Alternatieve financiering van fietsvoorzieningen

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:02-12-2016

Er is niet alleen een tekort aan middelen voor de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen en uitbreiding van de bestaande capaciteit van fietsvoorzieningen, ook de middelen voor beheer en onderhoud staan onder druk. Bureau Berenschot keek in opdracht van de Tour de Force naar alternatieve financieringsmogelijkheden.


 • Berenschot komt met een scala aan suggesties. Sommige daarvan kennen we al, zoals de gesponsorde deelfietsen zoals we die uit het buitenland kennen. Een stap verder zou zijn om een lokaal deelfietssysteem op te zetten met crowdfunding, bijvoorbeeld in een buurt waar het ov op afstand ligt en er weinig fietsparkeermogelijkheden zijn.

  Andere suggesties gaan in op hele nieuwe financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld het in de markt zetten van een mobiliteitsvraag in plaats van een vraag die al uitgaat van een bepaalde modaliteit.

  Een structurele oplossing is uiteraard de herallocatie van overheidsbudgetten. Ofwel de investeringen in fiets (infra en gedragsmaatregelen) verhogen in verhouding tot de investeringen in OV en auto.

  Dit kan beargumenteerd worden vanuit het argument dat het rendement van de fietsinvestering relatief hoger is. Het ontbreekt echter vaak aan goede cijfers om deze argumentatie te onderbouwen. Nieuwe data en verdere ontwikkeling van het instrument MKBA kunnen meer inzicht opleveren voor bestuurders en kunnen leiden tot een andere prioritering.

  De ideeën van Berenschot hebben ook raakvlakken met de doelstelling van andere Tourploegen. Zo werkt de Gezondheidsploeg aan de mogelijkheid om de fiets een plaats te geven in preventiefondsen. En bij de Ruimtelijk ploeg staat gebiedsontwikkeling op de agenda. Gemeente en ontwikkelaars zouden veel slimmer om kunnen gaan met auto en fiets in planvorming, uitgaande van langdurige exploitatieperioden, aldus Berenschot.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Alternatieve financiering van fietsvoorzieningen

No data found
Scroll naar boven