Chip in de fiets, of niet?

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:06-12-2016

In het Deense Aarhus startte vorig jaar een proef waarbij fietsen zijn voorzien van een RFID-chip voorrang krijgen bij het verkeerslicht. En in Rotterdam zijn een tijdje geleden 15.000 fietsen voorzien van een uitnodiging aan fietsers om hun mening te geven over het stallen in de binnenstad. De uitnodigingen waren voorzien van een RFID-sticker, waarmee het parkeergedrag in beeld kon worden gebracht.


  • Twee voorbeelden van wat je met de combinatie fiets+RFID chip kunt doen. Maar er zijn nog veel meer toepassingen denkbaar. Je kunt gestolen fietser makkelijker opsporen en de toegang tot fietsenstallingen klantvriendelijker organiseren, bijvoorbeeld door RFID-fietsen een voorkeursbehandeling te geven of fietsers te belonen. En in de toekomst kun je auto’s voorzien van systemen die fietsers dankzij de chip tijdig kunnen opmerken. Dat is bijvoorbeeld van belang om ongevallen met afslaande vrachtwagens te voorkomen.

    De Tour de Force onderzoekt op dit ogenblik of de op afstand uitleesbare RFID-chips ook in de praktijk van alledag toepasbaar zijn en of daar een open standaard voor zou moeten worden ontwikkeld. Daar zitten de nodige haken en ogen aan, zo is inmiddels duidelijk geworden. Zo zijn fietsen over het algemeen van staal, en dat maakt het uitlezen van een RFID-chip die is ingebouwd in het frame lastiger. De kopgroep open standaards van de Tour de Force is bezig de verschillende systemen die op de markt zijn nader te inventariseren.  

    Het alternatief is een optische tag, maar ook daar zitten nadelen aan. Zo’n tag biedt in ieder geval minder mogelijkheden dan de RFID-chip.  

    Mogelijk wordt eerst een ‘living lab’ georganiseerd rond dit thema om het functioneren van zo’n chip in de praktijk te beproeven.

  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Chip in de fiets of niet

No data found
Scroll naar boven