Fietsberaad
Nieuwsbrief
20 december 2017

Alle kinderen kunnen fietsen

8 februari 2018

De Tour de Force organiseert een middagbijeenkomst die laat zien wat gemeenten en organisaties als ANWB, VVN en Fietsersbond doen om kinderen weer op de fiets te krijgen, een fiets te bezitten en de schoolomgeving veiliger te maken.

Organisatie: Tour de Force
Locatie: ANWB, Wassenaarseweg 220, Den Haag
Tijd: 12:30 - 16:00 uur
Kosten: gratis

Lees verder »

 

Arlette van Gilst is de nieuwe programmamanager van de Tour de Force

image

Deze maand heeft Arlette van Gilst programmamanager Fiets bij het ministerie van IenW ook de taak van programmamanager van de Tour de Force op zich genomen. Zij neemt daarmee het stokje over van Koos Louwerse die zich als programmamanager de afgelopen drie jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor de opbouw van de Tour de Force en de fietsagenda.  

Lees verder »

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven draagt de fiets (en de Tour de Force) warm hart toe

image

De aandacht voor de fiets groeit. ‘Tot mijn genoegen kan ik constateren dat we met staatssecretaris Stientje van Veldhoven een warm pleitbezorger hebben voor de fiets en de Tour de Force’, stelt voorzitter Henk Brink. 

Lees verder »

Ambitieuze fietssteden gaan voor een tien

image

Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, hebben de krachten gebundeld in de F10. Inmiddels hebben zich al 14 steden aangesloten.

Lees verder »

Inspiratiedag Tour de Force biedt blik op toekomst van de fiets

image

Kun je de snelheid van de speed pedelec in de stad intomen met technische ingrepen? En is de zelfrijdende fiets misschien dichterbij dan je denkt? De Tour de Force Inspiratiedag bood genoeg stof te nadenken.

Lees verder »

Handleiding voor gemeenten om de oudere fietser mobiel te houden

image

Met het klimmen der jaren nemen de fietsvaardigheden geleidelijk aan af. Het programma Doortrappen van het ministerie van IenW is erop gericht  de oudere fietser zo lang mogelijk veilig op de fiets te houden. Een nieuwe handleiding helpt gemeenten en andere betrokken op weg.

Lees verder »

Fietsvriendelijke Scholen op Zuid

image

We denken dat alle kinderen in Nederland kunnen fietsen. Toch is dit minder vanzelfsprekend dan we denken. Daarom is het belangrijk om scholen fietsvriendelijker te maken.

Lees verder »

Handzaam overzicht speerpunten Agenda Fiets

image

De Tour de Force roept steden, regio’s, provincies en het Rijk op om een extra impuls te geven aan de stimulering van fietsgebruik. Een factsheet zet beknopt en overzichtelijk de belangrijke argumenten en oplossingsrichtingen op een rij.

Lees verder »


Tour de Force

Met de Tour de Force willen de gezamenlijke overheden de 'kracht van de fiets' benutten om een forse impuls te geven aan vijf breed gedragen maatschappelijke ambities: Vitale burgers, steden en stedelijke regio's, een vitaal landelijk gebied en een vitaal Nederland.

Info

Meer informatie over de Tour de Force is te vinden op www.tourdeforce2020.nl

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op deze nieuwsbrief. Het abonnement is gratis.

U kunt zich aan- of afmelden via deze pagina

Twitter