Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: E-bike

 • Soort:Tools
 • Auteur:Jurgen de Haan & Friso Metz
 • Uitgever:CROW
 • Datum:01-10-2012
CROW-KpVV heeft een analyse gemaakt naar de potentie die de e-bike biedt voor het woon-werk verkeer naar alle steden met een intercitystation. Voor grotere steden met veel omliggende kernen, zoals bijvoorbeeld Schiphol kan een toename van het fietsgebruik van meer dan 20 procent worden verwacht.

 

Klik op de knop om naar een externe pagina te gaan (opent in een nieuw venster)

Ga naar website
 • Uit onderzoek door TNO/Bovag/HBD blijkt dat per afstandsklasse de toename varieert. Tussen 2,5 -5 km is de verwachte groei bijvoorbeeld 10 procent en dat loopt op tot 38 procent in de klasse 10-15 km. Deze groei is afgezet tegen het huidige aandeel fietsers. Rekening houdend met inwoneraantallen is een inschatting gemaakt van de potentie van de e-bike op het aandeel fietsverkeer. Voor Schiphol betekent dat een toename van het fietsgebruik van meer dan 20 procent. Dit is met name het gevolg van de potentie die een e-bike heeft op afstanden >5 kilometer. Juist in de afstandsklasse >5 km zijn zeer veel inwoners (Amsterdam, Amstelveen enz.). De potentiële toename van het fietsgebruik als gevolg van de e-bike wordt voor de gemeente Groningen op basis van deze analyse geschat op ongeveer 5 procent. Dit is met name het gevolg van de weinige inwoners van de randgemeenten in zijn totaliteit. De verwachte toename van het e-bike gebruik in Heerlen is ongeveer 14 procent.

  De categorie tussen 5 en 10 km biedt relatief de grootste groei voor het gebruik van e-bikes, concludeert KpVV. Hoe meer inwoners in de nabije omgeving (niet de directe omgeving), hoe meer potentieel gebruik er is van e-bikes. De groeipotentie voor e-bikes is het grootst in stedelijke regio’s, dus wanneer er meerdere steden of grote plaatsen binnen de 15km-cirkel liggen. Zo biedt de elektrische fiets veel kansen voor steden als Zoetermeer (nabijheid gehele zuidwestelijke Randstad), Zaandam (nabijheid Amsterdam en Haarlem) en Schiphol (nabijheid Amsterdam en Amstelveen op interessante e-bike afstand). Bij steden als Lelystad, Leeuwarden, Apeldoorn, Groningen en Assen liggen er nauwelijks kernen binnen het bereik van een e-bike. Toch is ook hier een groei van zo’n 5 procent mogelijk.

  - e-bike totaalkaart A3
  - e-bike detailkaart A3 Schiphol
  - e-bike detailkaart A3 Groningen
  - e-bike detailkaart A3 Dieren
  - e-bike detailkaart A3 Heerlen

  Deze analyse is een aanvulling op het dashboard Fietsen, september 2011.


  Cijfers per gemeente

  Onderdeel van de dashboards is een zip-bestand waarin Excel-bestanden staan met cijfers uit verschillende dashboard-edities. Deze kunt u vinden via de knop 'open link', in het dashboard in het rechterkolom 'Inhoud'.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: E-bike

Scroll naar boven