Fietsberaad
Nieuwsbrief
6 maart 2017

Data Tour de Force bijeenkomsten

21 september
Nationaal Fietscongres
Uitreiking Innovatieprijs Tour de Force

6 oktober
Bijeenkomst Tourleiding

13 oktober
Bijeenkomst Tourbureau
(ook 1 december)

23 november
Jaarlijkse Inspiratiedag en bestuurlijke Fietstafel

Lees verder »

 

Nu ambities waarmaken

image

We staan voor een belangrijke opgave: het opstellen van een ambitieus programma dat aantoont dat de Tour de Force stappen/sprongen mogelijk maakt, die anders niet mogelijk zijn. Die de meerwaarde van de Tour de Force bewijzen. Die het commitment verzilveren van de 23 organisaties die deel uitmaken van de brede coalitie van de Tour de Force.

Lees verder »

Agenda Fiets 2017-2020 naar de Tweede Kamer

image

Minister Schultz van Haegen heeft de Agenda Fiets 2017-2020 van de Tour de Force aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees verder »

Wegkapiteins aan de slag met de Agenda Fiets 2017-2020

image

Acht wegkapiteins gaan aan de slag met het vertalen van de acht doelen van de Agenda Fiets 2017-2020 in een concreet werkprogramma. Het zijn allemaal deskundigen op de betreffende deelterreinen met een breed netwerk. Ze gaan partijen bij elkaar brengen om de doelen te realiseren en nieuwe initiatieven van de grond helpen.

Lees verder »

Inzenden voor de Tour de Force Innovatieprijs

image

Heeft u een goed idee om het fietsgebruik te bevorderen? De Tour de Force Innovatieprijs biedt de mogelijkheid dat aan een breed publiek te presenteren. En u maakt kans op een prijs van €10.000!

Lees verder »

Tour de Force Agenda ook in het Engels beschikbaar

image

Het is zaak om onze nr.1 positie in de wereld vast te houden en onze fietskennis verder te versterken, aldus de nieuwe Agenda Fiets. En een internationale versie van de Agenda kon dan ook niet uitblijven.

Lees verder »

Het is tijd om lokale stimuleringsprojecten op te schalen

image

Hoewel het in de grote steden soms lijkt of iedereen al op de fiets zit, is het fietsgebruik onder kinderen, vrouwen en ouderen veel minder hoog dan het zou kunnen zijn.

Lees verder »

Interoperabiliteit is de sleutel tot succesvolle deelfietssystemen

image

Het aantal deelfietssystemen in Nederland neemt snel toe. In de vier grote steden rijden al deelfietsen in diverse varianten en dit voorjaar starten onder andere Maastricht, Groningen en een aantal gemeenten op de Veluwe. Volgens de kopgroep huur- en deelfietsinitiatieven zal het succes mede afhangen van de vraag of je voor ieder systeem een apart kaartje moet aanschaffen.

Lees verder »

Pilots moeten fietser nadrukkelijker in beeld brengen bij aanbestedingen

image

Het is de routine van alledag: we besteden een buslijn aan, of een weg van A naar B. Maar wat krijg je als je niet de oplossing als vertrekpunt neemt, maar het probleem? 

Lees verder »


Tour de Force

Met de Tour de Force willen de gezamenlijke overheden de 'kracht van de fiets' benutten om een forse impuls te geven aan vijf breed gedragen maatschappelijke ambities: Vitale burgers, steden en stedelijke regio's, een vitaal landelijk gebied en een vitaal Nederland.

Info

Meer informatie over de Tour de Force is te vinden op www.tourdeforce2020.nl

Berichten, tips, rapporten e.d. voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar de redactie

Abonnement

U ontvangt deze mail omdat u geabonneerd bent op deze nieuwsbrief. Het abonnement is gratis.

U kunt zich aan- of afmelden via deze pagina

Twitter