Crowdfunding voor fietsprojecten?

 • Soort:Nieuws Tour de Force
 • Datum:21-03-2016

Aan de nieuwe fietsenstalling onder het Beursplein in Amsterdam betalen de projectontwikkelaar en de Bijenkorf mee omdat een ondergrondse stalling betekent dat er minder fietsen in de weg staan. En bij de opzet van P+Fietslocaties rond Leeuwarden is de financiële inbreng van werkgevers cruciaal voor het doorontwikkelen van het concept. Bieden dergelijke nieuwe financieringsvormen perspectief voor de toekomst?


 • Dat zijn vragen waar de Financieringsploeg van de Tour de Force zich over buigt.

  In 2010 werd al eens becijferd dat door overheden in dat jaar minstens 410 miljoen euro werd uittrokken voor de fiets, waarvan zo’n 305 miljoen door gemeenten. Een schatting die toen waarschijnlijk al aan de lage kant was. Zeker is in ieder geval dat er aanzienlijke bedragen gemoeid zijn met de fiets, en de fietsenstalling.
  De problematiek rond de stationsstallingen is hiervan een voorbeeld. De afgelopen jaren is er al zo’n 100 miljoen euro uitgetrokken om fietsenstallingen te vernieuwen of uit te bouwen. Maar geld raakt op en lang niet alle capaciteitsproblemen zijn inmiddels opgelost, mede door de forse toename van fietsgebruik naar stations.

  Maar er speelt veel meer. Kregen gemeenten tot 2016 geld voor fietsprojecten via de Brede doeluitkering, inmiddels loopt de geldstroom grotendeels via het Provinciefonds en dan ben je er als gemeente minder zeker van dat er voldoende geld overblijft voor de fiets.

  Simpele oplossingen voor dergelijke vraagstukken zijn er niet. De Financieringsploeg van de Tour de Force die zich hiermee bezig houdt is dan ook begonnen met zich breed te oriënteren. Waar liggen de grootste problemen en wat zijn mogelijke oplossingen? Moet je wellicht de fietser meer laten betalen? Zijn er andere partijen die bereid zijn te investeren? Of biedt crowdfunding van projecten wellicht mogelijkheden? Medio dit jaar zal meer duidelijk worden over de mogelijkheden om bestaande en nieuwe financieringsinstrumenten creatief in te zetten.

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Crowdfunding voor fietsprojecten

No data found
Scroll naar boven