Agenda Fiets 2017-2020 naar de Tweede Kamer

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:20-02-2017

Minister Schultz van Haegen heeft de Agenda Fiets 2017-2020 van de Tour de Force aan de Tweede Kamer aangeboden.


In de aanbiedingsbrief benadrukt de minister dat de belangrijkste beleidsdoelen van IenM –bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid– terugkomen in de doelstellingen van de Agenda Fiets.

Verder schrijft ze dat er ook voor het Rijk (weer) een belangrijke rol is weggelegd in fietsbeleid:
‘Hoewel het fietsbeleid is gedecentraliseerd naar de regio’s, is ook de betrokkenheid van het Rijk van groot belang’, aldus de minister. ‘De werkwijze is gericht op het bewerkstelligen van een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende overheden, en in overleg met stakeholders formuleren van concrete oplossingen. Het Rijk zal samen met de partners de regie voeren op, investeren in en ondersteunen van de uitvoering van de agenda.’

Tenslotte maakt de minister duidelijk dat een stevigere rol in fietsbeleid ook in de organisatie op het ministerie tot uitdrukking moet komen: ‘De inzet van IenM wordt gebundeld om de coördinatie op fietsbeleid te versterken, zo schrijft de minister in haar brief aan de Kamer.’

 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Agenda Fiets 2017-2020 naar de Tweede Kamer

Scroll naar boven