Behoefte aan 'aparte' maatregelen voor ouderen?

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:PIJ Wouters, M Slop, JE Lindeijer e.a.
 • Uitgever:SWOV (nr R95-70)
 • Datum:01-07-1995

Komt&het concept van een duurzaam veilige&verkeersinfrastructuur ook de veiligheid van de oudere voetganger, fietser en automobilist ten
goede, of zijn speciaal voor hen nog aanpassingen nodig?


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 •  In dit onderzoeksverslag wordt nagegaan of de wijze waarop het concept 'duurzaam-veilig' thans voor de verkeersinfrastructuur wordt uitgewerkt, ook voor de oudere voetganger, fietser en automobilist in het verkeer de beoogde grotere mate van veiligheid brengt - dan wel dat speciaal voor hen nog aanpassingen nodig zijn. De gevolgde onderzoeksmethode komt erop neer dat theoretische kennis over het verkeer en het functioneren van ouder wordende mensen geverifieerd wordt in een experiment waarin ouderen zelf hun oordeel geven over de kwaliteit en de veiligheid van 'duurzaam-veilige' verkeersvoorzieningen.
  Over de methode van onderzoek wordt vastgesteld dat deze werkbaar is en tot uitspraken leidt waaraan waarde gehecht dient te worden. Ruimer toe passen van deze methode wordt dan ook aanbevolen, niet alleen op het tactische en operationele niveau tot waarop dit nu beperkt is gebleven, maar ook op het strategische niveau van het uitvoeren van verkeerstaken. Over de thans in de praktijk toegepaste 'duurzaam-veilig'-maatregelen wordt vastgesteld dat deze ook voor oudere verkeersdeelnemers een aanmerkelijke verbetering in veiligheid inhouden in vergelijking met de oorspronkelijke situatie.
  Wel moeten enkele algemeen geldende kanttekeningen gemaakt worden die voor ouderen, meer nog dan voor andere verkeersdeelnemers, van belang zijn. Geconstateerd wordt namelijk dat voor ouderen, ongeacht de wijze waarop zij zelf aan het verkeer deelnemen, de voorspelbaarheid van het gedrag van de overige verkeersdeelnemers enlof de evidentie van de zelf te volgen gedragsregels in bepaalde verkeerssituaties, cruciaal is. Tevens blijken ouderen, gedeeltelijk in samenhang hiermee, in bepaalde omstandigheden problemen te ondervinden met het zicht op het wegverloop, evenals met besturingsactiviteiten .In deze opzichten worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de 'punaise', de verkeersdrempel met afgebogen fietspassage, de asverschuiving en het kruispuntplateau. Het verkeersplein en de rotonde blijken op de zojuist genoemde aspecten nu juist positief gewaardeerd te moeten worden .
  De algemene conclusie luidt dat bij de huidige uitwerking van een duurzaam veilige infrastructuur geen 'aparte' maatregelen voor ouderen getroffen behoeven te worden, al vergen bepaalde uitvoeringsvormen soms een betere afstemming op ook de oudere verkeersdeelnemer .

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Behoefte aan aparte maatregelen voor ouderen?

No data found
Scroll naar boven