China verontrust over groei aantal slachtoffers onder berijders elektrische fietsen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:22-10-2010

Het aantal elektrische fietsen in China groeit explosief en daarmee ook het aantal verkeersslachtoffers onder de gebruikers. Een onderzoek in de Chinese stad Hangzhou leert dat het aantal dodelijke elektrische-fietsongevallen in vier jaar tijd verzesvoudigde.


De opmars van de elektrische fiets begon in China rond 1998. Zo'n fiets kost daar tussen de 150 en 200 dollar is daarmee binnen bereik van een groot aantal mensen. In Hangzhou, een ook bij toeristen bekende stad met ruim 6 miljoen inwoners, zijn de ongevallencijfers bijgehouden in de periode 2004-2008. Daaruit blijkt dat - hoewel het totale aantal ongevallen en dodelijke verkeersslachtoffers is afgenomen - de ongevallen met elektrische fietsen sterk zijn toegenomen. Het aantal letselongevallen per 100.000 met elektrische fietsen nam toe met 2.7 (van 1.5 tot 3.9). (Van de in totaal 397 dodelijke slachtoffers in die periode was bijna 58% jonger dan 30 jaar.) In dezelfde periode daalde het aantal dodelijk slachtoffers door gewone-fietsongevallen van 232 tot 101. Maar die laatste cijfers zijn niet geheel betrouwbaar omdat de registratiegegevens gebrekkig zijn. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er inmiddels 33000 gratis leenfietsen beschikbaar zijn in de stad.
De Chinezen, die over het onderzoek rapporteren in het artikel 'Electric-bicycle-related injury: a rising traffic injury burden in China' in het tijdschrift Injury Prevention, vinden de cijfers verontrustend en dringen aan op maatregelen als verbetering van de infrastructuur en een helmplicht. Overigens is de elektrische fiets in een aantal steden, zoals Beijing, officieel niet toegestaan vanwege milieuproblemen met de accu's. Het schijnt echter dat daar wel fors de hand mee wordt gelicht.,
Hoewel het onderzoek een signaalfunctie heeft, zijn de resultaten niet direct te projecteren op de Nederlandse situatie. Daarvoor zouden de cijfers gerelateerd moeten worden aan het gebruik van de elektrische fiets en die gegevens ontbreken kennelijk in Hangzhou. Wel is bekend dat het aantal elektrische fietsen inmiddels is gestegen van 1,4 miljoen tot ruim 6 miljoen. Verder lijken in China veel zware elektrische fietsen rond te rijden (van meer dan 40 kg) die snelheden kunnen bereiken tot 60 km/uur.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

China verontrust over groei aantal slachtoffers onder berijders elektrische fietsen

No data found
Scroll naar boven