Fietsberaad
Nieuwsbrief
2 februari 2015

BIJEENKOMSTEN

Regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders - Utrecht

04-02-2015

Begin 2015 organiseren CROW-Fietsberaad en de VNG drie regiobijeenkomsten over fietsbeleid voor raadsleden en wethouders. Met de bijeenkomsten willen we inspiratie, informatie, ideeën en concrete handvatten bieden aan raadsleden en wethouders.

Locatie: Vergadercentrum "Vredenburg 19", Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht
Tijd: 19:00 - 21:45 uur
Kosten: gratis
   

Lees verder »

Knoop! Punt?

Pakhuis de Zwijger organiseert een congres over Slimme knooppunten (Transit Oriented Development, TOD). Ze vormen een mogelijke oplossing voor het samen ontwikkelen van ruimte en infrastructuur, voor multimodaal reizen en het clusteren van voorzieningen voor wonen, werken, winkelen en recreëren.

Locatie: De Zwijger - Amsterdam
Tijd: zie website
Kosten: gratis
   

Lees verder »

Regiobijeenkomst Fietsbeleid voor raadsleden en wethouders - Zwolle

10-02-2015

Begin 2015 organiseren CROW-Fietsberaad en de VNG drie regiobijeenkomsten over fietsbeleid voor raadsleden en wethouders. Met de bijeenkomsten willen we inspiratie, informatie, ideeën en concrete handvatten bieden aan raadsleden en wethouders.

Locatie: Stadhuis Zwolle, Burgerzaal, Grote Kerkplein 15, Zwolle
Tijd: 19:00 - 21:45 uur
Kosten: gratis
   

Lees verder »

Winter Cycling Congress 2015

10/12-02-2015
Internationaal congres over fietsen in winterse omstandigheden, georganiseerd door de Winter Cycling Federation, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland en Mobycon.

Locatie: Leeuwarden
Tijd: zie website
Kosten: €375,-
   

Lees verder »

OV-Netwerkdag 2015

CROW-KpVV organiseert onder de titel 'Samenwerken en omdenken' de OV-Netwerkdag, met onder meer aandacht voor OV en fiets.

Locatie: Muntgebouw - Utrecht
Tijd: 12:00 uur
Kosten: gratis
   

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

Keuzeschema sanering palen geheel herzien

plaatje

De aanbevelingen uit het Keuzeschema sanering palen op fietspaden zijn uitgebreid getoetst in de praktijk. Download of bestel nu de geheel herziene versie van het keuzeschema.

Lees verder »

OVERIG NIEUWS

Tool palen op fietspaden

Soms zijn palen op fietspaden toch echt nodig. Deze tool helpt bij het maken van een veilig en fietsvriendelijk ontwerp.

Lees verder »

Gladde fietsroutes

Op de website gladdefietsroutes.nl kunnen fietsers gladde locaties op de kaart aangeven. Bovendien kunnen ze aangeven of ze, als gevolg van winterse gladheid, zijn gevallen. Aan de hand van deze gegevens kan de gemeente snel en adequaat reageren op eventuele knelpunten die fietsers ervaren. Tegelijkertijd geeft de website informatie aan fietsers over de gladheidsbestrijdingsroutes. Gemeenten die belangstelling hebben om de website ook te gaan gebruiken, kunnen zich melden bij het Fietsberaad.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Fietsstroken in beeld

image

Op enkele tientallen locaties in ons land zijn metingen verricht naar het gedrag van fietsers en automobilisten op en nabij fiets- en kantstroken. Dit voorjaar wordt het onderzoek voorgezet met nieuwe metingen, waarvoor wegebeheerders nog locaties kunnen aanmelden.

Lees verder »

Met Virtual Reality bril fietsen op toekomstige snelfietsroute

Studenten van de NHTV hebben een prototype van een Virtual Reality bril ontwikkeld waarmee het mogelijk is om nieuwe fietsvoorzieningen vooraf te onderzoeken.

