Belemmeringen regionale routes wegnemen

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:14-06-2016

Het fietsgebruik in stedelijke gebieden groeit sterk en de e-fiets maakt het gebruik van de fiets op langere afstanden naar de steden toe aantrekkelijker. Met de aanleg van snelle fietsroutes spelen wegbeheerders in op deze ontwikkeling. Maar hoe haal je het maximale profijt uit dergelijke routes en welke belemmeringen staan een verdere uitrol in de weg? De Regionale routeploeg is bezig met een brede inventarisatie van kansen en belemmeringen in alle provincies en vervoerregio&'s.


  • Ook de relatie tussen recreatieve routes en snelle fietsverbindingen is onderwerp van gesprek. Waar en wanneer kunnen kansen van ‘dubbelgebruik’ worden benut?

    Kenmerkend voor het proces van realisatie van regionale fietsroutes is de betrokkenheid van verschillende wegbeheerders. Wat zijn de succesfactoren om tot een goede  samenwerking tussen de betrokken organisaties te komen?
    In de maanden juni - september worden in iedere provincie werksessies georganiseerd met relevante stakeholders, zoals een selectie van gemeenten, wegbeherende waterschappen, regionale contactpersonen van Rijkswaterstaat en andere relevante partijen, zoals de Fietsersbond.

    De conclusies en aanbevelingen zullen eind oktober worden gepresenteerd op een congres dat samen met FietsFilevrij wordt georganiseerd.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Belemmeringen regionale routes wegnemen

No data found
Scroll naar boven