Ambitieuze fietssteden gaan voor een tien

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:19-12-2017

Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, hebben de krachten gebundeld in de F10. Inmiddels hebben zich al 14 steden aangesloten.


 • De F10 wordt een netwerkorganisatie met als doel het behalen van gemeenschappelijk voordeel door uitwisseling van kennis, het opzetten van pilots en het verwerven van meer financiële steun van Rijk en provincies voor grootschalige stedelijke fietsinvesteringsprogramma’s.
  De F10 doet dit onder de vlag van de Tour de Force - de nationale Agenda Fiets - waarbinnen alle overheden en organisaties samenwerken die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland.
  In de F10 zitten volgende steden: Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle.

  Rapportcijfer 10
  Het cijfer in F10 drukt uit dat deze steden een ambitieus fietsbeleid voeren: ze gaan voor een rapportcijfer 10. Ook andere steden kunnen toetreden wanneer ze de inzet van de F10 onderschrijven en daaraan een actieve bijdrage willen leveren. Dat kan blijken uit hun Omgevingsvisie, beleidsplannen en investeringsprogramma’s. En in de bereidheid om fors te investeren in fietsvoorzieningen als onderdeel van de ontwikkeling van ‘smart mobility’ en door mee te werken aan pilots uit het Uitvoeringsprogramma van de Agenda Fiets.


  Lobby
  Behalve lobby-activiteiten richting Rijk en provincies denkt men ook schaalvoordelen te behalen door gezamenlijk aanpak en inkoop. Datzelfde geldt ten aanzien van het binnenhalen van Europese subsidies en de promotie van Nederlandse fietssteden in het buitenland. Kennisuitwisseling zal plaatvinden door thematische netwerkbijeenkomsten die afwisselend in een van de F10-steden zullen worden georganiseerd, met ondersteuning vanuit de Tour de Force. De verdere kennisverspreiding zal plaatsvinden via geëigende organisaties zoals CROW-Fietsberaad, Fietscommunity 2.0 e.d.

  Pilots
  De F10 steden hebben al de nodige pilots ingebracht om nieuwe oplossingen en technologische innovaties te beproeven. Zo werkt bijvoorbeeld Rotterdam aan systemen die actuele vertragingen voor fietsers meten bij verkeerslichten en eventueel andere routes adviseren. Zwolle onderzoekt hoe utilitaire en recreatieve routes te combineren zijn. Nijmegen gaat een proef doen waarbij deelfietsen beschikbaar zijn voor ‘the last mile’ van een P+R-terrein. Goes zet in op pilots die zich richten op onvoldoende bewegen en sociaal isolement onder ouderen. En Utrecht onderzoekt de mogelijkheid of men de speedpedelers zelf de individuele keuzevrijheid kunnen laten om ofwel als alle andere bromfietsen de rijbaan te benutten of met gematigde snelheid (minder dan 30 km/uur) het fietspad te gebruiken.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Ambitieuze fietssteden gaan voor een tien

No data found
Scroll naar boven