Fietsberaad
Nieuwsbrief
1 maart 2017

BIJEENKOMSTEN

Meer fietsers door groen

9 maart 2017

De VerkeersnetAcademy organiseert een middagbijeenkomst over nieuwe mogelijkheden om de fietser meer ruimte te geven in verkeersregelingen d.m.v. slimme detectiemethoden, infrastructurele aanpassingen, apps op de smartphone, enz.. 

Locatie: Kantoor Stadsontwikkeling Rotterdam, 40e verdieping, Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: €125,-

Lees verder »

Nudging & Cycling café - Tour de Force

21 maart 2017

Op initiatief van de Gezondheids- en Participatieploeg organiseert de Tour de Force een bijeenkomst in cafésfeer over Nudging & Cycling. De bijeenkomst staat open voor alle leden van alle ploegen van de Tour de Force.

Locatie: CROW, Jaarbeursplein 22 (tegenover het NH Hotel), Utrecht
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Regiobijeenkomst Fietsstraten - Noord-Brabant

28 maart 2017

CROW-Fietsberaad organiseert samen met de provincie Noord-Brabant een middagbijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet? 

Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch
Tijd: 13:30 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

Presentatie oogst ketenploeg Tour de Force

11 mei 2017

De Ketenploeg van de Tour de Force presenteert de oogst van de afgelopen periode. Het delen van ervaringen en kennis vanuit de verschillende kopgroepen staat voorop.. Daarnaast is er de mogelijkheid om de markt te ontmoeten. Verschillende aanbieders van huur- en deelfietssystemen krijgen de mogelijkheid hun producten te tonen.

Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW in Den Haag
Tijd: 13:00 - 16:30 uur
Kosten: gratis
 

Lees verder »

OVERIG NIEUWS

Onze selectie geactualiseerd

De kennisbank op www.fietsberaad.nl bevat maar liefst een kleine 5.000 kennisitems. Rapporten, notities, nieuwsberichten, ontwerpvoorbeelden etc. Soms is het moelijk om in dit rijke aanbod de juiste informatie te vinden. Daarom hebben we de belanrgrijkste kennisitems er categorie ondergebracht in 'onze selectie'. Begin dit jaar hebben we 'onze selectie' weer geactualiseerd.

Lees verder »

Kaart geregistreerde fietsongevallen

Deze kaart geeft een overzicht van de fietsongevallen tussen 2011-2015, voor zover door de politie geregistreerd, naar periode en locatie. Ook worden ongevallen getoond die niet exact gelokaliseerd zijn.

Lees verder »

 

BERICHTEN UIT DE VAKWERELD

Aandacht en geld voor de fiets in vijf verkiezingsprogramma’s

image

Een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leert dat in ieder geval vijf partijen meer geld willen uittrekken voor de fiets.

Lees verder »

D66 en GroenLinks hebben meeste aandacht voor de fiets

image

D66 en GroenLinks hebben in hun verkiezingsprogramma de meeste aandacht voor fietsers. Ook de ChristenUnie, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren scoren bovengemiddeld in de programmavergelijking van de Fietsersbond. 

Lees verder »

Zeeland zet in op 5-sterren niveau fietsvoorzieningen

image

Zeeland wil het voorzieningenniveau voor recreatieve fietsers opwaarderen naar 5-sterren niveau. Gemeenten en ondernemers krijgen 50 procent vergoed als ze een aantrekkelijke fietsvoorziening realiseren.

Lees verder »

Pilot fietsparkeren met chip in Zuidpleinstalling

Amsterdam onderzoekt op verschillende manieren hoe bestaande fietsparkeerplekken beter benut kunnen worden. Pilots richten zich onder meer op het duidelijker communiceren en het sneller vinden van een fietsparkeerplek. In de Zuidpleinstalling in Amsterdam onderzoekt men in dat kader of het papieren bonnetjes te vervangen is door een chip.

Lees verder »

Pilot met fietsdeelsysteem Nextbike in Maastricht

image

Arriva en Maastricht Bereikbaar presenteren begin april een pilot met een fietsdeelsysteem in Maastricht. En Groningen start deze maand met een pilot met 20 deelfietsen.

Lees verder »

Regio stuurt aan op snelle fietsroute Apeldoorn-Epe over voormalige spoorlijn

De snelle fietsroute tussen Apeldoorn en Epe komt bij voorkeur te liggen op de voormalige spoorlijn tussen deze twee plaatsen. Dat hebben de gemeenten Epe en Apeldoorn besloten.

Lees verder »

Fietsstad-verkiezing verandert van opzet

De Fietsersbond gaat zijn verkiezing van Fietsstad aanpassen. Belangrijkste wijzigingen zijn dat alle Nederlandse gemeenten voortaan kans maken op de titel, en dat het publiek een belangrijke stem krijgt in de verkiezing.

Lees verder »

Fietsers tevreden over fietsroutes in Nederland

image

Nederlandse fietsers zijn over het algemeen tevreden over de doorgaande fietsroutes. Maar ze zien ook de nodige verbeterpunten.

Lees verder »

Fiets met belastingaftrek nog steeds populair

De ‘fiets van de zaak’ was ook in 2016 populair als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Lees verder »

Fietsgebruik fors toegenomen in Baden-Württemberg

image

Met beperkte investeringen is het fietsgebruik in korte tijd aanzienlijk op te voeren. Deze conclusie trekt de Duitse minister van verkeer van de deelstaat Baden-Württemberg op grond van een onderzoek naar het effect van fietsmaatregelen.

Lees verder »

Fiets bespaart Utrecht 250 miljoen per jaar

image

Als iedereen in Utrecht de fiets zou laten staan en de auto of het ov zou nemen, zou dat de maatschappij jaarlijks circa 250 miljoen euro kosten.

Lees verder »

Slimme fietsroutes trekken meer fietsers

Middels een aantal campagnes heeft Groningen het gedrag van de fietsers zodanig weten te beïnvloeden dat zij alternatieve routes – de Slimme Routes – zijn gaan gebruiken om zo drukke en onveilige routes te ontlasten.

Lees verder »

Meer straatparkeerplekken in Amsterdam-Zuid

image

Stadsdeel Zuid in Amsterdam worstelt met de toegenomen vraag naar fietsparkeerplaatsen. Die moeten vooral op straat gevonden worden.

Lees verder »

Franc Weerwind nieuwe voorzitter Fietsersbond

Franc Weerwind - burgemeester van Almere - is benoemd tot voorzitter van de Fietsersbond.

Lees verder »

Buurtstalling in opmars in Den Haag

image

Sinds Den Haag een paar jaar geleden een subsidieregeling invoerde voor buurtfietsenstallingen zijn 40 nieuwe stallingen geopend.

Lees verder »

Fietsers onzeker over zelfrijdende auto

Fietsers en voetgangers zijn er nog niet zeker van dat automatisch rijdende auto’s hen zullen zien en voor hen zullen stoppen. Zolang zij daarvan niet overtuigd zijn, zullen zij zich over het algemeen behoedzaam gedragen als ze er een tegenkomen.

Lees verder »


CROW Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis.

Info

Alle contactgegevens van CROW-Fietsberaad zijn te vinden op www.fietsberaad.nl onder Contact.

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie.

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op de nieuwsbrief.

Een abonnement op de Fietsberaad nieuwsbrief is gratis. U kunt zich aan- of afmelden via Mijn Fietsberaad.

Twitter