Aftrap voor Tour de Force 2015-2020

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:21-11-2014

Hoe leiden we de verdere groei van het fietsverkeer de komende jaren in goede banen? Op uitnodiging van de gemeente Zwolle lanceert CROW-Fietsberaad de Tour de Force 2015-2020.&Opzet is om met medewerking van zoveel mogelijk partijen medio 2015 een Actieprogramma op tafel te leggen met concrete plannen en initiatieven. Op het Nationaal Fietscongres vond de aftrap plaats door de overhandiging van ‘De uitnodiging van Zwolle&' aan vertegenwoordigers van VNG en IPO.


 • ‘Want hoewel Nederland natuurlijk het fietsland bij uitstek is, dreigen we achterop te raken’ stelt Filip van As, wethouder mobiliteit in Zwolle, die de eerste aanzet gaf voor de Tour de Force. ‘De fiets biedt een oplossing voor die problemen. Het is een uiterst milieuvriendelijk vervoermiddel, goed voor de leefbaarheid in de stad. En bovendien is fietsen goed voor je gezondheid.’

  Van As vroeg daarom CROW-Fietsberaad een pad uit te zetten hoe de verdere doorgroei van de fiets in de komende jaren gestalte moet krijgen. Daaruit ontstond het idee voor een Tour de Force die in 2015, als de Tour de France in Utrecht start, zal uitmonden in een concreet Actieprogramma.

  Als eerste aanzet werd op het congres ‘De uitnodiging van Zwolle’ door Fietsberaadvoorzitter Tymon de Weger overhandigd aan wethouder Filip van As (foto links) én aan Gerrit Jan Kok (foto rechts), gedeputeerde in Overijssel, met het verzoek deze door te spelen aan hun respectievelijk achterban: VNG en IPO. Met de uitnodiging van Tymon de Weger aan iedereen om het initiatief te voeden.

  Want het is de opzet van de Tour de Force om als Rijk, gemeenten en provincies samen met maatschappelijke organisaties, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, adviesbureaus, de fietsenbranche, en anderen op te trekken. Om belemmeringen voor een verdere groei van het fietsgebruik in kaart te brengen, zoals smalle fietspaden of ontoereikende fietsparkeervoorzieningen. Maar het gaat ook om procedurele belemmeringen: hoe krijg ik als gemeente de financiering rond van fietsvoorzieningen? Wat moet beter? Is er andere regelgeving nodig, moeten gemeenten meer bevoegdheden krijgen of moeten er nieuwe geldbronnen worden aangeboord? 

  En wat zijn de kansen voor de fiets? Hoe realiseren we oplossingen in de praktijk? Hoe krijgen we het samen voor elkaar? 

  De komende maanden gaat CROW-Fietsberaad de kansen en belemmeringen inventariseren, waarbij tijdens het Nationaal Fietscongres al de eerste voorzetten werden gegeven in een speciale workshop met vertegenwoordigers van een aantal gemeenten.

  Op het volgende Nationaal Fietscongres, dat ter gelegenheid van de start van de Tour de France in juni 2015 plaatsheeft in Utrecht, zullen de resultaten worden gepresenteerd met af te leggen etappes voor de komende vijf jaar.

  En daarbij zullen we zeker de volgende opmerking in één van de workshops te harte nemen, aldus Tymon de Weger: ‘Zie de fiets niet als belemmering, zie het als een goudmijn!’

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Aftrap voor Tour de Force 2015 2020

No data found
Scroll naar boven