Best practices gezocht

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:14-06-2016

Wat maakt een stad een tot een fietsstad? Natuurlijk speelt de ruimtelijke planning en de fietsinfrastructuur daarbij een belangrijke rol. Naast beleid om bijvoorbeeld autogebruik te ontmoedigen en fietsgebruik te promoten. Maar wat is samenhang tussen deze elementen? En waarom ziet de ene stad meer kans om die samenhang te benutten, dan de andere?&


  • Dat zijn de centrale vragen waar de Ruimtelijke ploeg zich over buigt. Nu is er zeker wel wat kennis beschikbaar over de factoren die een rol spelen. Maar ervaringen over hoe dat in de praktijk uitpakt, worden nog te weinig gedeeld.

    De Ruimtelijke ploeg wil hierin een flinke stap vooruit zetten, door een aantal ‘best practices’ in gang te zetten en te evalueren. Gedacht wordt aan best practices in Den Haag (kern gezond), Utrecht (parkeernormen), Eindhoven (Strijp S), Schiedam (pilot Slimme en Gezonde Stad) en Groningen. Maar ook andere gemeenten kunnen zich melden.

    Voor 2017 staat een symposium op de agenda om de ervaringen met deze en andere best practices te delen.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Best practices gezocht

No data found
Scroll naar boven