Lees verder »

Deense fietssnelweg trekt 50 procent meer forenzen

image

Onderzoek naar het gebruik van de tweede opengestelde fietssnelweg in Denemarken toont aan dat het aantal woon-werkers op de route sinds 2012 met 52 procent is toegenomen. 

Lees verder »

VNG vraagt om maximumsnelheid op fietspad

De VNG wil dat er een maximumsnelheid van 25 km per uur komt op fietspaden. Daarmee volgt ze een eerder uitgebracht advies van CROW-Fietsberaad. De lokale wegbeheerders adviseren deze maximumsnelheid voor (brom)fietspaden via landelijke wetgeving in te voeren.  

Lees verder »

Fietsbel in de auto

image

Autofabrikant Jaguar komt met een systeem dat automobilisten met een belsignaal in de auto waarschuwt voor fietsers die te dichtbij komen.

Lees verder »

Gebruik fietsenstallingen in Den Haag verdubbeld

Het gebruik van de gratis fietsenstallingen in de binnenstad van Den Haag is het afgelopen jaar bijna verdubbeld in vergelijking met 2013.   

Lees verder »

Kwaliteit fietspad meten met een app

image

In Zweden is een app ontwikkeld waarmee de kwaliteit van het wegdek van fietspaden is te meten. Maar helemaal probleemloos werkt dat nog niet.

Lees verder »

Negen Vlaamse steden en gemeenten genomineerd als Fietsstad 2015

Negen Vlaamse steden en gemeenten zijn genomineerd als Fietsstad/Fietsgemeente 2015.

Lees verder »

Geen rafelranden meer aan fietspaden

image

Een nieuwe vinding moet voorkomen dat rafelranden van geasfalteerde fietspaden tot ongelukken leiden. Wel moeten daarvoor de wegenbouwmachines een beetje worden aangepast.

Lees verder »

Miljoenste fiets in fietsenstalling Jaarbeursplein

Nog geen driekwart jaar na de opening heeft de fietsenstalling Jaarbeursplein de 1.000.000e fiets verwelkomd. 

Lees verder »

Fietsberaad pleit voor maximumsnelheid op het fietspad

Op fietspaden zou een maximumsnelheid moeten gelden van 25 km/uur. Dat vindt het Fietsberaad. Directe aanleiding is de opkomst van de speed pedelec, de elektrische fiets waarmee je makkelijk 40 km/uur kunt rijden.

Lees verder »

Amsterdam overweegt autoparkeerplaatsen in te richten als fietsenstalling

Amsterdam werkt aan een voorstel om autoparkeerplaatsen in te richten als fietsenstallingen. Dat is mogelijk geworden doordat voor automobilisten meer ruimte wordt gecreëerd in parkeergarages.

Lees verder »

Extra etage op fietsflat

image

In Groningen is de tweede etage van de fietsflat bij het station in gebruik genomen. Met de extra verdieping op de al bestaande fietsflat heeft het station er in één klap 370 plekken bij.

Lees verder »

Fietsenbergingen bij studentencomplexen dreigen geschrapt te worden

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst wil af van eisen rond fietsenbergingen bij studenten- en zorgcomplexen.

Lees verder »

Kamer voor aanpak smalle fietspaden

In januari nam de Tweede Kamer een aantal moties aan rond de behandeling van de initiatiefnota 'Een Stap Vooruit'. In deze nota bepleiten CDA (de Rouwe), PvdA (Hoogland) en SP (Smaling) een betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk en meer aandacht voor wandelen en fietsen op rijksniveau.

Lees verder »

Slim met de fiets

image

In een nieuwe proef stimuleert Maastricht Bereikbaar studenten slim naar hun onderwijsinstelling te reizen, bijvoorbeeld met de fiets.

Lees verder »

Autofabrikant verzamelt fietsdata

Het verzamelen van fietsdata is niet alleen onderwerp van studie in Nederland. In Amerika werkt autofabrikant Ford aan een data-inwinsysteem.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter