Fietsberaad
Nieuwsbrief
4 juni 2018

BIJEENKOMSTEN

Innovaties fietsparkeerduur in de openbare ruimte

07-06-2018

Expertsessie voor overheden en bedrijven met ideeën om efficiënter te sturen op de parkeerduur van fietsen. 

Organisatie: CROW-Fietsberaad
Locatie: Utrecht
Tijd: 13:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Infra-Innovatie Netwerk

07-06-2018

Netwerkevent gericht op infra-innovatie (waaronder fiets infra). 

Organisatie: Provincie Overijssel e.a. 
Locatie: Zwolle
Tijd: 12:00 - 17:15 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Utrecht Bike Community

15-06-2018

Bijeenkomst om kennis te delen tussen fietsprofessionals in de provincie Utrecht.

Organisatie: Provincie Utrecht e.a.
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:00 - 17:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Masterclass Lokaal beleid verkeersveiligheid

19-06-2018

Aandacht voor interpretatie ongevallendata, financiële effecten verkeeronveiligheid, integrale aanpak verkeersveiligheid.

Organisatie: VeiligheidNL
Locatie: Amsterdam
Tijd: 09:30 - 13:00 uur
Kosten: €200,-

Lees verder »

Nationaal Fietscongres 2018

21 juni 2018

Thema: Fietsgeluk. Met onder meer de verkiezing van de Tour de Force Innovatieprijs 2018.

Organisatie: Acquirepublishing
Locatie: Rotterdam
Tijd: -
Kosten: €345 (ex btw)

Lees verder »

Tour de Force: nieuwe vormen van financiering fietsroutes

26-06-2018

Kennissessie over de aanleg en financiering van fietsroutes. 

Organisatie: Tour de Force
Locatie: Utrecht
Tijd: 13:00 - 14:30 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Steden in transitie

27-06-2018

Symposium, fietstour en diner.

Organisatie: Dutch Cycling Embassy
Locatie: Delft
Tijd: 14:00 - 20:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Fietscafé

05-07-2018

Landelijke Fietscafé voor iedereen die zich vanuit Rijk, regio of gemeente bezighoudt met fietsbeleid.

Organisatie: Ministerie van I&W
Locatie: volgt zsm
Tijd: 13:00 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Symposium Fiets en Voetbruggen - Call for Papers

01-11-2018

Platform Fiets + Voetbruggen vraagt papers.

Lees verder »

NIEUWE UITGAVEN

In het nieuwe nummer van Fietsverkeer

plaatje

Wie staat er in (of buiten) het rek?
Je kunt meer doen dan alleen fietsen tellen om de behoefte aan parkeervoorzieningen te peilen.

Hinderlijke ‘ontmoetingen’ allesbepalend voor succes fietsstraten
Wanneer kun je een fietsstraat toepassen? De globale aanbevelingen van een paar jaar geleden kunnen dankzij nieuw onderzoek nader worden ingevuld.

Ouderenproject Doortrappen krijgt vervolg
Doortrappen probeert ouderen te bereiken met een boodschap over fietsveiligheid op plekken waar ouderen toch al komen. Met 6 vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen over dit project (en meer).

Het nut van fietsdata
Fietsdata zijn minder makkelijk in te winnen dan bijvoorbeeld autodata. De NDW wil de inwinning van fietsdata landelijk coördineren. 

Wordt dit de nieuwe bewegwijzering van snelfietsroutes?
In Noord-Brabant en Utrecht onderzoekt men of snelfietsers behoefte hebben aan andersoortige bewegwijzering en markering.

Ribbelmarkering houdt fietser op rechte pad
Het ‘vergevingsgezind fietspad’ krijgt een nieuwe impuls.

En verder o.a.:

  • Fietsen draagt bij aan een democratische samenleving
  • Asfalt met minder rolweerstand
  • De 5 genomineerden voor de Tour de Force Innovatieprijs 2018
  • Divera Twisk over fietsveiligheid

Fietsverkeer 42 ligt 12 juni in de brievenbus, maar is nu al gratis te downloaden.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Genomineerden Tour de Force Innovatieprijs bekend

image

Voor het tweede jaar organiseert de Tour de Force de verkiezing van de Innovatieprijs. Een jury bestaande uit vakjournalisten heeft uit 60 inzendingen 5 genomineerden gekozen. De bezoekers van het Nationaal Fietscongres dat op 21 juni 2018 plaatsheeft in Rotterdam kiezen de uiteindelijke winnaar.

Lees verder »

De 5 ontwerpprincipes van een vergevingsgezind fietspad

image

Jaarlijks worden 50.000 fietsers behandeld op een afdeling spoedeisende hulp (SEH) vanwege een enkelvoudig fietsongeval. Een nieuwe CROW-Fietsberaad uitgave laat zien hoe het fietspad meer vergevingsgezind - en daar mee ook comfortabeler - is vorm te geven.

Lees verder »

Geen haast? Graag rechtshouden!

image

Als je geen haast heb op de Beukelsdijk en Beukelweg in Rotterdam, word je vriendelijk verzocht wat meer rechts te houden. Dan kunnen snellere fietsers makkelijker passeren. Dat is het idee achter een proef met nieuwe markering.

Lees verder »

Connexxion start pilot R-net deelfietsen in Amstelveen en Aalsmeer

image

Connexxion (R-net) is samen met Flickbike met deelfietsen gestart in Amstelveen en Aalsmeer.

Lees verder »

Landelijke fietsdata van Strava beschikbaar voor verdere analyse

image

NDW heeft 6 maanden fietsdata gekocht van Strava, de app die inzicht biedt in (sportieve) fietsprestaties. Daarmee komen miljoenen gegevens over fietsgebruik voor heel Nederland beschikbaar voor de periode mei tot en met oktober 2017.

Lees verder »

Ping if you care levert 40.000 meldingen op over onveiligheid voor fietsers in Brussel

image

Met een druk op de knop een onveilige situatie melden. Dat blijkt te werken. In Brussel kregen zo’n 400 fietsers een meldknopje op het stuur en dat leverde in 9 maanden tijd 39.887 meldingen op.

Lees verder »

Effect gedragscampagnes onduidelijk

Het blijft onduidelijk wat het effect is van gedragsbeïnvloedingscampagnes in werkgerelateerde mobiliteit. Dat valt af te leiden uit een studie van het CPB naar campagnes als bijvoorbeeld het Low Car Diet.

Lees verder »

Consortium wil vliegreizigers op de speedbike zetten

image

‘Ruim baan voor de speedbike’. De initiatiefnemers spreken over een ‘mobiliteitsconcept’ dat behelst om Amsterdam en Schiphol te verbinden met een snelfietsroute. Voor de werknemers én voor de reizigers.

Lees verder »

E-fiets vervangt de auto (nog) niet

image

De elektrische fiets is nog  geen vervanger van de auto. Maar dat kan gaan veranderen.

Lees verder »

Vliegen fietsers vaker?

Mensen die veel fietsen of veel gebruik maken van het ov, zouden ook vaker met het vliegtuig reizen. Waar of niet waar?

Lees verder »

Rotterdamse proef met ‘Alle fietsers gelijk groen’ geslaagd

image

De proef met ‘alle fietsers tegelijk groen’ op het Rotterdamse kruispunt Boezemweg – Gerdesiaweg is geslaagd. Vele fietsers maken gebruik van de mogelijkheid om schuin over te steken. Ze zijn blij met hun snelle en veilige oversteek. De gemeente gaat later dit jaar de maatregel op meer kruispunten invoeren.

Lees verder »

Provincie Gelderland start onderzoek naar speedpedelec op het fietspad

Voor de speedpedelec gelden sinds 2017 dezelfde regels als bromfietsers. Dat betekent dat deze snelle e-fiets binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet in plaats van op het fietspad. In Gelderland wijkt men daar op een aantal locaties vanaf en mag de speedpedelec op het fietspad.

Lees verder »

Wandelen is het nieuwe fietsen

image

Sinds 1 mei is het voetgangersgebied in de binnenstad van Utrecht uitgebreid. Dat gaat deels ten koste van de fietsers. Die krijgen echter wel alternatieven aangeboden.

Lees verder »

Ontvlechten leidt niet automatisch tot meer fietsers

Het loskoppelen van fietsroutes en autoroutes heeft in Enschede soms wel maar soms ook niet geleid tot verschuiving van fietsstromen, of tot meer fietsers.

Lees verder »

EU wil elektrische fietsers mogelijk een verplichte verzekering opleggen

De Europese Commissie heeft een voorstel op tafel gelegd dat berijders van elektrische fietsen verplicht verzekerd moeten zijn.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter