5 tips voor een e-bike campagne

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-09-2021
Een elektrische fiets op proef. Dat slaat meestal wel aan, maar hoe bereik je dat mensen ook na de proef blijven fietsen?

De TU-Delft deed onderzoek [open access] naar de effecten op wat langere termijn van een gratis proefperiode met de e-bike. Om het autogebruik voor woon-werkverkeer te verminderen, deed de universiteit in 2019 een pilot genaamd 'Reis naar de campus de andere kant op'. In deze pilot deden studenten en vooral medewerkers van de universiteit mee, die minimaal drie keer per week met de auto naar de campus kwamen. Ze konden acht weken lang gratis een e-bike testen. De universiteit schafte hiervoor 100 e-bikes aan. Tijdens de proefperiode werd de deelnemers gevraagd om de e-bike minimaal twee keer per week te gebruiken voor woon-werkverkeer. Vooraf en achteraf werden ze bevraagd naar hun bevindingen.

In het algemeen hadden de deelnemers een positieve ervaring met het testen van de e-bike. Voor 3 van de 4 deelnemers voldeed het aan hun verwachtingen en leidde dat tot een positievere beleving. De meeste deelnemers waren het erover eens dat het gemakkelijk was om twee keer per week naar de campus te reizen (70%), 61% pendelde zelfs vaker dan twee keer en 70% gebruikte de e-bike ook voor andere reisdoeleinden. Verder vond 82% de e-bike een goed alternatief voor de auto en 67% vond de e-bike beter dan de auto voor woon-werkverkeer.

Hoewel de ervaringen en het daadwerkelijke gedrag positief zijn, gaf slechts 57% aan bereid te zijn te investeren in een e-bike. Zonder subsidie ​​van de werkgever zou slechts 40% bereid zijn daar in te investeren. 24% van de deelnemers gaf aan na de pilot een e-bike te hebben aangeschaft.
Op grond van deze bevindingen komen de Delftse onderzoekers tot vijf tips om het rendement van een pilot met e-bike te vergroten.

  1. Mensen die een positieve ervaring hebben gehad tijdens de pilot en een positieve houding hebben ten opzichte van e-bikes zijn eerder geneigd hun gedrag blijvend te veranderen. Laat mensen zich daarom zelf aanmelden voor een e-bike-proef. Dan krijg je meer deelnemers die gemotiveerd zijn om ook op de lange termijn hun gedrag aan te passen.
  2. Sommige deelnemers dachten al na over een overstap, maar hebben net dat zetje nodig. Dat kun je vooraf peilen door ze er naar te vragen. De kans is dan groter dat deze groep ook na afloop blijft fietsen.
  3. Mensen die willen gaan fietsen om hun gezondheid te verbeteren, kunnen wat gerichte ondersteuning hierover gebruiken aan het einde van een proefperiode. Het duurzaamheidsargument slaat bij hun minder aan.
  4. Sociaal-demografische kenmerken hebben weinig effect op gedragsverandering. Het is dus niet nodig om een pilot in te richten op een specifieke groep individuen, zoals alleen mannen of alleen jongeren.
  5. De kosten voor een e-bike zijn relatief hoog. Dat blijkt een groot obstakel voor deelnemers om een ​​e-bike aan te schaffen. Het spreiden van de kosten over meerdere maanden, zoals een lease-bike, kan de drempel wegnemen. Of een regeling waarbij men een e-bike in termijnen kan afbetalen.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

5 tips voor een e-bike campagne

Scroll naar boven