Brussel: speedpedelec-rijders gebruikten voordien vaak de auto

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:15-10-2019
De speedpedelec wint snel terrein in België, vooral in Vlaanderen. En, in tegenstelling tot gewone fietsers, stappen er veel over vanuit de auto.

 • Dat blijkt uit een uitvoerige studie naar de effecten van de opkomst van de speedpedelec in en rond Brussel, uitgevoerd door de bureaus Tridée en Pro Velo voor Brussel Mobiliteit.

  Hoewel de aantallen nog beperkt zijn voor statisch sluitende analyses, tekenen zich uit enquêtes onder gebruikers van de speedpedelecs wel een aantal opvallende trends af.

  Terwijl uit de meeste fietsenquêtes in Brussel blijkt dat de meesten onder hen zich voorheen met het openbaar vervoer verplaatsten, leert de speedpedelec-enquête bijvoorbeeld dat de helft van de respondenten (50,5%) in het verleden de auto gebruikte voor de verplaatsingen die ze vandaag met een speed pedelec afleggen. De gewezen gebruikers van het openbaar vervoer komen pas op de tweede plaats (15,3% van de respondenten), net zo veel als de fietsers zonder elektrische ondersteuning (13,5%) en fietsers die eerder al met een elektrische fiets reden (6,8%).

  Het huidige aantal snelle fietstochten van en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geschat op ongeveer 600 per dag. Geschat wordt dat dit aantal de komende tijd kan oplopen tot enkele duizenden dagelijkse verplaatsingen.

  Speedpedelec-rijders zijn gemiddeld 45  jaar en meer dan 70 procent heeft een diploma van het hoger onderwijs, blijkt verder uit de enquête.
  De respondenten uit de studie geven – net zoals Nederlandse speedpedelec-rijders - de voorkeur aan afgescheiden fietsinfrastructuur, in plaats van rijden op de weg. 

  Speedpedelec-rijders verklaren dat ze zelden een snelheid van 45 km halen: naast het feit dat ze dan veel batterijcapaciteit verbruiken, zeggen ze dat ze ook rekening houden met de andere weggebruikers. Het gemiddelde buiten de bebouwde kom ligt rond de 40 km/uur, in de stad rond 30 km/uur. De gemiddelde verplaatsingsafstand bedraagt 25 kilometer.

  De studie geeft aan dat uit een enquête van de VAB blijkt dat speedpedelec-rijders wat meer kans hebben op een ongeval dan gewone (elektrische) fietsers En dat de gevolgen van een ongeval zijn zwaarder zijn. Opvallend vinden de onderzoekers het dat de meeste ongevallen zich voordoen op afgescheiden
  fietspaden (31,9%). Afgescheiden fietspaden zijn kennelijk lang niet vrij zijn van conflicten met auto's: verboden parkeren, maar ook uitrijden van garages of openen van een portier komt voor.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Brussel: speedpedelec-rijders gebruikten voordien vaak de auto

No data found
Scroll naar boven