeer Management Systeem (FMS)
Met de website VeiligStallen.nl en het Fietsparkeer Management Systeem (FMS) hebben gemeenten instrumenten om het stallen effciënt te organiseren.. 

Tool palen op fietspaden
Door het invoeren van de gewenste breedte van doorgangen en de verhardingsbreedte kan men de aanbevolen vormgeving van fietspalenlocaties bepalen.

Fietsparkeertool
Met de Fietsparkeertool is het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen bij bijvoorbeeld een supermarkt, een school of een kantoor te berekenen.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Iedereen schuift aan bij de Fietstafel

image

RAI, Fietsersbond, Zwolle, Groningen, Fipavo, Gelderland, Accell, CROW-Fietsberaad en nog heel veel anderen. Ze waren allemaal aanwezig bij de eerste Fietstafel van de Tour de Force op 26 november in Den Haag. Een ongekend aantal organisaties - met als gemeenschappelijke noemer de fiets - kwam daar bijeen om de plannen voor de komende vijf jaar te ontvouwen. 

Lees verder »

Onderzoeksraad voor Veiligheid schrapt onderzoek fietsongevallen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoek naar fietsongevallen geschrapt. Volgens de Raad gebeurt er al voldoende op dit vlak.

Lees verder »

Kosten-baten van fietsprojecten lastig te becijferen

image

Kosten-batenanalyses voor fietsprojecten kunnen veel meer worden gebruikt dan nu het geval is. Maar het blijft een lastige klus om alle posten helder te krijgen.

Lees verder »

‘Maak van het fietspad geen autosnelweg’

De verkeerskundige eisen voor fietsinfrastructuur en termen als „Fietssnelweg" leiden tot het beeld van een fietsroute als autosnelweg: gestrekt, comfortabel, zonder oponthoud voor de fietser en voorzien van herkenbare benaming en bebording. Maar in hoeverre moet een autosnelweg inspiratie zijn voor een snelle fietsroute?

Lees verder »

Snorfiets kan naar de rijbaan

Minister Schultz gaat het voor gemeenten mogelijk maken de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. Maar het is nog niet definitief besloten of ze dan verplicht een helm moeten dragen.

Lees verder »

Recordaantal ernstig verkeersgewonden

image

Het geschatte aantal ernstig verkeersgewonden komt voor 2014 uit op 20.700. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van 2013 (18.800) en het hoogste aantal ooit. De verwachting is dat de komende jaren voor het eerst sinds 1961 meer fietsers dan autoinzittenden in het verkeer zullen omkomen. 

Lees verder »

Tekort van 115.000 fietsparkeerplaatsen voorzien in 2020

Op dit moment zijn landelijk circa 455.000 fietsparkeerplaatsen bij stations beschikbaar. De prognose voor 2020 laat een landelijke behoefte zien van circa 570.000 plekken. Naar 2030 neemt deze behoefte verder toe.

Lees verder »

Lichtkunst in fietstunnel

image

Onlangs is het RijnWaalpad geopend, een snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. In de enige tunnel op de route -onder de A15- heeft architectenbureau Ateliereen een interactief lichtkunstwerk gerealiseerd dat fietsen door een tunnel een beetje leuker moet maken.

Lees verder »

Fietsenstalling verhuurt je fiets voor je

Amsterdam krijgt binnenkort wellicht een fietsenstalling die je fiets verhuurt als je die een tijdje niet gebruikt. 

Lees verder »

Nieuwe uitgave: Basiskenmerken kruispunten en rotondes

Meer duidelijkheid voor wegontwerpers bij de inrichting van kruispunten en rotondes moet in de toekomst een positieve bijdrage gaan leveren aan de verkeersveiligheid. Daarom heeft CROW samen met vele partijen in opdracht van Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de publicatie “Basiskenmerken kruispunten en rotondes” geschreven.

Lees verder »

Intelligente Fiets getest

image

De provincie Noord-Brabant investeert samen met Utrecht en Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de ontwikkeling van de Intelligente Fiets. Wegwijsambassadeurs uit Brabant konden als een van de eersten de Intelligente Fiets testen.

Lees verder »

Workshops en fietscoach helpen oudere fietser

Wat kunnen ouderen zelf doen om veiliger te fietsen? Die vraag stond centraal in een onderzoek van Hogeschool Utrecht waarbij gekeken is in hoeverre speciale workshops of een fietscoach hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Lees verder »

Utrecht beproeft groene golf voor fietsers

image

Rond de start van de Tour de France werd de Light Companion voor het eerst gepresenteerd. Een geavanceerde groene golf voor fietsers. Het systeem kreeg een eerste echte praktijktest.

Lees verder »

Fiets beter in regionale verkeersmodellen

Samen met de NHTV, Fietsersbond en Goudappel Coffeng onderzoekt de provincie Noord-Brabant momenteel de mogelijkheden om de fiets een betere plek te geven in de hedendaagse verkeersmodellen.

Lees verder »

Smakkelaarsveld Utrecht blijkt drukste fietspad in Nederland

Het fietspad bij het Smakkelaarsveld naast CS Utrecht is het drukste stukje fietspad in Nederland, blijkt uit de resultaten van de Fietstelweek. 

Lees verder »

Onderzoek naar afwikkeling fietsers op drukke kruispunten

image

Hoe breed moet een fietspad zijn? Wat is de meest optimale groentijd voor fietsers? En welke afmetingen moet een opstelvak hebben? Het groeiende aantal fietsers vraagt om aanpassingen aan de fietsinfrastructuur. CROW-Fietsberaad zoekt daarom medewerking van gemeenten om een aantal drukke geregelde kruispunten in de praktijk te onderzoeken, om te komen tot nieuwe kencijfers .

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter